21.12.2010

Tanec v České republice

Institut umění – Divadelní ústav vydal v rámci projektu Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR publikaci, kterou současný knižní trh již dlouhou dobu postrádal – Tanec v České republice. Pod tímto všeříkajícím názvem se skrývá nejenom analýza samotného fenoménu tance, ale i činností s ním souvisejících. Její ojedinělost spočívá hned v několika aspektech.

Prvním z nich je fakt, že v rámci úvodního historického exkursu je kladen důraz primárně na taneční dění po roce 1989, i když nechybí ani stručný nástin historie tance před sametovou revolucí. Přínosem historické kapitoly je i multižánrový přístup. Pozornost je věnována nejenom vývoji baletu a současného tance v Čechách, zastoupeny jsou i ostatní druhy tance – lidový, historický, společenský, dokonce i street dance či mimické divadlo.

Kromě historického kontextu se publikace významně dotýká i tematiky legislativy a financování tance. Poskytuje relativně ucelený přehled o kulturní politice a možnostech žádání o granty na všech státních i nestátních úrovních, i s letmým nástinem situace ve vybraných evropských zemích.

Široký záběr témat, kterým se kniha Tanec v České republice věnuje, doplňuje okruh věnovaný tanečnímu školství a vědecké a kritické reflexi tance, kde kromě stručného historického přehledu je vyhrazen prostor pro kvalitativní a kvantitativní analýzu současné české taneční kritiky a publicistiky.

Stěžejní kapitolou je příspěvek Romana Vaška s názvem Sociální problematika, který se zabývá profesí tanečníka a s ní souvisejícími palčivými otázkami a problémy typu ekonomické a společenské postavení tanečníků, zaměstnanost a sociální zabezpečení po ukončení kariéry. Informace jsou založeny na datech z hloubkového průzkumu, do kterého byly v roce 2007 zapojeny taneční konzervatoře, vysokoškolské katedry, baletní soubory a skupiny současného tance. Podrobná závěrečná zpráva z průzkumu je součástí publikace v podobě CD-ROMu a představuje cenný a pracně získaný materiál, díky kterému je možné si utvořit představu o charakteristice a struktuře daného segmentu populace tanečníků.

Publikace Tanec v České republice je skutečně jedinečným zdrojem ucelených a systematických informací všeho druhu a něco takového už taneční obec dlouho postrádala. Nezbývá tedy, než vzdát hold všem autorům, kteří se na ni podíleli (jmenovitě: Jana Návratová, Roman Vašek, Jana Bohutínská, Milan Degen, Dorota Gremlicová, Jana Hošková, Ladislav LayDee Kabát, Bohumil Nekolný, Ladislava Petišková, Vladimír Vašut a Petra Žikovská).

Tanec v České republice
Publikace je vydána za podpory Ministerstva kultury ČR v rámci projektu Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR
Editoři: Jana Návratová, Roman Vašek
Vydal: Institut umění – Divadelní ústav v roce 2010, jako svou 601. publikaci, 1. Vydání
Doporučená cena: 190 Kč

Knihu Tanec v České republice recenzovala Daniela Zilvarová.

Nahoru

Taneční kalendář:

<<   >>
>>DIÁŘ NA CELÝ MĚSÍC<<
po ut st čt so ne
  •  

Tento den na pořadu:

  •  
 
*pro další akce vyberte den (měsíc) v kalendáři
Licence Creative Commons
Taneční aktuality.cz, jejímž autorem je Taneční aktuality o.p.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.tanecniaktuality.cz
Podpora a partnerství: