Workshopy taneční improvizace na festivalu Move the City 2014

Druhý ročník mezinárodního festivalu taneční improvizace se zaměřením na pohyb ve městě a taneční interpretaci architektonického prostoru


18. – 24. 8. 2014, Brno


3 dílny ~ 3 pohledy na improvizaci a prostor:  

Vangelis Legakis (GR/GB) – CITY AND DANCING BODY

Anna Sedlačková (SK) – BODY STORIES

Myriam Lefkowitz (FR) – WALK, HANDS, EYES (Brno) 

 

Během týdenního festivalu proběhnou dvě pětidenní dílny /Legakis, Sedlačková/, jeden celodenní workshop /Lefkowitz/ a závěrečná performance účastníků.
Festival Move the City se koná již druhým rokem a jeho cílem je zkoumat architektonický prostor prostřednictvím tance, pohybu a tělesného prožitku. Jednotliví lektoři chystaných dílen se budou věnovat rozdílným přístupům k pojímání taneční improvizace ve spojení s architekturou a městem. Budou se zabývat takovými tématy, jako je vnímání prostoru města pomocí tělesné citlivosti, zkoumání struktur těla a jejich vyjádření pohybem nebo práce s dynamickými protiklady – skupina versus jednotlivec, struktura versus improvizace.
Součástí festivalu bude i doprovodný program tvořený přednáškami, promítáním, diskuzemi, performancemi a tanečními procházkami městem pro veřejnost.

 

Pro více informací o jednotlivých dílnách, lektorech a cenách: http://www.forum4am.cz/?p=5194

Facebook: https://www.facebook.com/movethecity2

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=AO4huEnoPpE

 

Přihlášky na emailu: forum4am@gmail.com / v předmětu uveďte: move the city 2

Nahoru

24.5.2014

Letní divadelní a taneční škola 2014 (herectví - pohyb – hlas)

1. ročník pod záštitou Mgr. MgA. Doubravky Svobodové, děkanky DAMU


Datum: 25. 8. 2014 -  4. 9. 2014

Cena kurzu:  5.900,- Kč (52 výukových hodin)

Kontaktní osoba: doc. Mgr. Marcela Benoniová (garant projektu)

Email: marcela.benoni(at)seznam.cz, mobil: 420 775 929 389

Kurz je určen pro české i zahraniční studenty vysokých i středních škol, kteří se připravují ke studiu na uměleckých školách, pro uchazeče ke studiu na Divadelní fakultě AMU v Praze (DAMU) i pro širší veřejnost. V jednotlivých lekcích si účastníci mohou vyzkoušet intenzivní zapojení do tvůrčího studijního procesu, prohloubit své znalosti a dovednosti.

Místo a čas konání kurzu:
Kurz se bude konat v budově DAMU (ul. Karlova 26, Praha 1), ve Velkém a Malém tanečním sále, v těchto termínech dle následujícího harmonogramu:
Pondělí 25. 8. 2014 – sobota 30. 8. 2014:
3*2 hod. (9:00 – 11:00 / 11:00 – 13:00/ 14:00 – 16:00 hod.)
Pondělí 1. 9. 2014 – 4. 9. 2014:
2*2 hod. (17:00 – 19:00 / 19:00 – 21:00)
Detailní rozvrh výuky a další podrobnosti budou zaslány emailem přihlášeným účastníkům před začátkem kurzu.

Obsahová náplň kurzu:
• základy herectví:
základy a osvojování herecké techniky, cvičení a etudy na téma jednání a chování, reagování, komunikace a motivace, dramatická situace
lektor: Mgr. TOMÁŠ PAVELKA, divadelní a filmový herec a pedagog DAMU


• současný tanec a jevištní kompozice:
současné taneční techniky a jejich aplikace k hereckému projevu, správné držení těla, pružnost, ohebnost a rozsah, napětí a uvolnění, koordinace a rytmus, krokové a rytmické variace, rotace, skoky, pády, chůze a běh, dynamika pohybu a výrazového sdělení, orientace v prostoru, prostorové cítění, vytváření tanečních frází a struktur v prostoru
lektor: doc. Mgr. MARCELA BENONIOVÁ, choreograf a dlouholetý pedagog na DAMU, působí také na HAMU a na Pražské konzervatoři, taneční publicistka


 jevištní pohyb a improvizace:
prostorová řešení divadelních situaci, schopnost improvizace v sólových i skupinových etudách, základní tvorba gagu a jeho využití v jevištní akci, základy tréninku pro studenty herectví na DAMU
lektor: doc. Mgr. MARTIN PACEK, choreograf a divadelní režisér, dlouholetý pedagog a vedoucí Kabinetu pohybové výchovy DAMU, zakladatel Tanečního divadla BUFO a Originálního pohybového divadla VESELÉ SKOKY

• hlasová technika a jevištní řeč:
dechová technika, držení těla, emoce a energie a dynamika jsou základem pro hlasový projev, cvičení pro kultivaci hlasu a hlasového projevu, rozdílné způsoby mluvení a čtení textu
lektor: Mgr. EVA SPOUSTOVÁ, herečka a dabingová režisérka, pedagog DAMU

V případě zájmu o účast v tomto kurzu, posílejte závaznou přihlášku (viz formulář v příloze) na výše uvedený kontaktní email, a to nejpozději do 5. 8. 2014!!

 

 

Nahoru

Bohemiae Rosa: S i t e B o d y E x p l o r a t i o n

Lužické a Žitavské hory – Česká rep. & Německo & Polsko

15. – 20. 9. 2014

Mezinárodní interdisciplinární workshop pro tanečníky a umělce zabývající se vztahem mezi tělem, uměním a krajinou pod vedením Franka van de Vena (NL) a Miloše Šejna (CZ)

Profil účastníka: workshop je určen umělcům, studentům a dalším zájemcům o performativní umění, tanec, krajinomalbu, sochařství, fotografii, architekturu, divadlo, vizuální umění, biologii a přírodní vědy. Výběr účastníků proběhne na základě zaslaného c.v. a motivačního dopisu. Předchozí zkušenost s tancem není podmínkou, ale workshop je fyzicky náročný a vyžaduje dobrou kondici.

 Frank van de Ven je tanečník a choreograf, který strávil svoje formativní roky v Japonsku, kde spolupracoval s Minem Tanakou, byl členem jeho Maijuku Performance Company, se kterou se účastnil významných projektů prezentovaných po celém světě. V roce 1993 založil s Katerinou Bakatsaki Body Weather Amsterdam, platformu pro trénink a performance. Od roku 1995 spolupracuje s Milošem Šejnem na interdisciplinárním projektu Bohemiae Rosa, který propojuje tělo a krajinu s uměním, geologií a architekturou. Jeho zájem o tanec a teorii vyústil do projektu How to make yourself a Dancing Body Without Organs. S Peterem Snowem (Monash University) provedl sérii proslulých performancí Thought/Action Improvisations. V současné době tvoří a vystupuje s hudebníkem Danielem Schornem, uměleckým ředitelem hudebního centra Steim Amsterdam. Od roku 1995 pracuje jako samostatný choreograf, pořádá tvůrčí dílny a jeho představení jsou uváděna s úspěchem na mnoha tanečních a divadelních festivalech.

Miloš Šejn je český výtvarný umělec, performer a autor. Využívá širokého rejstříku výrazových prostředků od kresby a malby, přes nová média a projekty site specific až po realizace v historické krajině; píše teoretické reflexe. Původně se věnoval fotografii a nalezeným objektům, od 70. let zážitky putování krajinou transformuje malbou a kresbou, později přecházející v text a kresbu textem; rozvíjí možnosti autorské knihy. Hledá nové cesty těsného prolnutí vlastního subjektu do výtvarného díla, blízké jsou mu projevy mimoevropských kultur a art brut. Své tělo využívá v krajině jako objekt, přičemž spojuje dva principy - pozorovatelský přístup k přírodě a přístup čistě subjektivní, tělesný a prožitkový. V krajině vytváří takzvané „tělové skulptury“, které fotografuje.

 

Účastnický poplatek:

4.500 Kč (studenti 4.000 Kč) / zahraniční účastníci Euro 300 (studenti Euro 270)

Ubytování a strava: 1.850 Kč

Pokud máte zájem se účastnit, pošlete stručné c.v. a motivační dopis na uvedené adresy:

Frank van de Ven frank.bwa@xs4all.nl
Miloš Šejn ms@sejn.cz.


Více informací na http://www.bohemiaerosa.org/

Nahoru

XI. ProART FESTIVAL 2014 Praha

Praha 26. července - 3. srpna

Mezinárodní workshop festival tance, zpěvu, herectví, fotografie a dalších performing arts

Přihlaste se na workshopy, které nabízejí profesionálům i široké veřejnosti výuku v oborech - tanec, herectví, zpěv, fotografie, klavír a smyčcové nástroje. Kurzy probíhají přes celý den, jsou odstupňovány podle obtížnosti, přičemž každý účastník si může denní rozvrh nakombinovat sám. Letošní novinkou jsou tři exkluzivní pěvecké masterclass Ivy Bittové, Adama Plachetky a Báry Basikové.

Druhou částí festivalu je večerní program, který představuje pedagogy – aktivně činné umělce – v ukázkách z jejich repertoáru a navíc zve i další hosty v koncertních, tanečních či divadelních představeních.

PŘIHLÁŠKA NA WORKSHOPY

 

PEDAGOGOVÉ PRAHA:

Bára Basiková (CZ) - pěvecká masterclass

Gina Battistich (A) - od Feldenkreis k Breakdance

Irene Bauer (A) - balet

Martin Dvořák (CZ/A) - jóga

Lucie Ferenzová (CZ) - herecký searching projekt

Žiga Jereb (SLO/A) - partnering, moderna

Eva Klimáčková (SK/F) - taneční searching projekt

Paul Leclaire (D) - fotoworkshop

Petr Ochvat (CZ/A) - od Feldenkreis k Breakdance

Adam Plachetka (CZ/A) - operní masterclass

Vladislav Benito Šoltýs (SK) - taneční divadlo

Anna Štěrbová (CZ/A) - partnering

Leonie Wahl (CH/A) - improvizace, contemporary

Gabriel Wong (MAL/D) - contemporary

Hana Zanin (CZ/A) - tanec s a bez handicapu

 

Festivalové téma 2014: Tělo jako hlas - Slovo jako obraz.

Tělo je naším nástrojem. Být v těle znamená bytí v daném okamžiku. Posloucháme-li tento moment, jsme přítomni v těle. Toto bytí v okamžiku nás vyzývá k vyjadřování a k rozvíjení sebe sama… skrz tanec, hlas či zpěv, rytmus. Projevme tedy tělo ve svém středu - v moři dechu. Otevřme hlas, a staňme se zhmotněním pohybu a zněním. Vokální rezonance uvnitř i vně nás vytváří inspirující svět barevných slov a pohyblivých obrazů a představ. Naší výzvou je projevit názor, smysl či emoce pouze za pomocí uměleckých obrazů, tvořených slovem, znějících hlasem, pohybujících se naším tělem.

Masterclass ADAM PLACHETKA (ProART Festival 2014)

26. + 27. 7. 2014 Praha

Masterclass BÁRA BASIKOVÁ (ProART Festival 2014)

1. - 3. 8. 2014 Praha

Více informací o workshopech ZDE 

Nahoru

Taneční kalendář:

<<   >>
diář na celý měsíc
po ut st čt so ne
  •  

Tento den na pořadu:

  •  
 
*pro další akce vyberte den (měsíc) v kalendáři
Licence Creative Commons
Taneční aktuality.cz, jejímž autorem je Taneční aktuality o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.tanecniaktuality.cz
Podpora a partnerství: