Granty/stipendia

  Granty a stipendia v ČR a zahraničí najdete na http://www.culturenet.cz/

  Nahoru

  Grant MINISTERSTVA KULTURY

  Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven poskytuje příspěvky ze státního rozpočtu na tvůrčí nebo studijní účely v oblasti profesionálního výtvarného umění, architektury, designu, užitých umění a v oblasti profesionálního divadla a tance.

  Bližší informace jsou zveřejněny na webových stránkách ministerstva v rubrice Profesionální umění.

  NADACE ŽIVOT UMĚLCE

  Zřizovateli Nadace je šest profesních organizací: Herecká asociace, Asociace hudebních umělců a vědců, Svaz autorů a interpretů, UNIE – Odborový svaz orchestrálních hudebníků ČR, UNIE – Odborový svaz profesionálních zpěváků ČR a Uměleckého sdružení Artes. Zástupci zřizovatelů jsou členy správní a dozorčí rady nadace. Činnost nadace byla zahájena slavnostním koncertem v Rudolfinu. Svou činnost realizujeme v několika oblastech.

  Podpora umělců a projektů Nadací Život umělce:

  Aktivní podpora mladých výkonných umělců

  Zprostředkování konkrétních grantů posluchačům konzervatoří, vysokých uměleckých škol a začínajících mladých profesionálních umělců – stáže, mistrovské kurzy, účast na významných soutěžích doma i v zahraničí, systematická podpora projektů mladých umělců po ukončení studia při přechodu do profesionální reality.

  Podpora projektů

  Granty a přímá podpora realizace širokého spektra umělecké jevištní tvorby, především při hledání nových přístupů jak v oblasti koncertní, divadelní, tak i taneční. Podpora při oceňování vítězů soutěží, která napomáhá při získání co největší profesionality. Podpora významných kulturních projektů jevištního typu, které nemají dostatek vlastních finančních zdrojů a vedou ke zvýšení kultury a kulturní vzdělanosti české veřejnosti.

  Aktuální informace o uzávěrkách podávání žádostí o podporu: http://www.nadace-zivot-umelce.cz/

  INTPA - Mezinárodní síť pro tanec a taneční performance v roce 2016

  TanzQuartier Vídeň je spolu s rakouským Spolkovým ministerstvem pro evropské a mezinárodní záležitosti (BMEIA) a Úřadem spolkového kancléře (BKA) iniciátorem projektu INTPA - Mezinárodní síť pro tanec a taneční představení.

  Po pozitivních zkušenostech v minulých letech pokračuje Projekt INTPA - Mezinárodní síť pro tanec a taneční performance Rakousko i v roce 2016.

  Cíl

  V případě INTPA se jedná o podporu pohostinských vystoupení; zahraniční  pořadatel má možnost získat podporu pro prezentaci rakouských umělců. Záměrem této ofenzivní propagace v mezinárodním měřítku a podpůrného konceptu zároveň je přispět ke zintenzivnění mezinárodní prezence rakouské umělecké tvorby v oblasti tance a tanečních představení. Zahraniční pořadatelé tak dostávají možnost být sto pozvat umělce z Rakouska a vyplatit jim odpovídající honorář. Příspěvek na náklady rakouských umělců je poměrně silným podnětem podstoupit riziko prezentovat umělce a produkce, které jsou v cílových zemích málo známé či zcela neznámé.

  Podpora pohostinských vystoupení

  O podporu jednotlivých pohostinských vystoupení si může u TanzQuartieru zažádat každý pořadatel prostřednictvím formuláře. Příspěvek je poskytován (a pohybuje se v závislosti na zemi mezi 25 až 50%) na honorář, cestovní  výdaje a ubytování  jednotlivých umělců, tanečních skupin, techniků, kteří se na produkci podílejí, a vedoucích projektů. Ve vlastní žádosti ani ve vyúčtování není třeba uvádět údaje o nákladech, které vzniknou pořadateli s akcí v místě, což celý proces pro pořadatele usnadňuje.

  Stěžejní projekty

  Kromě podpory jednotlivých pohostinských vystoupení budou jednou ročně vybrány a do podpory zahrnuty dva festivaly, na kterých se zúčastní rakouští umělci jako hlavní, stěžejní projekty- jeden v západní Evropě a jeden v Podunají či černomořské oblasti. Jako doprovodný program budou u těchto  festivalů  nabízeny rámcové akce, které přiblíží rakouskou uměleckou scénu či workshopy s místními umělci či tanečními skupinami. Tvorbu rámcového programu převezme po konzultaci s TanzQuartierem místní pořadatel.

   

  Kontakt a bližší informace 
  Ulrike Kuner / Head of Artistic Administration 
  T: +43-1-581 35 91-25 
  F: +43-1-581 35 91-12 
  Mobil +43 664 81 40 432 
  E: ukuner@intpa.eu

  Nahoru

  Taneční kalendář:

  <<   >>
  >>DIÁŘ NA CELÝ MĚSÍC<<
  po ut st čt so ne
  •  

  Tento den na pořadu:

  •  
   
  *pro další akce vyberte den (měsíc) v kalendáři
  Licence Creative Commons
  Taneční aktuality.cz, jejímž autorem je Taneční aktuality o.p.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
  Vytvořeno na základě tohoto díla: www.tanecniaktuality.cz
  Podpora a partnerství: