INTPA - Mezinárodní sítě pro tanec a taneční performance Rakousko pokračuje i v roce 2014

TanzQuartier Vídeň je spolu s rakouským Spolkovým ministerstvem pro evropské a mezinárodní záležitosti (BMeiA) a Spolkovým ministerstvem pro vzdělávání, umění a kulturu (BMUKK) iniciátorem projektu INTPA - Mezinárodní sítě pro tanec a taneční představení.
Po pozitivních zkušenostech v letech 2012 a 2013 pokračuje Projekt INTPA - Mezinárodní síť pro tanec a taneční performance Rakousko i v roce 2014.

Cíl
V případě INTPA se jedná o podporu pohostinských vystoupení; zahraniční  pořadatel má možnost získat podporu pro prezentaci rakouských umělců. Záměrem této ofenzivní propagace v mezinárodním měřítku a podpůrného konceptu zároveň je přispět ke zintenzivnění mezinárodní prezence rakouské umělecké tvorby v oblasti tance a tanečních představení. Zahraniční pořadatelé tak dostávají možnost být sto pozvat umělce z Rakouska a vyplatit jim odpovídající honorář. Příspěvek na náklady rakouských umělců je poměrně silným podnětem podstoupit riziko prezentovat umělce a produkce, které jsou v cílových zemích málo známé či zcela neznámé.

Podpora pohostinských vystoupení
O podporu jednotlivých pohostinských vystoupení si může u TanzQuartieru zažádat každý pořadatel prostřednictvím formuláře. Příspěvek je poskytován (a pohybuje se v závislosti na zemi mezi 25 až 50%) na honorář, cestovní  výdaje a ubytování  jednotlivých umělců, tanečních skupin, techniků, kteří se na produkci podílejí, a vedoucích projektů. Ve vlastní žádosti ani ve vyúčtování není třeba uvádět údaje o nákladech, které vzniknou pořadateli s akcí v místě, což celý proces pro pořadatele usnadňuje.

Stěžejní projekty
Kromě podpory jednotlivých pohostinských vystoupení budou jednou ročně vybrány a do podpory zahrnuty dva festivaly, na kterých se zúčastní rakouští umělci jako hlavní, stěžejní projekty- jeden v západní Evropě a jeden v Podunají či černomořské oblasti. Jako doprovodný program budou u těchto  festivalů  nabízeny rámcové akce, které přiblíží rakouskou uměleckou scénu či workshopy s místními umělci či tanečními skupinami. Tvorbu rámcového programu převezme po konzultaci s TanzQuartierem místní pořadatel.

Projekt INPTA financovaný z prostředků rakouského Spolkového ministerstva pro evropské a mezinárodní záležitosti (BMeiA) a Spolkového ministerstva pro vzdělávání, umění a kulturu (BMUKK) doplňuje již existující podpůrné modely obou zmíněných ministerstev.

Kontakt a bližší informace:
Ulrike Kuner / Head of Artistic Administration
T: +43-1-581 35 91-25
F: +43-1-581 35 91-12
Mobil +43 664 81 40 432
E: ukuner@intpa.eu

http://www.rkfpraha.cz/aktualita/intpa-mezinarodni-site-pro-tanec-a-tanecni-performance-rakousko-pokracuje-i-v-roce-2014-2014-04-25/

Nahoru

Rezidence v Divadle na cucky – výzva

DW7 o. p. s., 25. března 2014, Jan Žůrek

Obecně prospěšná společnost DW7 (dříve Divadlo Konvikt o. s.) vyhlašuje otevřenou výzvu pro zájemce o rezidenční pobyt v prostorách olomouckého Divadla na cucky. Délka rezidence je možná na dobu 1–3 týdnů v červenci nebo srpnu 2014.

Účastníkům rezidence bude k dispozici komorní divadelní sál se světelným a zvukovým vybavením nebo zkušebna s minimálním technickým vybavením, ale větší prostorovou dispozicí. Prostory jsou vhodné jak pro přípravu projektu v pokročilé fázi zkoušení, tak v zárodečné části procesu. Organizátor zajistí také ubytování.

Výzva je určená umělcům působícím na poli současného divadla, tance či nového cirkusu. Žádáme zájemce, aby zasílali popis připravovaného projektu, technické požadavky a časový harmonogram na e-mail rezervace(at)divadlonacucky.cz.

 

Vybrány budou jeden nebo dva subjekty (záleží na kvalitě projektů a délce rezidencí u vybraných subjektů).

Nahoru

Stopy v písku v dubnu

Stopy v písku je cyklus besed, medailonů a tematických sympozií, kterým chce Kyliánovo taneční centrum a knihovna vzdát hold osobnostem, které psaly historii tance a pohybového umění. Jeho cílem je zprostředkovat odborné i laické veřejnosti setkání s choreografy, interprety a pedagogy, kteří se mohou podělit o své vzpomínky a životní zkušenosti nebo připomenout životy a dílo těchto umělců in memoriam, aby stopy, které za sebou zanechali, nezmizely z naší paměti. 

Program na měsíc duben:

Ve středu 16. dubna 2014 od 17:00 hod. budou Stopy v písku věnovány vzpomínce na vynikajícího tanečníka, režiséra a novátorského choreografa Luboše OGOUNA.

Toto setkání muselo bylo původně plánováno na 26. března, bohužel muselo být z důvodu onemocnění pozvaných hostí odloženo. 

Ve středu 23. dubna 2014, také od 17:00 hod. Vás srdečně zvu na osobní setkání s tanečnicí, pedagožkou, významnou kritičkou a teoretičkou, doyenem taneční vědy v České republice, paní prof. Boženou BRODSKOU.  

Vzhledem k velkému zájmu bych vás tentokrát ráda požádala, zda byste svou účast na tuto besedu potvrdili do pátku 18. dubna na e-mailu elvira.nemeckova(at)amu.cz, nebo SMS či telefonicky na čísle 604 23 6517, aby mohla být akce případně přesunuta do kapacitně větších prostor.

Nahoru

Projekt M4M – rezidence pro umělce

Právě probíhá 2. kolo výzvy k účasti na evropských rezidencích v rámci projektu M4m - m for mobility.  Jedná se o evropský projekt zaměřený na mobilitu umělců, na kterém participuje 7 zahraničních subjektů + 12 přidružených partnerů. Tanec Praha o. s. je koordinátorem celého projektu. Projekt M4mobility je realizován za finanční podpory Evropské Unie.

 Rezidence budou probíhat v období říjen-prosinec 2012 v následujících zemích: Francie, Belgie, Maďarsko, Lotyšsko, Rumunsko, Česká republika a jsou určeny pro umělce z různých oborů: tanec, choreografie, divadlo, nový cirkus, výtvarné umění, hudba, new media, design, light design a další.

 Cílem projektu je zajistit začínajícím umělcům možnost setkání, společné práce a výměny zkušeností s odborníky z různých uměleckých oblastí, aby se společně podíleli na vzniku společných projektů. Jedním z klíčových pojmů tohoto projektu je tedy interdisciplinarita, tj. spolupráce umělců z
 různých oborů na společném díle.

 Přehled rezidencí naleznete na tomto odkazu:  http://emobility.pro/News/M4m-program-open-call-for-residencies.

 Pro více informací o jednotlivých rezidencích je potřeba založit si na stránkách účet, prostřednictvím kterého se mohou umělci zároveň prezentovat a přihlásit k účasti.

 Zde ve třech krocích je popsán proces podání přihlášky:
 http://www.emobility.pro/content/download/206/833/version/1/file/emobility_opencallapplicationpdf

Nahoru

Taneční kalendář:

<<   >>
diář na celý měsíc
po ut st čt so ne
  •  

Tento den na pořadu:

  •  
 
*pro další akce vyberte den (měsíc) v kalendáři
Licence Creative Commons
Taneční aktuality.cz, jejímž autorem je Taneční aktuality o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.tanecniaktuality.cz
Podpora a partnerství: