11/25/08

Český tanec letos roztančí Slovensko

Vloni proběhl první ročník festivalu „Hybaj ho!“ organizovaný občanským sdružením ALT@RT.
Praze se díky němu mohla poprvé představit plejáda slovenských tanečních hvězd. Letos se karty obrátily a tři slovenská města se v říjnu, listopadu a prosinci stávají malou Mekkou současného českého tanečního a pohybového umění…

Název festivalu „Hybaj ho!“ je stále pro Čechy takovou zvláštní magickou formulkou. Co přesně ve Slovenštině znamená?
Jde o výraz, který se v běžné řeči často nepoužívá a v podstatě má dva protichůdné významy. První je apelativní a snaží se vyprovokovat člověka k tomu, aby se někam pohnul a za něčím si šel. Druhý by se v češtině dal pochopit ve spojení „ale jdi ty…“ „ale hybaj ho... tomu neverím“.
Hodně jsme přemýšleli nad českou verzí tohoto názvu, ale nic adekvátního nás bohužel nenapadlo. Nakonec jsme se z toho myslím vtipně vylhali, protože Češi si rádi přivlastňují světové atributy (česká Amerika, české moře atd.), a tak jsme vytvořili český HYBAJ HO! s přívlastkem CZ.

Máte pocit, že slovenská taneční oblast tanec.CZ reflektuje? Hostují na Slovensku české soubory? Nebo bude pro velkou část místních milovníků tance setkání s českým tancem premiérou?
České soubory hostují na Slovensku sporadicky, ale každým rokem se to zlepšuje. Přitom Češi i Slováci mají rozdílné kontakty se zahraničím. Češi jsou lépe napojeni na Polsko a Německo, Slováci zase na Rakousko a Maďarsko. I proto je dobré navázat vzájemnou komunikaci a vytvořit tak propojený taneční network alespoň v rámci sousedních zemí.

Z jakého důvodu se český tanec objevuje na Slovensku v tak malém měřítku?
Slovenští tanečníci stále bojují o vlastní přežití, a snad proto je pro ně komplikovanější pozvat na hostování českého, tedy v podstatě zahraničního choreografa či tanečníka. V Čechách se to naopak stalo atraktivním. České skupiny si to již mohou dovolit a tanec se v Čechách již stává akceptovaným druhem umění. Na Slovensku se každá premiéra stále rodí jako prvorozeně. O to paradoxnější je fakt, že slovenští tanečníci jsou za hranicemi své země uznávanými osobnostmi, zatímco doma jsou vnímáni jako podivíni, kteří pořád o něco bojují a nikdo nechápe proč.

Festival probíhá střídavě ve třech slovenských městech – Banské Bystrici, Bratislavě a Žilině. Jsou to města tanci nejvíce nakloněná?
Nejde ani tak o města jako o organizace, které v nich působí. V Banské Bystrici je to „Štúdio tanca“, v Bratislavě „Asociácia súčasného tanca“ a v Žilině „Stanica Žilina“. Jsou to sdružení, která si již vybudovala ve světě své jméno a k tomu se každé vyprofilovalo jiným směrem. To je pro slovenský tanec a současné umění velmi dobré. Umělci tak mají možnost vybrat si k jaké formě více inklinují.

Mohla bys o těchto organizacích říci něco víc?
Štúdio tanca vybudovala Zuzana Hájková a má formu příspěvkové organizace. Jde o jediný profesionální soubor se stálým ansáblem a hrací scénou. Tanečníci zde mají možnost nerušeně intenzivně pracovat s různými slovenskými i zahraničními choreografy. Pierre Nadaud tu například vytvořil svou poslední premiéru. Štúdio tanca poskytuje nenahraditelné profesionální zázemí nejen pro interprety, ale i pro tvůrce.
AST je sdružením, které prošlo již mnoha změnami a v zásadě je nejdéle fungujícím nezávislým sdružením na Slovensku. V současnosti je jeho tvář podmíněna alternativním cítěním Petry Fornayové, která se snaží nechávat volný průchod všem, kteří inklinují k novým trendům. Takový druh aktivity samozřejmě není vždy spojen s ohromujícím úspěchem a oslněním veřejnosti. O to víc je však z mého pohledu důležitý pro další vývoj tance na Slovensku.
No a Stanica Žilina je fenomén, který mě dodnes překvapuje a který si již našel své fanoušky i v Čechách. Jde o sdružení mladých lidí, kteří se pohybují na rozmezí sociálních projektů, visual a performing art, ale v zásadě prostě podporují vše, v čem vidí smyl. Sami byste nevěřili, kolik akcí dokáže Stanica pojmout. Jde skutečně o oázu kultury. A to vám potvrdí každý, kdo kdy prošel jejím vchodem, včetně bezdomovců :). Takže máte-li odvahu udělat něco, co se ostatní bojí podpořit, neváhejte a běžte na Stanicu.

Je velmi specifické, že festival neprobíhá kompaktně v jednom týdnu či dvou. Co vás vedlo k tomu, abyste program festivalu rozkouskovali do menších dávek do tří po sobě jdoucích měsíců?
V zásadě to byly praktické důvody. Původně jsem chtěla zorganizovat festival v Bratislavě, kde však stále nebylo možné najít vhodný samostatný termín. Začala jsem přemýšlet o tom, jak nějakým nenuceným způsobem český tanec na Slovensku představit a uvědomila jsem si, že spolupráce s dalšími slovenskými partnery a festivaly je to správné řešení. Proto se první část festivalu v Bystrici konala ve spolupráci s festivalem Štyri + (1) dni tanca pre vás, v Bratislavě se zase propojí s festivalem Nu dance fest.
Rozložení festivalu do tří měst a tří měsíců nakonec ještě více podpořilo myšlenku celého projektu HYBAJ HO!, a to seznámit co největší počet diváků s českým tancem.

Program festivalu je velmi pestrý a nabízí téměř vše „nej“ z českého tanečního světa. Která představení byste osobně nejvíce doporučila?
HYBAJ HO! (CZ) má tentokrát opravdu široký záběr. Podařilo se nám totiž rozšířit festival o pohybové divadlo. Zatím se naplnil můj předpoklad, že Holdin´ fast si získá Bystricu. Spontánní standing ovations myslím překvapily i samotné tanečníky.
Žilinské mladé intelektuály určitě nezklame punk Vojty Švejdy a bratislavské části festivalu bude kralovat choreografie Miluj mě vzniklá ze spolupráce skupiny Nanohach a zakládajícího člena DV8 Nigela Charnocka. Slovenským performerům se určitě zavděčí i nekonvenční Ondřej David.

Jsou některá představení, která byste ráda do programu zapojila a z nějakých důvodů k tomu nedošlo?
Určitě. Hlavním dramaturgickým limitem festivalu bylo totiž hledání společného směru s jednotlivými partnery projektu.
Velkou roli tu hrála i specifičnost prostorů (Stanica, A4). V Čechách jsou tanečníci zvyklejší pracovat ve standardních podmínkách, které jim poskytují technicky a prostorově štědrá divadla (divadlo Ponec, Archa, Alfred ve dvoře). Proto je pro ně těžké se adaptovat na slovenské podmínky. V tom mají výhodu právě umělci z oblasti pohybového divadla, kteří jsou v těchto věcech mnohem flexibilnější.
Musím přiznat, že pro Slováky není vždy jasné, že tanec potřebuje jiné podmínky než divadlo. To je také jedna ze zásadních změn, které má už Česká republika za sebou.

V rámci festivalu budou probíhat i semináře a výstava velkoformátových tanečních fotografií občanského sdružení Tancprojekt (která byla vystavena již v Prahy). Cílem festivalu je samozřejmě vzájemná česko-slovenská inspirace. Jaké vidíte rozdíly v českých a slovenských tanečních přístupech? Plánujete nějaké společné česko-slovenské projekty?
Společné projekty jsou momentálně naší metou. Už tento rok jsem měla v plánu takový česko-slovenský projekt zorganizovat speciálně pro HYBAJ HO!. Bohužel se však ukázalo, že ještě nenastal ten správný čas. Nějaká přirozená česko-slovenská výměna ale přeci jen funguje. Vezměte si například Kozánkovy a jejich semináře po celých Čechách. A rozdíly? Každá krajina si samozřejmě nese a rozvíjí svá specifika Z mého pohledu by mohli být Češi více intuitivní a nebát se používat neověřené principy a Slováci zas dotahovat věci do konce a zkusit pracovat se standardními tanečními formami. V zásadě to ale nejde specifikovat. Nedávno jsem viděla v Bratislavě premiéru Debris company ( jejich předchozí dílo jste měli možnost vidět na HYBAJ HO! v Praze). Bylo nádherné vidět na jevišti tak inteligentní těla skutečně unášená, ale zároveň tanec podmaňující. Smysl pro invenci a pohybový detail mi často u českých tanečníků chybí.

Jaké jsou další plány Altartu?
Určitě nejdůležitější je pro nás pokračovat v projektu Studio ALT@ - Hala 30. Když jsme ho začali provozovat, vůbec jsme netušili, co takové obhospodařování prostoru obnáší. Kdybychom to ale věděli, asi bych váhala, zda se do něčeho takového pustit. Pořád totiž vedeme boj o jeho existenci. Je to však každopádně něco, v čem vidím velký smysl do budoucna.
No a samozřejmě chceme dál rozvíjet svůj původní plán – dostat slovenské performativní umění k nám a naopak. Opravdu věřím, že si tyto dva národy mají co říci a mohou se vzájemně inspirovat.
Takže srdečně zvu do Bratislavy nejen na HYBAJ HO! (CZ), ale také na Nu dance fest.

Připravila: Markéta Faustová                                                         listopad 2008

 

To top

11/25/08

Interview With Lucia Kašiarová, Director of "HYBAJ HO! (CZ)" Festival

November 25, 2008. 

Czech Dance to Captivate Slovakia This Year

The first year of "HYBAJ HO!" festival, organized by ALT@RT nongovernmental community was held last year. Within the scope of the event, a wide range of Slovak dance stars performed in Prague for the first time. This year, the tables have turned and three Slovak towns will host productions of contemporary Czech dance and motion art in October, November and December.

The name of the festival "HYBAJ HO!" is for many Czechs a bit of a pun. What exactly does it mean in Slovak ?

Actually, in colloquial speech it is a rather rare collocation with two opposite meanings. First of them is sort of encouragement for somebody to move on and do something, pursue his or her goals. The second one would be something similar to "oh, come on" in Czech like "oh, come on … I do not believe that." We have racked our brains to come up with a Czech equivalent but we simply couldn't. In the end we have eluded that quite wittily I think, Czechs tend to appropriate things they do not have in their country such as Czech sea or Czech America, therefore we added an attribute CZ to "HYBAJ HO!"

Do you think Slovak dance scene takes notice of tanec.CZ? Have there been any Czech dance companies on tour over Slovakia recently? Or is it going to be the first experience with Czech dance for many local dance enthusiasts?

Well, Czech companies do not perform in Slovakia that often, but it is getting better with every year. Maybe it is because of different relationships with foreign scenes – Czechs have traditionally got better connections with Germany and Poland, Slovaks with Hungary and Austria. Which is also why we should cooperate more closely and create a joint network between our dance scenes.

Why do you think Czech performers appear in Slovakia so rarely?

Honestly, Slovak dancers still have to struggle for their existence, therefore it is quite difficult for them to invite a Czech – which basically means foreign – choreographer or dancer. On the contrary, in the Czech Republic it has become a matter of prestige, Czech companies can afford that and dance has already gained some respect as a field of art in its own right. In Slovakia it is quite different, every premiere is mounted anew, like a newborn child. It is really ironic that whereas abroad Slovak dancers are regarded as distinguished artists, in Slovakia they are seen as a bunch of weirdos struggling for something nobody really understands.

The event takes place in three Slovak towns – Banská Bystrica, Bratislava and Žilina. Are the audiences in these towns the most keen ones for dance in Slovakia?

Actually, it is more about dance companies based in these towns than the towns themselves. In Banská Bystrica there is "Študio tanca"; "Asociácia súčasného tanca" is based in Bratislava and "Stanica" in Žilina. These companies have already earned their spot on world's stages, each of them in a diffrent field. That is great for the dance scene in Slovakia and for art in general as the artists can pick up the form of their choice.

Could you tell us more about these companies?

"Študio tanca" was founded by Zuzana Hájková as an allowance organization. It is the only professional company of those three mentioned ones with an established ensemble and stage. The artists can work there with various Slovak and foreign choreographers without being bothered with all those background things. Pierre Nadaud, among others, mounted his recent premiere there. "Študio Tanca" offers the desired background for both the authors and performers. "Asociácia súčasného tanca" have gone through many changes and, in fact, they are the oldest independent dance company in Slovakia. Their work has been recently pretty much shaped by the unconventional artistic touch of Petra Fornayová, who gives a lot of opportunities to those willing to explore new trends. Of course, this sometimes brings about misunderstanding and a somewhat troubled reception on the part of the audiences, all the more the company is one of the leading ones in the contemporary Slovak dance scene to me. And finally, "Stanica" are a phenomenon that never fails to surprise me, they have actually aroused some interest in the Czech Republic recently as well. It is a company of young people, whose performances range from social projects to visual and performing art, all in all, they engage in anything that seems worthwhile to them. The scope of their activities is simply unbelievable, the are a real "oasis" of culture. Many who have entered their door (including the homeless) would confirm. So if you feel like trying something many feel uncomfortable about, try "Stanica".

It is quite typical of the festival that all the performances are not squeezed into a week or two, why have you spread the events into three consecutive months?

Actually, this was just for the sake of organization. Originally, I wanted the festival to take place in Bratislava, however, I could not find any suitable dates there. That made me think what would be the best way of introducing Czech dance in Slovakia and an idea of cooperation with other Slovak companies and festivals popped up in my mind. So in the end the first part of the festival that took place in Bystrica went hand in hand with the local festival "Štyri + (1) dni tanca pre vás", in Bratislava it is going on simultaneously with Nu Dance festival. In the end, the whole event profited from this split to three towns and three months as more spectators were given the opportunity to get in touch with the Czech dance art.

The programme of the festival is quite varied this year and one can see the best of the Czech contemporary dance scene. What productions would you recommend in the first place?

There is a lot HYBAJ HO! (CZ) offers as movement theatre performances were included too this year. My prediction that Holdin' fast would capture audiences in Banská Bystrica has come true. I guess that dancers themselves were suprised by the spontaneous standing ovations.

Young intellectuals in Žilina will surely appreciate Vojta Švejda's punk and the Bratislava part of the festival will be highlighted by the choreography called Miluj mě, a joint work of the Nanohach company and Nigel Charnock, founder member of DV8 company. And I am sure Ondřej David is going to grip Slovak performers with his unconventional style too.

Are there any productions you had to do drop for some reason in the end?

Yes, of course. As for dramaturgy it was absolutely necessary to find a joint line among different participants in the event. We had to take into account specific features of particular places too (e.g. Stanica, A4). In the Czech Republic, the dancers got used to working in some sort of, say, "standard" conditions available in both technically and spatially advanced theatres such as Archa, Alfred ve Dvoře, Ponec theatre. That is why it is quite difficult for some of them to adapt to local conditions. Actually, this is something movement theatre performers do not mind that much, it is generally easier for them to adapt to these conditions. Honestly, most people in Slovakia still do not understand that dancers need different support than actors. This is one of the important changes that has happened in the Czech Republic already.

As a part of the festival there will be also workshops and an exhibition of large-scale photographs by the civil association Tancprojekt that has taken place in Prague too. We would naturally like to see Czech and Slovak artists inspire each other .

What differences, if any at all, do you see in Czech and Slovak attitude towards dance? Are you going to mount any joint Czecho-Slovak productions?

Well, we would like to, it is our priority and we wanted to do something like that for this year's HYBAJ HO! (CZ). Unfortunately, the right time has not come yet. Anyway, at least some sort of mutual cooperation works at the moment, e.g. Kozánkovi and their workshops all over the Czech Republic. Differences? Actually, each country has got a specific tradition that has been further developed there. I think it would be great if the Czechs could be more spontaneous and willing to try new things, the Slovaks sometimes lack the will to finish their work and to work with more standard methods. But one cannot generalize like that of course. Recently I have seen a premiere by Debris company in Bratislava (their previous production was on display in Prague as a part of HYBAJ HO! festival there). It was really amazing to see the floating, intelligent bodies in such a captivating performance. I guess that Czech dancers sometimes lack creativity and sense of detail.

What are you going to do next in Altart?

What is essential for us is to carry on with the Studio ALT@ - Hala 30 project. At the beginning we didn’t have a clue what running such a premises is about. If I had known, I would have probably hesitated a bit. We are still struggling for its existence, anyway, it's definitely worth it. Naturally, we would also like to go on with our original plan – to bring the Slovak performing art to the Czech Republic and vice versa. I do believe that these two nations have a lot to share and can inspire each other. So I would like to invite people to Bratislava to both HYBAJ HO! (CZ) and Nu dance festivals.

Markéta Faustová

To top

Dance diary:

<<   >>
diary for whole month
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  •  

This day on program:

  •  
 
*for other events pick a day (month) in calendar
Licence Creative Commons
Taneční aktuality.cz, jejímž autorem je Taneční aktuality o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.tanecniaktuality.cz
Podpora a partnerství: