Letní divadelní a taneční škola BENONI 2018

22. srpen 2018 - 01. září 2018
Přihlášení do: 15.08.

(herectví - pohyb – hlas)
Kurz je určen pro české i zahraniční studenty (česky mluvící) středních 
i vysokých škol, kteří se připravují ke studiu na uměleckých školách, ke studiu na fakultách AMU, ale i pro širší veřejnost v různých věkových kategoriích. V jednotlivých lekcích si účastníci mohou vyzkoušet zapojení do tvůrčího studijního procesu, prohloubit své znalosti a dovednosti v různých disciplinách. 

Místo konání: DAMU - Divadelní fakulta AMU 
(velký taneční sál a učebna K101, Karlova 26, Praha 1)

Termín konání: 22. 8. –1. 9. 2018
9:00 – 11:00 / 11:00 – 13:00/ 14:00 – 16:00
každý den kromě neděle 26. 8. 2018

POZOR! Počet míst v kurzu omezen (20 účastníků)! 

Cena kurzu: 7 900.-Kč při úhradě do 20.7.2018
Cena kurzu: 8 900.-Kč při úhradě do 15.8.2018
Storno poplatky: 30 % z ceny v případě zrušení účasti po 20.7. 2018
100 % z ceny v případě zrušení účasti po 22.8. 2018

Herectví – lektor:
Mgr. TOMÁŠ PAVELKA
divadelní herec a pedagog DAMU
Základy herecké techniky a dramatického myšlení, imaginace, motivace, komunikace, herecké a pohybové etudy a improvizace, cvičení k objevování a rozvíjení herecké představivosti, hledání pravdivého hereckého výrazu, vnímání dramatické situace. 

Současný tanec a jevištní pohyb – lektor:
doc. Mgr. MARCELA BENONIOVÁ 
choreografka a pedagog Pražské konzervatoře, HAMU, taneční publicistka 
Současné taneční techniky a jejich aplikace k hereckému projevu, 
krokové a rytmické variace, orientace v prostoru, prostorové cítění, vytváření tanečních frází a struktur v prostoru.

Hlasová technika a jevištní řeč - lektor: 
MgA. EVA SPOUSTOVÁ 
dabingová režisérka, pedagog DAMU
Dechová technika, emoce a energie, cvičení pro kultivaci hlasu a hlasového projevu, rozdílné způsoby mluvení a čtení textu.

Tanec, rytmus a improvizace – lektor:
MgA. MONIKA REBCOVÁ
bubenice, choreografka a pedagog HAMU 
Základy afrických tanců a rytmu – přirozená koordinace, spontánnost projevu, postupy taneční a kontaktní improvizace, svoboda pohybového projevu a myšlení.

Bohemiae Rosa 2017 / S i t e B o d y E x p l o r a t i o n

25. – 31. srpen 2017
řeka Morava

Mezinárodní interdisciplinární workshop pro tanečníky a umělce zabývající se vztahem mezi tělem, uměním a krajinou pod vedením Franka van de Vena a Miloše Šejna, hostující umělec Günter Heinz.

Profil účastníka: workshop je určen umělcům, studentům a dalším zájemcům o performativní umění, tanec, krajinomalbu, sochařství, fotografii, architekturu, divadlo, vizuální umění, biologii a přírodní vědy. Výběr účastníků proběhne na základě zaslaného c.v. a motivačního dopisu. Předchozí zkušenost s tancem není podmínkou, ale workshop je fyzicky náročný a vyžaduje dobrou kondici.

Program zahrnuje:
• MB (mind/body, muscles/bones) pohybový trénink
• fyzický a mentální trénink a jejich reflexe 
• chůze a putování, tichá chůze, noční putování
• různé mody prožívání těla, pohybu a krajiny
• zkoumání vnímaní prostoru a času
• peripatetický záznam, kresba, psaní, bezprostřední kontakt s okolím
• mentální topografie místa, mýtu, archaická mysl a genius loci
• geologie, archeologie a historie krajiny jako model Self: vrstvy, vertikální propojení a labyrinty

Frank van de Ven je tanečník a choreograf. Svoje formativní roky strávil v Japonsku, kde spolupracoval s Minem Tanakou a byl členem jeho Maijuku Performance Company. V roce 1993 založil s Katerinou Bakatsaki Body Weather Amsterdam, platformu pro trénink a performance. Od roku 1995 spolupracuje s Milošem Šejnem na interdisciplinárním projektu Bohemiae Rosa, který propojuje tělo a krajinu s uměním, geologií a architekturou. Jeho zájem o tanec a teorii vyústil do projektu 'How to make yourself a Dancing Body Without Organs'. S Peterem Snowem (Monash University) provedl sérii proslulých performancí Thought/Action Improvisations. Od roku 1995 pracuje jako samostatný choreograf, pořádá tvůrčí dílny a jeho představení jsou uváděna na mnoha tanečních a divadelních festivalech.

Miloš Šejn je výtvarný umělec, performer a autor. Využívá širokého rejstříku výrazových prostředků od kresby a malby, přes nová média a projekty site specific až po realizace v historické krajině; píše teoretické reflexe. Původně se věnoval fotografii a nalezeným objektům, od 70. let zážitky putování českou krajinou transformuje malbou a kresbou, později přecházející v text a kresbu textem; rozvíjí možnosti autorské knihy. Hledá nové cesty těsného prolnutí vlastního subjektu do výtvarného díla, blízké jsou mu projevy mimoevropských kultur a art brut. Své tělo využívá v krajině jako objekt, přičemž spojuje dva principy - pozorovatelský přístup k přírodě a přístup čistě subjektivní, tělesný a prožitkový. V krajině vytváří takzvané „tělové skulptury“, které fotografuje.

Podrobnosti najdete na: 
http://www.bohemiaerosa.org/

Kontaktní osoba

Kateřina Bilejová
bilejovak@jinonice.cuni.cz

Nahoru

INTERNATIONAL CONTEMPORARY DANCE WORKSHOP PRAGUE

17. – 22. července 2017 se uskuteční v prostorách Baletu Národního divadla na Anenském náměstí již IX. mezinárodní workshop INTERNATIONAL CONTEMPORARY DANCE WORKSHOP PRAGUE, na jehož organizaci spolupracují známý český pedagog a choreograf Jan Kodet a produkční baletu Národního Divadla Jana Malisová. V těchto šesti dnech dojde k setkání tanečníků a významných pedagogů z celého světa. Cílem těchto vzdělávacích kurzů je představit různorodé jevištní a taneční techniky, které v současné době představují stěžejní proudy na poli současného tanečního divadla.


     Pedagogové:

LETNÍ DIVADELNÍ A TANEČNÍ ŠKOLA BENONI 2017

(herectví - pohyb – hlas)

23. 8. 2017 - 2. 9. 2017

Kurz je určen pro české i zahraniční studenty (česky mluvící) středních
i vysokých škol, kteří se připravují ke studiu na uměleckých školách, ke studiu na fakultách AMU, ale i pro širší veřejnost v různých věkových kategoriích.
V jednotlivých lekcích si účastníci mohou vyzkoušet zapojení do tvůrčího studijního procesu, prohloubit své znalosti a dovednosti v různých disciplinách.

Kurz se bude konat již 4. rokem v tanečních sálech na DAMU - Divadelní fakulta AMU (Karlova 26, Praha 1),
dle následujícího harmonogramu:

23. 8. – 2. 9. 2017
9:00 – 11:00 | 11:00 – 13:00 | 14:00 – 16:00 každý den kromě neděle 27. 8. 2017

Cena kurzu:
7 900 při úhradě do 15. 7. 2017
8 700 Kč při úhradě do 5. 8. 2017 
POZOR: Počet účastníků omezen – 15 účastníků 

Herectví – lektoři:
Mgr. TOMÁŠ PAVELKA - herec a pedagog DAMU
MgA. Marie ŠTÍPKOVÁ - herečka a pedagog DAMU

  • základy herecké techniky a dramatického myšlení, imaginace, motivace, komunikace, herecké a pohybové etudy a improvizace

  • cvičení k objevování a rozvíjení herecké představivosti, hledání pravdivého hereckého výrazu, vnímání dramatické situace

Současný tanec a jevištní pohyb – lektoři:
doc. Mgr. MARCELA BENONIOVÁ - choreograf a pedagog DAMU, HAMU a Pražské konzervatoře, taneční publicistka
MgA. JAN KODET - choreograf a pedagog, baletní mistr

  • současné taneční techniky a jejich aplikace k hereckému projevu, krokové a rytmické variace, rotace, skoky, dynamika pohybu a výrazového sdělení, orientace v prostoru, prostorové cítění, vytváření tanečních frází a struktur v prostoru

Hlasová technika a jevištní řeč - lektor:
MgA. EVA SPOUSTOVÁ - herečka a dabingová režisérka, pedagog DAMU

Letní taneční setkání v Broumově
Letní kurz Sluneční jógy a tance 2017
workshop BUTÓ / Sumako Koseki (JAP)

"Pokud jde o butó, vzniklo zde mnoho nedorozumění - bývá považováno za tanec přízraků, něco děsivého a podobně. Ale v butó jde o hledání světla v temnotách, jde o to, aby světlo bylo v temnotě vidět jasněji." 

program: fyzický trénink zaměřený na dech a vitální energii Ki, cvičení s imaginací (animální tělo, předci, prázdnota, tanec samurajů), evokace zasunutých vzpomínek, podvědomí a kolektivní paměti, stav chaosu a odosobnění jako zdroj pohybu a jeho transformace do formy, rytmu a choreografické struktury

profil účastníka: vhodné pro každého, kdo se zajímá o práci s tělem, zkoumání a rozvíjení funkcí těla a mysli, pro umělce a studenty performativních umění, tance, divadla, vizuálních umění, antropologie

kdy / kde: 6. – 10. 8. 2017, Chřibská (Lužické hory)

účastnický poplatek: 5500 Kč; v ceně je zahrnuta strava (plná penze), ubytování (vlastní spacák), výuka v tělocvičně i venku

rezervace: v případě zájmu o účast nám pošlete stručný motivační dopis, vaší rezervaci potvrdíme do dvou týdnů

informace a registrace: Kateřina Bilejová, bilejovak(at)jinonice.cuni.cz 

Sumako Koseki je japonská tanečnice a choreografka, studovala tradiční japonská umění a butó. Jejími učiteli byli Tadashi Suzuki (divadlo nó, divadlo kabuki v soudobém kontextu) a Isso Miura (butó). Na University of Tokyo studovala východní a západní filozofii a psychologii. Spolupracovala s významnými umělci (Grotowski, Barba, Leotard, Adrien aj.). Sumako Koseki učí divadelní umění, performance a tanec butó v Japonsku a dlouhodobě umělecky působí i v Evropě. Od roku 2002 pořádá workshopy v České republice a publikum mělo možnost shlédnout zde několik jejích představení. Kromě tance butó její tréninková metoda vychází ze starých japonských divadelních technik a bojových umění, jejichž důležitou součástí je vědomá práce s vitální energií Ki a dechem prohlubující naší vnímavost. Sumako označuje tanec butó jako "tanec na hraně", kdy výraz a pohyb vzniká ze stavu naléhavosti, tísně a životní potřeby. Jako samuraj či zvíře v mezní situaci je tělo schopné reagovat bezprostředně, mimo logické myšlení. Prázdné (mrtvé) tělo je pro Sumako klíčový pojem. Ve stavu odosobnění může interpret evokovat archaické vzpomínky zakódované v našem "plazím mozku" nebo "DNA". V bezprostředním tanci se můžeme dotknout chaosu a stínů našeho podvědomí, ne však proto, abychom v nich zůstali. Skrze otevření plodného pole kolektivní paměti můžeme sdílet s publikem hluboké emoce. 

https://www.facebook.com/events/1317799028232946/

Nahoru

Intenzivní pohybová dílna FireDance 2017

2.7. - 9. 7. 2017

Jedinečná pohybová dílna zaměřená na rozvoj osobního kreativního potenciálu, obohacení pohybového slovníku a posílení prostorového a rytmického cítění.

tanec s ohněm, vějíře, indické umění banethi /techniky s tyčí/, maori poi (řetězy), rytmicko - pohybové techniky, současný tanec, africký tanec, systém viewpoints, kontaktní improvizace, butó

Program workshopu je tentokrát sestaven tak, aby nám pořádně roztočil čakry a pomohl všem zúčastněným objevit nové horizonty pohybu. Opět svébytným způsobem propojíme prvky afrického a současného tance, butó a rozmanitých technik fireshow včetně maori poi. Můžete se těšit na 6 hodin výuky denně, rozdělené vždy do dopoledního a odpoledního bloku. Většinu času budeme již tradičně pracovat s živým hudebním doprovodem pod vedením Tomáše Kerleho.

Workshop se tentokrát opět koná na malebném Kokořínsku, konkrétně v Osinalicích. Mapa zde: goo.gl/maps/d9sWu

Cena: 4.950 Kč  (v ceně je zahrnuta výuka, ubytování, možnost využití kuchyně, speciální ws maori poi)

Přihlášky: předběžné mailem, počet míst je omezen-místo je rezervováno po zaplacení zálohy 1000,-

Více info o workshopu: http://afro.cz/workshopy/firedance-tanecni-workshop-2017

workshop BUTÓ / Sumako Koseki (JAP)

"Pokud jde o butó, vzniklo zde mnoho nedorozumění - bývá považováno za tanec přízraků, něco děsivého a podobně. Ale v butó jde o hledání světla v temnotách, jde o to, aby světlo bylo v temnotě vidět jasněji."

program: fyzický trénink zaměřený na dech a vitální energii Ki, cvičení s imaginací (animální tělo, předci, prázdnota, tanec samurajů), evokace zasunutých vzpomínek, podvědomí a kolektivní paměti, stav chaosu a odosobnění jako zdroj pohybu a jeho transformace do formy, rytmu a choreografické struktury

profil účastníka: vhodné pro každého, kdo se zajímá o práci s tělem, zkoumání a rozvíjení funkcí těla a mysli, pro umělce a studenty performativních umění, tance, divadla, vizuálních umění, antropologie

místo: Chřibská (Lužické hory)
datum: 14. – 18. 8. 2016 (příjezd na místo 13. 8. večer)
účastnický poplatek: 5000 Kč; v ceně je zahrnuta strava (plná penze), ubytování (vlastní spacák), výuka v tělocvičně i venku
rezervace: v případě zájmu o účast nám pošlete stručný motivační dopis, vaší rezervaci potvrdíme do dvou týdnů
informace a registrace: Kateřina Bilejová, bilejovak@jinonice.cuni.cz

Sumako Koseki je japonská tanečnice a choreografka, studovala tradiční japonská umění a butó. Jejími učiteli byli Tadashi Suzuki (divadlo nó, divadlo kabuki v soudobém kontextu) a Isso Miura (butó). Na University of Tokyo studovala východní a západní filozofii a psychologii. Spolupracovala s významnými umělci (Grotowski, Barba, Leotard, Adrien aj.). Sumako Koseki učí divadelní umění, performance a tanec butó v Japonsku a dlouhodobě umělecky působí i v Evropě. Od roku 2002 pořádá workshopy v České republice a publikum mělo možnost shlédnout zde několik jejích představení. Kromě tance butó její tréninková metoda vychází ze starých japonských divadelních technik a bojových umění, jejichž důležitou součástí je vědomá práce s vitální energií Ki a dechem prohlubující naší vnímavost. Sumako označuje tanec butó jako "tanec na hraně", kdy výraz a pohyb vzniká ze stavu naléhavosti, tísně a životní potřeby. Jako samuraj či zvíře v mezní situaci je tělo schopné reagovat bezprostředně, mimo logické myšlení. Prázdné (mrtvé) tělo je pro Sumako klíčový pojem. Ve stavu odosobnění může interpret evokovat archaické vzpomínky zakódované v našem "plazím mozku" nebo "DNA". V bezprostředním tanci se můžeme dotknout chaosu a stínů našeho podvědomí, ne však proto, abychom v nich zůstali. Skrze otevření plodného pole kolektivní paměti můžeme sdílet s publikem hluboké emoce.

Taneční kalendář:

<<   >>
>>DIÁŘ NA CELÝ MĚSÍC<<
po ut st čt so ne
  •  

Tento den na pořadu:

  •  
 
*pro další akce vyberte den (měsíc) v kalendáři
Licence Creative Commons
Taneční aktuality.cz, jejímž autorem je Taneční aktuality o.p.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.tanecniaktuality.cz
Podpora a partnerství: