Bohemiae Rosa 2017 / S i t e B o d y E x p l o r a t i o n

25. – 31. srpen 2017
řeka Morava

Mezinárodní interdisciplinární workshop pro tanečníky a umělce zabývající se vztahem mezi tělem, uměním a krajinou pod vedením Franka van de Vena a Miloše Šejna, hostující umělec Günter Heinz.

Profil účastníka: workshop je určen umělcům, studentům a dalším zájemcům o performativní umění, tanec, krajinomalbu, sochařství, fotografii, architekturu, divadlo, vizuální umění, biologii a přírodní vědy. Výběr účastníků proběhne na základě zaslaného c.v. a motivačního dopisu. Předchozí zkušenost s tancem není podmínkou, ale workshop je fyzicky náročný a vyžaduje dobrou kondici.

Program zahrnuje:
• MB (mind/body, muscles/bones) pohybový trénink
• fyzický a mentální trénink a jejich reflexe 
• chůze a putování, tichá chůze, noční putování
• různé mody prožívání těla, pohybu a krajiny
• zkoumání vnímaní prostoru a času
• peripatetický záznam, kresba, psaní, bezprostřední kontakt s okolím
• mentální topografie místa, mýtu, archaická mysl a genius loci
• geologie, archeologie a historie krajiny jako model Self: vrstvy, vertikální propojení a labyrinty

Frank van de Ven je tanečník a choreograf. Svoje formativní roky strávil v Japonsku, kde spolupracoval s Minem Tanakou a byl členem jeho Maijuku Performance Company. V roce 1993 založil s Katerinou Bakatsaki Body Weather Amsterdam, platformu pro trénink a performance. Od roku 1995 spolupracuje s Milošem Šejnem na interdisciplinárním projektu Bohemiae Rosa, který propojuje tělo a krajinu s uměním, geologií a architekturou. Jeho zájem o tanec a teorii vyústil do projektu 'How to make yourself a Dancing Body Without Organs'. S Peterem Snowem (Monash University) provedl sérii proslulých performancí Thought/Action Improvisations. Od roku 1995 pracuje jako samostatný choreograf, pořádá tvůrčí dílny a jeho představení jsou uváděna na mnoha tanečních a divadelních festivalech.

Miloš Šejn je výtvarný umělec, performer a autor. Využívá širokého rejstříku výrazových prostředků od kresby a malby, přes nová média a projekty site specific až po realizace v historické krajině; píše teoretické reflexe. Původně se věnoval fotografii a nalezeným objektům, od 70. let zážitky putování českou krajinou transformuje malbou a kresbou, později přecházející v text a kresbu textem; rozvíjí možnosti autorské knihy. Hledá nové cesty těsného prolnutí vlastního subjektu do výtvarného díla, blízké jsou mu projevy mimoevropských kultur a art brut. Své tělo využívá v krajině jako objekt, přičemž spojuje dva principy - pozorovatelský přístup k přírodě a přístup čistě subjektivní, tělesný a prožitkový. V krajině vytváří takzvané „tělové skulptury“, které fotografuje.

Podrobnosti najdete na: 
http://www.bohemiaerosa.org/

Kontaktní osoba

Kateřina Bilejová
bilejovak@jinonice.cuni.cz

Nahoru

LETNÍ DIVADELNÍ A TANEČNÍ ŠKOLA BENONI 2017

(herectví - pohyb – hlas)

23. 8. 2017 - 2. 9. 2017

Kurz je určen pro české i zahraniční studenty (česky mluvící) středních
i vysokých škol, kteří se připravují ke studiu na uměleckých školách, ke studiu na fakultách AMU, ale i pro širší veřejnost v různých věkových kategoriích.
V jednotlivých lekcích si účastníci mohou vyzkoušet zapojení do tvůrčího studijního procesu, prohloubit své znalosti a dovednosti v různých disciplinách.

Kurz se bude konat již 4. rokem v tanečních sálech na DAMU - Divadelní fakulta AMU (Karlova 26, Praha 1),
dle následujícího harmonogramu:

23. 8. – 2. 9. 2017
9:00 – 11:00 | 11:00 – 13:00 | 14:00 – 16:00 každý den kromě neděle 27. 8. 2017

Cena kurzu:
7 900 při úhradě do 15. 7. 2017
8 700 Kč při úhradě do 5. 8. 2017 
POZOR: Počet účastníků omezen – 15 účastníků 

Herectví – lektoři:
Mgr. TOMÁŠ PAVELKA - herec a pedagog DAMU
MgA. Marie ŠTÍPKOVÁ - herečka a pedagog DAMU

 • základy herecké techniky a dramatického myšlení, imaginace, motivace, komunikace, herecké a pohybové etudy a improvizace

 • cvičení k objevování a rozvíjení herecké představivosti, hledání pravdivého hereckého výrazu, vnímání dramatické situace

Současný tanec a jevištní pohyb – lektoři:
doc. Mgr. MARCELA BENONIOVÁ - choreograf a pedagog DAMU, HAMU a Pražské konzervatoře, taneční publicistka
MgA. JAN KODET - choreograf a pedagog, baletní mistr

 • současné taneční techniky a jejich aplikace k hereckému projevu, krokové a rytmické variace, rotace, skoky, dynamika pohybu a výrazového sdělení, orientace v prostoru, prostorové cítění, vytváření tanečních frází a struktur v prostoru

Hlasová technika a jevištní řeč - lektor:
MgA. EVA SPOUSTOVÁ - herečka a dabingová režisérka, pedagog DAMU

Letní taneční setkání v Broumově
Letní kurz Sluneční jógy a tance 2017
workshop BUTÓ / Sumako Koseki (JAP)

"Pokud jde o butó, vzniklo zde mnoho nedorozumění - bývá považováno za tanec přízraků, něco děsivého a podobně. Ale v butó jde o hledání světla v temnotách, jde o to, aby světlo bylo v temnotě vidět jasněji." 

program: fyzický trénink zaměřený na dech a vitální energii Ki, cvičení s imaginací (animální tělo, předci, prázdnota, tanec samurajů), evokace zasunutých vzpomínek, podvědomí a kolektivní paměti, stav chaosu a odosobnění jako zdroj pohybu a jeho transformace do formy, rytmu a choreografické struktury

profil účastníka: vhodné pro každého, kdo se zajímá o práci s tělem, zkoumání a rozvíjení funkcí těla a mysli, pro umělce a studenty performativních umění, tance, divadla, vizuálních umění, antropologie

kdy / kde: 6. – 10. 8. 2017, Chřibská (Lužické hory)

účastnický poplatek: 5500 Kč; v ceně je zahrnuta strava (plná penze), ubytování (vlastní spacák), výuka v tělocvičně i venku

rezervace: v případě zájmu o účast nám pošlete stručný motivační dopis, vaší rezervaci potvrdíme do dvou týdnů

informace a registrace: Kateřina Bilejová, bilejovak(at)jinonice.cuni.cz 

Sumako Koseki je japonská tanečnice a choreografka, studovala tradiční japonská umění a butó. Jejími učiteli byli Tadashi Suzuki (divadlo nó, divadlo kabuki v soudobém kontextu) a Isso Miura (butó). Na University of Tokyo studovala východní a západní filozofii a psychologii. Spolupracovala s významnými umělci (Grotowski, Barba, Leotard, Adrien aj.). Sumako Koseki učí divadelní umění, performance a tanec butó v Japonsku a dlouhodobě umělecky působí i v Evropě. Od roku 2002 pořádá workshopy v České republice a publikum mělo možnost shlédnout zde několik jejích představení. Kromě tance butó její tréninková metoda vychází ze starých japonských divadelních technik a bojových umění, jejichž důležitou součástí je vědomá práce s vitální energií Ki a dechem prohlubující naší vnímavost. Sumako označuje tanec butó jako "tanec na hraně", kdy výraz a pohyb vzniká ze stavu naléhavosti, tísně a životní potřeby. Jako samuraj či zvíře v mezní situaci je tělo schopné reagovat bezprostředně, mimo logické myšlení. Prázdné (mrtvé) tělo je pro Sumako klíčový pojem. Ve stavu odosobnění může interpret evokovat archaické vzpomínky zakódované v našem "plazím mozku" nebo "DNA". V bezprostředním tanci se můžeme dotknout chaosu a stínů našeho podvědomí, ne však proto, abychom v nich zůstali. Skrze otevření plodného pole kolektivní paměti můžeme sdílet s publikem hluboké emoce. 

https://www.facebook.com/events/1317799028232946/

Nahoru

Intenzivní pohybová dílna FireDance 2017

2.7. - 9. 7. 2017

Jedinečná pohybová dílna zaměřená na rozvoj osobního kreativního potenciálu, obohacení pohybového slovníku a posílení prostorového a rytmického cítění.

tanec s ohněm, vějíře, indické umění banethi /techniky s tyčí/, maori poi (řetězy), rytmicko - pohybové techniky, současný tanec, africký tanec, systém viewpoints, kontaktní improvizace, butó

Program workshopu je tentokrát sestaven tak, aby nám pořádně roztočil čakry a pomohl všem zúčastněným objevit nové horizonty pohybu. Opět svébytným způsobem propojíme prvky afrického a současného tance, butó a rozmanitých technik fireshow včetně maori poi. Můžete se těšit na 6 hodin výuky denně, rozdělené vždy do dopoledního a odpoledního bloku. Většinu času budeme již tradičně pracovat s živým hudebním doprovodem pod vedením Tomáše Kerleho.

Workshop se tentokrát opět koná na malebném Kokořínsku, konkrétně v Osinalicích. Mapa zde: goo.gl/maps/d9sWu

Cena: 4.950 Kč  (v ceně je zahrnuta výuka, ubytování, možnost využití kuchyně, speciální ws maori poi)

Přihlášky: předběžné mailem, počet míst je omezen-místo je rezervováno po zaplacení zálohy 1000,-

Více info o workshopu: http://afro.cz/workshopy/firedance-tanecni-workshop-2017

First International Ballet School pořádá LETNÍ INTENZIVNÍ WORKSHOP 2016

Kdy: 15. - 19. srpna a 22. – 26. srpna
Kde: FIBS, Liliová 4, Praha 1

ZAMĚŘENÍ:
bodyform
klasický trénink
klasický repertoár
repertoár moderního tance
kreativní taneční workshop pro menší děti

Lekce jsou vedeny v angličtině profesionálními baletními mistry.

Registrace a vice informací: internationalballetschool(at)gmail.com


Kategorie 1: děti ve věku 4 – 6 let, všechny úrovně
Kategorie 2: děti ve věku 6 – 9 let, všechny úrovně
Kategorie 3: děti ve věku 8 – 11 let, středně pokročilí
Kategorie 4: děti ve věku 10 – 13 let, středně pokročilí
Kategorie 5: děti ve věku 12 – 15 let, středně pokročilí
Kategorie 6: 15 let a více, středně pokročilí

Letní taneční workshop s Martinem Vraným

INTENZIVNÍ LETNÍ TANEČNÍ WORKSHOP S MARTINEM VRANÝM

20.8. - 25.8.2016

ART CALIBRE pro Vás připravil v posledních prázdninových dnech rozjezdový taneční workshop do nové taneční sezóny. O tento rozjezd se postará vynikající tanečník a pedagog MARTIN VRANÝ

Jedná se o intenzivní práci - 3 lekce denně - dvě dopolední 9,00 -10,30 a 10,45 - 12,15 a jedna odpolední 14,00 - 15,30

Zahájení: příjezd v pátek od 17,00 a dále.

První lekce v sobotu 20.8. od 10,00

Cena: 2.400,- Kč včetně ubytování

Místo konání: Česká Skalice - sportovní hala TJ Jiskra

Kontakt a podrobnější informace: jaro-faro@seznam.cz langmaier.jaroslav@gmail.com mob. 608702972

www.tanecpro.cz

Martin Vraný se dostal do popředí českého tance paradoxně během působení ve slovenském souboru „Bratislavské divadlo tanca“ (Ján Ďurovčík). Martin tancoval v mnoha dalších evropských souborech. Na svoje evropské úspěchy však musel počkat až na působení u prestižního tvůrce Ruie Horty, při kterém za své dovednosti získal skvělou cenu poroty na celosvětové soutěži v Paříži. Přestože vystudoval klasickou konzervatoř, jeho výuka baletní kroky neobsahuje. Jako základ současného tanečníka považuje kvalitní práci s podlahou a základem tance ve stoje jsou mu přirozené, organické dráhy a linie. Vše doplňuje vlastním stylem, který neustále rozvíjí. Jako pedagog působí po celé Evropě.

INTERNATIONAL CONTEMPORARY DANCE WORKSHOP PRAGUE

11. – 16. července 2016 se uskuteční v prostorách Baletu Národního divadla na Anenském náměstí již VIII. mezinárodní workshop INTERNATIONAL CONTEMPORARY DANCE WORKSHOP PRAGUE, na jehož organizaci spolupracují známý český pedagog a choreograf Jan Kodet a produkční baletu Národního Divadla Jana Malisová. Letos druhým rokem  probíhá workshop ve spolupráci s tanečním studiem Contemporary. V těchto šesti dnech dojde k setkání tanečníků a významných pedagogů z celého světa. Cílem těchto vzdělávacích kurzů je představit různorodé jevištní a taneční techniky, které v současné době představují stěžejní proudy na poli současného tanečního divadla.


Pedagogové:

Balladine léto 2016

Na léto 2016 jsme připravili pětidenní intenzivní kurzy pro dospělé v tanečním studiu v centru Brna na Moravském náměstí 13. Každý den Vás čekají dva tréninkové taneční bloky a hodina odpočinku a zábavy. Termíny letních škol jsou:

PO 18. 7. – PÁ 22. 7. 2016  // BALLETNÍ ŠKOLA BALETU #1

PO 18. 7. – PÁ 22. 7. 2016 // BALLETNÍ ŠKOLA CONTEMPORARY #1

PO 15. 8. – PÁ 19. 8. 2016 // BALLETNÍ ŠKOLA CONTEMPORARY #2

PO 22. 8. – PÁ 26. 8. 2016 // BALLETNÍ ŠKOLA BALETU #2

Náplní letních škol BALETU bude klasický trénink, taneční praxe, ale i protahování, posilování, pilates, jóga a zkusíte si i naši novinku – ballet barre fitness. Náplní hodin na letních školách CONTEMPORARY bude především studium vybrané  choreografie, základy některých současných technik, hodiny posilování, protahování, pilates a jógy. K dispozici bude malé lehké občerstvení a nápoje, o přestávce se podíváme na zajímavá videa a krátké filmy s taneční tématikou! Kurz je určen všem pokročilostem. Součástí letních škol budou i workshopy s externími lektory. Podrobné informace o lektorech, rozvrzích hodin a konkrétních choerografiích zveřejníme v průběhu června. 

 

Dále pořádáme příměstský TANEČNÍ TÁBOR PRO DĚTI od 3 do 10 let. Tábor bude v termínu 15.8. - 19.8. 2016 vždy od 8:30 do 16:30 a bude inspirovaný baletem a pohádkou Šípková Růženka. Vaše děti se můžou těšit na:

 ·        pohybové aktivity každý den 1h dopoledne a 1h odpoledne

·        klasický trénink u tyče, tanečky z baletu Šípková Růženka, která rozvine pohybovou průpravu, podpoří cit pro rytmus a taneční paměť

·        hry a výtvarné aktivity (omalovánky, výroba růžiček a princezen)

·        procházky a výlet na koupaliště

·        návštěva botanické zahrady nejen za šípkovými růžemi

·        každý den teplý oběd a 2x svačina, pravidelný pitný režim

Aktuální informace a ceník najdete na našich webových stránkách www.balladine.cz a také na našem Facebooku: https://www.facebook.com/balladinedance

Na letní školy i příměstský tábor se můžete hlásit již teď na emailu balladine(at)balladine.cz.

workshop BUTÓ / Sumako Koseki (JAP)

"Pokud jde o butó, vzniklo zde mnoho nedorozumění - bývá považováno za tanec přízraků, něco děsivého a podobně. Ale v butó jde o hledání světla v temnotách, jde o to, aby světlo bylo v temnotě vidět jasněji."

program: fyzický trénink zaměřený na dech a vitální energii Ki, cvičení s imaginací (animální tělo, předci, prázdnota, tanec samurajů), evokace zasunutých vzpomínek, podvědomí a kolektivní paměti, stav chaosu a odosobnění jako zdroj pohybu a jeho transformace do formy, rytmu a choreografické struktury

profil účastníka: vhodné pro každého, kdo se zajímá o práci s tělem, zkoumání a rozvíjení funkcí těla a mysli, pro umělce a studenty performativních umění, tance, divadla, vizuálních umění, antropologie

místo: Chřibská (Lužické hory)
datum: 14. – 18. 8. 2016 (příjezd na místo 13. 8. večer)
účastnický poplatek: 5000 Kč; v ceně je zahrnuta strava (plná penze), ubytování (vlastní spacák), výuka v tělocvičně i venku
rezervace: v případě zájmu o účast nám pošlete stručný motivační dopis, vaší rezervaci potvrdíme do dvou týdnů
informace a registrace: Kateřina Bilejová, bilejovak@jinonice.cuni.cz

Sumako Koseki je japonská tanečnice a choreografka, studovala tradiční japonská umění a butó. Jejími učiteli byli Tadashi Suzuki (divadlo nó, divadlo kabuki v soudobém kontextu) a Isso Miura (butó). Na University of Tokyo studovala východní a západní filozofii a psychologii. Spolupracovala s významnými umělci (Grotowski, Barba, Leotard, Adrien aj.). Sumako Koseki učí divadelní umění, performance a tanec butó v Japonsku a dlouhodobě umělecky působí i v Evropě. Od roku 2002 pořádá workshopy v České republice a publikum mělo možnost shlédnout zde několik jejích představení. Kromě tance butó její tréninková metoda vychází ze starých japonských divadelních technik a bojových umění, jejichž důležitou součástí je vědomá práce s vitální energií Ki a dechem prohlubující naší vnímavost. Sumako označuje tanec butó jako "tanec na hraně", kdy výraz a pohyb vzniká ze stavu naléhavosti, tísně a životní potřeby. Jako samuraj či zvíře v mezní situaci je tělo schopné reagovat bezprostředně, mimo logické myšlení. Prázdné (mrtvé) tělo je pro Sumako klíčový pojem. Ve stavu odosobnění může interpret evokovat archaické vzpomínky zakódované v našem "plazím mozku" nebo "DNA". V bezprostředním tanci se můžeme dotknout chaosu a stínů našeho podvědomí, ne však proto, abychom v nich zůstali. Skrze otevření plodného pole kolektivní paměti můžeme sdílet s publikem hluboké emoce.

PERFORMING ARTS FOR THE FUTURE

VÝZVA K PŘIHLÁŠENÍ

registrace nultybod(at)gmail.com
web www.nultybod.cz

Nabízíme

 • setkání mladé generace s autoritami performativních umění na workshopech a v rámci Mezinárodního festivalu Nultý bod 2016
 • 1 stipendium - náklady na dopravu a poplatek za workshopy pro účastníka, který bude vybrán na základě motivačního dopisu
  • předání zkušeností, tvorby práce a myšlení začínajícím umělcům
  • udržení křehké kontinuity v performativním umění skrze jedinečné poetiky jednotlivých umělců
  • navazování kontaktů a vytváření podmínek pro budoucí spolupráci na evropské a světové úrovni
  • setkání s jinými uměleckými žánry a s odlišnými přístupy jako výzva pro další uměleckou tvorbu
  • účastníci Master Class budou mít možnost prezentovat svou práci v rámci večerního programu festivalu

Požadujeme

 • krátký motivačný dopis
 • životopis

První kolo přihlášek: 
Uzávěrka 23. května 2016
• 3900,- KČ / účast na workshopovém týdnu + volný vstup na všechny představení Mezinárodního festivalu Nultý bod 2016

 

Druhé kolo přihlášek:
Uzávěrka 27. června 2016

•4500,- KČ / účast na workshopovém týdnu + volný vstup na všechny představení Mezinárodního festivalu Nultý bod 2016

• nabízíme pomoc s ubytováním v Praze v průběhu workshopového týdne

PERFORMING ARTS FOR THE FUTURE

Skupina 1: Nicole Mossoux (BEL) (Master Class - 6 dnů)

Skupina 2: Alexanter Vantournhout (BEL) / Cecile da Costa Pereira (FR/CZ) (2 x 3 dny)

Skupina 3: Jiří Bartovanec (CZ) / Iona Kewney (UK) (2 x 3 dny)

Datum: 18. – 23. červenec 2016

Čas: 10:00 – 14:00
Místo: AMU - Prague, Czech Republic

Edukativní program Performing Arts for the Future je projekt zahrnující 5 workshopů pro mladé umělce a studenty z celé Evropy. Inspirujíci myšlenka je vytvořit podmínky pro setkávání rostoucích umělců s novými divadelními legendami. Všichni účastníci mají volný vstup na festivalové produkce a tvoří jádro festivalu. Ůčastníci jsou aktivně zapojeni do festivalových událostí a mohou využít možnost navazovat kontakty pro budoucí spolupráce.

 

Tento rok byli pozváni nasledujíci lektoři workshopů. Anglická performerka a choreografka Iona Kewney a progresivní belgický performer Alexander Vantournhout jako reprezentanti nových přístupů fyzického divadla, tance, experimentálního a vizuálního divadla. Českou alternativní scénu reprezentuje performerka Cecile da Costa Pereira a Jiří Bartovanec, který působí v Sasha Waltz Company v Neměcku. Master Class tento rok povede zkušená lektorka, tanečnice a choreografka Nicole Mossoux, která je členkou známé belgické skupiny Mossoux-Bonté.

 

Organizuje Bezhlaví z.s. / Spitfire Company 

Nahoru

Letní divadelní a taneční škola 2016

(herectví - pohyb – hlas)

3. ročník
pod záštitou Mgr. MgA. Doubravky Svobodové, děkanky DAMU

22. 8. 2016 - 31. 8. 2016

Kurz je určen pro české i zahraniční studenty vysokých i středních škol, kteří se připravují ke studiu na uměleckých školách, pro uchazeče ke studiu na Divadelní fakultě AMU v Praze (DAMU) i pro širší veřejnost. V jednotlivých lekcích si účastníci mohou vyzkoušet intenzivní zapojení do tvůrčího studijního procesu, prohloubit své znalosti a dovednosti.

Místo a čas konání kurzu:
Kurz se bude konat v budově DAMU (ul. Karlova 26, Praha 1), ve Velkém a Malém tanečním sále, ve zkušebně DAMU, v těchto termínech dle následujícího harmonogramu:

22. 8. 2016 - 31. 8. 2016:
3*2 hod. (9:00 – 11:00 / 11:00 – 13:00/ 14:00 – 16:00 hod.)

Detailní rozvrh výuky a další informace budou zaslány emailem přihlášeným účastníkům před začátkem kurzu.

Obsahová náplň kurzu:

 • základy herectví:

 • základy a osvojování herecké techniky, cvičení a etudy na téma jednání a chování, reagování, komunikace a motivace, dramatická situace

 • lektor: Mgr. TOMÁŠ PAVELKA, divadelní a filmový herec a pedagog DAMU

 • současný tanec a jevištní kompozice:

 • současné taneční techniky a jejich aplikace k hereckému projevu, správné držení těla, pružnost, ohebnost a rozsah, napětí a uvolnění, koordinace a rytmus, krokové a rytmické variace, rotace, skoky, pády, chůze a běh, dynamika pohybu a výrazového sdělení, orientace v prostoru, prostorové cítění, vytváření tanečních frází a struktur v prostoru

 • lektor: doc. Mgr. MARCELA BENONIOVÁ, choreograf a dlouholetý pedagog na DAMU, působí také na HAMU a na Pražské konzervatoři, taneční publicistka

 • jevištní pohyb a improvizace:

 • prostorová řešení divadelních situaci, schopnost improvizace v sólových i skupinových etudách, základní tvorba gagu a jeho využití v jevištní akci, základy tréninku pro studenty herectví na DAMU

 • lektor: doc. Mgr. MARTIN PACEK, choreograf a divadelní režisér, dlouholetý pedagog a vedoucí Kabinetu pohybové výchovy DAMU, zakladatel Tanečního divadla BUFO a Originálního pohybového divadla VESELÉ SKOKY

 • hlasová technika a jevištní řeč:

 • dechová technika, držení těla, emoce a energie a dynamika jsou základem pro hlasový projev, cvičení pro kultivaci hlasu a hlasového projevu, rozdílné způsoby mluvení a čtení textu

 • lektor: MgA. EVA SPOUSTOVÁ, herečka a dabingová režisérka, pedagog DAMU

Cena kurzu: 7.500,- Kč
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Marcela Benoniová (garant projektu)
Email: marcela.benoni(at)seznam.cz, mobil: 420 775 929 389

V případě zájmu o účast v tomto kurzu, posílejte závaznou přihlášku na výše uvedený kontaktní email, a to nejpozději do 5. 8. 2016!

Počet míst omezen! (10 - 25 účastníků )

Bohemia Rosa 2016

5. – 10. září 2016
S i t e  B o d y  E x p l o r a t i o n
Rychlebské hory 

mezinárodní interdisciplinární workshop pro tanečníky a umělce zabývající se vztahem mezi tělem, uměním a krajinou pod vedením Franka van de Vena a Miloše Šejna 

Profil účastníka: workshop je určen umělcům, studentům a dalším zájemcům o performativní umění, tanec, krajinomalbu, sochařství, fotografii, architekturu, divadlo, vizuální umění, biologii a přírodní vědy. Výběr účastníků proběhne na základě zaslaného c.v. a motivačního dopisu. Předchozí zkušenost s tancem není podmínkou, ale workshop je fyzicky náročný a vyžaduje dobrou kondici.

Program zahrnuje:

•            MB (mind/body, muscles/bones) pohybový trénink

•            fyzický a mentální trénink a jejich reflexe

•            chůze a putování, tichá chůze, noční putování

•            různé mody prožívání těla, pohybu a krajiny

•            zkoumání vnímaní prostoru a času

•            peripatetický záznam, kresba, psaní, bezprostřední kontakt s okolím

•            mentální topografie místa, mýtu, archaická mysl a genius loci

•            geologie, archeologie a historie krajiny jako model Self: vrstvy, vertikální propojení a labyrinty

Frank van de Ven je tanečník a choreograf. Svoje formativní roky strávil v Japonsku, kde spolupracoval s Minem Tanakou a byl členem jeho Maijuku Performance Company. V roce 1993 založil s Katerinou Bakatsaki Body Weather Amsterdam, platformu pro trénink a performance. Od roku 1995 spolupracuje s Milošem Šejnem na interdisciplinárním projektu Bohemiae Rosa, který propojuje tělo a krajinu s uměním, geologií a architekturou. Jeho zájem o tanec a teorii vyústil do projektu 'How to make yourself a Dancing Body Without Organs'. S Peterem Snowem (Monash University) provedl sérii proslulých performancí Thought/Action Improvisations. Od roku 1995 pracuje jako samostatný choreograf, pořádá tvůrčí dílny a jeho představení jsou uváděna na mnoha tanečních a divadelních festivalech.

Miloš Šejn je výtvarný umělec, performer a autor. Využívá širokého rejstříku výrazových prostředků od kresby a malby, přes nová média a projekty site specific až po realizace v historické krajině; píše teoretické reflexe. Původně se věnoval fotografii a nalezeným objektům, od 70. let zážitky putování českou krajinou transformuje malbou a kresbou, později přecházející v text a kresbu textem; rozvíjí možnosti autorské knihy. Hledá nové cesty těsného prolnutí vlastního subjektu do výtvarného díla, blízké jsou mu projevy mimoevropských kultur a art brut. Své tělo využívá v krajině jako objekt, přičemž spojuje dva principy - pozorovatelský přístup k přírodě a přístup čistě subjektivní, tělesný a prožitkový. V krajině vytváří takzvané „tělové skulptury“, které fotografuje. 

PRAKTICKÉ INFORMACE
kdy: 5. – 10. září 2016 (příjezd večer 4. září)
kde: Zálesí, Rychlebské hory
účastnický poplatek: 300 Euro, studenti 270 Euro / účastníci z ČR a Polska: 4500 Kč, studenti 4000 Kč
ubytování a strava: 2100 – 2400 Kč (dle počtu účastníků)
rezervace: výběr účastníků proběhne na základě zaslaného c.v. a motivačního dopisu
kontakt: Frank van de Ven frank.bwa(at)xs4all.nl; Miloš Šejn ms(at)sejn.cz 

http://www.bohemiaerosa.org/<wbr></wbr>brosa/2016_golden_mountains.<wbr></wbr>htm

FireDance 2016

7. ročník intenzivní pohybové dílny FireDance 2016, který se koná v termínu 3.7. - 10. 7. 2016. 

Jedinečná pohybová dílna zaměřená na rozvoj osobního kreativního potenciálu, obohacení pohybového slovníku a posílení prostorového a rytmického cítění.

tanec s ohněm, vějíře

indické umění banethi /techniky s tyčí/

maori poi (řetězy)

rytmicko - pohybové techniky

současný tanec

africký tanec

systém viewpoints

kontaktní improvizace

butó

Program workshopu je tentokrát sestaven tak, aby nám pořádně roztočil čakry a pomohl všem zúčastněným objevit nové horizonty pohybu. Opět svébytným způsobem propojíme prvky afrického a současného tance, butó a rozmanitých technik fireshow včetně maori poi. Můžete se těšit na 6 hodin výuky denně, rozdělené vždy do dopoledního a odpoledního bloku. Většinu času budeme již tradičně pracovat s živým hudebním doprovodem pod vedením Tomáše Kerleho.

Workshop se tentokrát opět koná na malebném Kokořínsku, konkrétně v Osinalicích. Mapa zde: goo.gl/maps/d9sWu

Cena: 4.650 Kč  (v ceně je zahrnuta výuka, ubytování, možnost využití kuchyně, speciální ws maori poi)

Přihlášky: předběžné mailem, počet míst je omezen-místo je rezervováno po zaplacení zálohy 1000,-.

Více info o workshopu: 

 

Taneční kalendář:

<<   >>
>>DIÁŘ NA CELÝ MĚSÍC<<
po ut st čt so ne
 •  

Tento den na pořadu:

 •  
 
*pro další akce vyberte den (měsíc) v kalendáři
Licence Creative Commons
Taneční aktuality.cz, jejímž autorem je Taneční aktuality o.p.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.tanecniaktuality.cz
Podpora a partnerství: