17.8.2014

Dramaturgie v práci s dětským taneční souborem

Kdy: 24.8 - 28.8.2014

Kde: ZŠ a ZUŠ Šmeralova 40 taneční sál Karlovy Vary

Workshop povede Kateřina Molčíková ve spolupráci s hudebníkem.
V případě zájmu se můžete obrátit s dotazy přímo na lektorku K. Molčíkovou: 734835999.
Podrobnější informace a přihlášky na: www.checkpointart.eu
Doporučení: Před vyplněním přihlášky proveďte registraci (student), měla by se načíst sleva celého workshopu.

Dramaturgie v práci s dětským tanečním souborem
Motto: Pět dnů, jedno drama, jeden tanec
„Kdo není stálý, není ani trpělivý. Kdo nezná trpělivost, nesoustředí se v mlčení. A kdo se nesoustředí v mlčení a v tichu, nevytrvá v lásce déle než den a půl noci.“ (Lilofee, Manfred Hausmann)

Dramaturgie v práci s dětským tanečním souborem je pohybový workshop určený především pedagogům a choreografům dětských tanečních souborů. Během pěti dnů vytvoří účastníci společně s lektorkou a živým hudebníkem taneční představení vycházející z literární předlohy a získají osobní zkušenost s tvorbou dějového tance v roli interpreta, choreografa a dramaturga. Východiskem tvůrčího procesu bude divadelní hra Jeana Giraudouxe: Ondina. Pro smysluplný průběh workshopu a vzhledem k jeho časovým limitům (pouhých 5 dní) bude dobré sehnat si a přečíst text před jeho započetím. Dobrá znalost předlohy nám všem umožní hlouběji se společně ponořit do procesu tvorby.
Smyslem workshopu je otevřít uměleckou diskusi o vazbě mezi dramaturgií a choreografií v dějovém tanci s důrazem na její uplatnění v pedagogické praxi. Obsah jednotlivých lekcích bude spolu s doporučenou literaturou shrnut do metodických listů, které by mohly být dobrým zdrojem inspirace pro choreografickou a pedagogickou práci účastníků nebo jejich vlastní tvorbu. Vzniklé představení bude na závěr možné realizovat před publikem.
Pozn.: Pro aktivní tvůrce doporučujeme přečíst si i hru „Lilofee“ Manfreda Hausmanna, libreto „Rusalky“ Jaroslava Kvapila a „Malou mořskou vílu“ Hanse Christiana Andersena.
Těšíme se na shledanou.
Kateřina a Michal

Workshop je akreditovaný MŠMT a je realizovaný v rámci vzdělávacího institutu Check Point art. Po přihlášení minimálně 5 tanečních pedagogů a choreografů bude zpřístupněn všem zájemcům o divadlo a tanec.

Co přinesou jednotlivé dny:

I.den: Inspirace příběhem pro výsledný obraz
Seznámíme se a naladíme se - spolu navzájem a s příběhem. Budeme zkoumat, jaká témata v něm obsažená, jsou pro nás nejsilnější a s jakými náměty chceme pracovat. Budeme se zabývat tím, jak můžeme vnímat naše tělo a jeho jednotlivé části, co všechno nám umožňují, z čeho všeho a jak lze vytvářet obrazy na scéně. Ujasníme si, s jakými hudebními motivy a žánry se nám příběh spojuje.
- rozbor dějové formy příběhu
- určení ústřední myšlenky
- vytvoření dějové osnovy
- hledání pohybového a hudebního materiálu

II. den: Prostor ve vztazích, vztahy v prostoru
Vybereme si z příběhu postavy, se kterými chceme pracovat, a budeme je zkoumat prostřednictvím her a různých partnerských cvičení v prázdném prostoru a ve vzájemných vztazích: jednotlivec, dvojice, trojice, dav. Všichni si vyzkoušejí všechny postavy ještě před rozdělením rolí. Ujasníme si, o co mezi postavami jde. Zároveň budeme hledat odpovídající formu pro jejich vyjádření a přemýšlet o významu uspořádání jednotlivých prvků na scéně.
- výběr jednajících postav, s nimiž budeme pracovat
- roztřídění postav vzhledem k vedoucí myšlence příběhu na
a) postavy, které podporují ústřední myšlenku a jsou s ní v souladu
b) postavy, které jdou proti
c) okrajové postavy, které stojí mimo hlavní myšlenku
- vytvoření základních pohybových a hudebních motivů postav
- rozvíjení vztahů mezi jednotlivými postavami příběhu

III. den: Dramaturgie tance v dětském tanečním souboru
Budeme se věnovat tomu, jak rozdělit role s ohledem na duši jednotlivce a vztahy v kolektivu, jak vést každého, aby spontánně využil své pohybové a vyjadřovací možnosti a zároveň si užil svou přítomnost na scéně. Pokusíme se probudit přirozenou komunikaci mezi tanečníky ve skupině a jejich schopnost komunikovat s publikem. Každý si vyzkouší roli choreografa, seznámí se s tím, jak je možné vést divákovo oko a jak při tvorbě linie choreografie využít klasickou formu dramatu (expozice, kolize, krize, peripetie, katastrofa).
- rozdělení úloh – rolí
- určení podtextů jednání
- realizace dějové osnovy v herecké – nestylizované improvizaci
- hledání pohybového tématu, které ponese hlavní choreografickou myšlenku
- stylizace akce pod vedením jednotlivých choreografů

IV. den: Konflikt, hra a sen
Detailněji rozpracujeme taneční jednání jednotlivých postav v konkrétních situacích na základě různých okolností a překážek (denní doba, veřejný prostor, slavnost, utajená schůzka, soud, rodinné prostředí, společenská událost, uzavřený prostor – malá komnata, otevřený prostor – příroda, atp.) S pomocí jednoduchých dětských her a na základě jejich pravidel se pokusíme vyjádřit jak vnější konflikty mezi postavami tak jejich konflikty vnitřní. Budeme zpřesňovat a konkretizovat základní dráhy pohybu postav po scéně a místa střetu. Nastolíme principy a budeme je jak respektovat, tak porušovat, překrucovat a deformovat, jako když si hrají děti.
- stylizační proces celku (zjednodušení a vystižení podstaty příběhu)
- čištění
- hledání kompozičního vrcholu
- spojení dějové a hudební formy v celek

V. den: Tvůrčí proces jako zápas obsahu s formou
Pospojujeme nahromaděný materiál do výsledného tvaru a budeme ho cizelovat. Využijeme práci s kontrastem, intenzitou, momentem překvapení a s gesty. Největší pozornost zaměříme na synchronizaci a timing jednotlivých akcí a výstupů. Doladíme výslednou podobu představení – kostýmování, rekvizity, světla. Zatančíme si představení od začátku do konce bez přerušení (generálka), zrekapitulujeme celý proces tvorby a získané zkušenosti. Užijeme si premiéru.
- završení dramaturgické a choreografické práce
- definitivní forma a tvar

 

 

Nahoru

Workshopy taneční improvizace na festivalu Move the City 2014

Druhý ročník mezinárodního festivalu taneční improvizace se zaměřením na pohyb ve městě a taneční interpretaci architektonického prostoru


18. – 24. 8. 2014, Brno


3 dílny ~ 3 pohledy na improvizaci a prostor:  

Vangelis Legakis (GR/GB) – CITY AND DANCING BODY

Anna Sedlačková (SK) – BODY STORIES

Myriam Lefkowitz (FR) – WALK, HANDS, EYES (Brno) 

 

Během týdenního festivalu proběhnou dvě pětidenní dílny /Legakis, Sedlačková/, jeden celodenní workshop /Lefkowitz/ a závěrečná performance účastníků.
Festival Move the City se koná již druhým rokem a jeho cílem je zkoumat architektonický prostor prostřednictvím tance, pohybu a tělesného prožitku. Jednotliví lektoři chystaných dílen se budou věnovat rozdílným přístupům k pojímání taneční improvizace ve spojení s architekturou a městem. Budou se zabývat takovými tématy, jako je vnímání prostoru města pomocí tělesné citlivosti, zkoumání struktur těla a jejich vyjádření pohybem nebo práce s dynamickými protiklady – skupina versus jednotlivec, struktura versus improvizace.
Součástí festivalu bude i doprovodný program tvořený přednáškami, promítáním, diskuzemi, performancemi a tanečními procházkami městem pro veřejnost.

 

Pro více informací o jednotlivých dílnách, lektorech a cenách: http://www.forum4am.cz/?p=5194

Facebook: https://www.facebook.com/movethecity2

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=AO4huEnoPpE

 

Přihlášky na emailu: forum4am@gmail.com / v předmětu uveďte: move the city 2

Nahoru

Intenzivní kurzy flamenca s Lolou Karpenkou srpen 2014

4.8-7.8.2014

17:30-18:30 

TECHNIKA+variace por Tangos

Kurz je vhodný i pro úplné začátečníky

 

18:30-20:00 MP/SP

TECHNIKA+choreografie 

FARRUCA

 

11.8-14.8.2014

17:30-18:30 

TECHNIKA+variace por Tangos

Kurz je vhodný i pro úplné začátečníky

 

18:30-20:00 MP/SP

DUPY+TLESKY+variace por BULERIAS FESTERAS

 

18.8.-21.8.2014

17:30-19:00 MP/SP

Dupy+Tlesky+MARTINETE (escobilla)

 

19:00-20:00 Z

TECHNIKA+variace por Tangos

Kurz je vhodný i pro úplné začátečníky

 

25.8.-28.8.2014

17:30-19:00 MP/SP

Dupy+Tlesky+ ALEGRIAS(letra+silencio+escobilla)

 

19:00-20:00 Z

TECHNIKA+variace por Tangos

Kurz je vhodný i pro úplné začátečníky

 

INFORMACE:

Přihlášky a dotazy: magiaflamenca@centrum.cz

Cena: 1100,00 (kurzy 60min), 1600,00 (kurzy 90min)

POZOR! Přihláška nabývá platnosti po uhrazení kurzovného na účet číslo: 1193549001/5500

Místo konání: Korunní 35, PRAHA 2, Studio ITAKA

 Více zde: http://www.magiaflamenca.cz/letni-tanecni-skola/

Nahoru

26.6.2014

Letní kurzy salsy na léto 2014 s RUBEN-DANCE

Pravidelné, intenzivní týdenní i víkendové kurzy salsy na léto 2014  pod vedením vynikajícího tanečníka a lektora karibských tanců Rubéna Peguero (Dominikánská rep.) a jeho asistentů. Nabízíme vám taneční kurzy s jedním z mála fundovaných tanečníků a instruktorů v ČR s mnohaletou praxí výuky zde v ČR, který se specializuje na kubánské a dominikánské tance.

Více se o Rubénovi: zde http://www.ruben-dance.cz/instruktori-ruben-peguero.php

Video: http://www.ruben-dance.cz/video-galerie.php.

Rozvrh kurzů SALSY najdete: http://www.ruben-dance.cz/planovane-kurzy.php nebo http://www.ruben-dance.cz/probihajici-kurzy.php

Více informací: www.ruben-dance.cz  nebo na tel.:+420 602 62 55 66, 776 337 877.

Nahoru

25.6.2014

Taneční léto ve Studiu Alt@

Nechcete v létě zahálet? Chcete si jen tak zatančit, naučit se něco nového, nebo jenom vybít energii a udržet se ve formě? Studio Alt@ pro všechny taneční nadšence připravilo super léto plné tanečních workshopů.

22. – 24. 7. Věrka Ondrašíková, Hala 30

5. – 7. 8. Věrka Ondrašíková, Hala 30

19. – 21.8. Dorka Hoštová, Hala 30

Kdy: 19:00-20:30

Kde: Studio Alt@ - Hala 30, U Výstaviště 21, Praha 7

Cena:1 lekce…170 Kč, 2 lekce…300 Kč, 3 lekce…400 Kč

Lekce není nutno vybrat během jednoho týdne!

Nahoru

Letni tanecni dilny v Orlickych horach

červenec 2014

Taneční letní dílny v Orlických horách. Jak strávit léto v tanci a obklopeni přírodou. Kontaktní improvizace, zpěv, improvizace v hudbě. Poezie a dobrodružství s lidmi, kteří vás překvapují, inspirují, naslouchají a tvoří s vámi každou chvíli bez zábran. 

 

Tanec a hlasy v horách (3.  – 12. července)

Zpěv a hlas, africký tanec a rytmy, kontaktní improvizace. Antonia Nyass (Čechy – zpěvačka ze skupiny Yellow Sisters), Papis Nyass (Gambie), Zita Pavlištová (Čechy)

http://www.druna.cz/tanec-a-<wbr></wbr>hlasy-v-horach

 

Inspirace je divoká kočka (13. – 18. července)

Příprava těla a mysli pro nespoutanou improvizaci. Dílny tance, kontaktní a hudební improvizace povedou Günter Touschek (Rakousko) a Zita Pavlištová (Čechy)

http://www.druna.cz/inspirace-<wbr></wbr>je-divoka-kocka

 

Lovci snů (19. – 26. července)

Mezinárodní dílna pro ty, kdo mají zkušenost s pohybem a kontaktní improvizací. Skupina lidí, kteří se spolu učí improvizovat na různých místech a třeba i pro diváky. Vítáni budou i ti, kdo by chtěli zachytit tanec ve fotografii nebo točit video. Dílny povedou: Heike Pourian (Německo) a Zita Pavlištová (Čechy). A budou tu s námi i Florian Busch, Reimo Sandau, Lucie Klosová.

http://www.druna.cz/lovci-snu

Nahoru

27.5.2014

Letní divadelní škola pro pedagogy opět v Národním divadle moravskoslezském

Kde: Divadlo Jiřího Myrona a Divadlo Antonína Dvořáka

Kdy: 26. a 27. srpna 2014

Již počtvrté nabídne Národní divadlo moravskoslezské příležitost k setkání a společné tvůrčí práci pedagogů a umělců. Tentokrát v rozšířeném rozsahu dvou dní.


Letní divadelní škola pro pedagogy při Národním divadle moravskoslezském (LDŠ) vznikla v roce 2011. V roce 2013 získala navíc akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. LDŠ je určena pedagogům základních a středních škol nejen Moravskoslezského kraje a studentům pedagogických oborů. „Smyslem LDŠ je přiblížit pedagogům divadelní práci, vybrané inscenační tituly, poskytnout jim metodickou podporu a obohatit se vzájemnou spoluprací,“ dodává autorka mimořádných projektů NDM Martina Klézlová. NDM je v současné době jediným divadlem v České republice, které má systematický program vzdělávání pedagogů v oblasti divadla.

 „Na programu jsou opět bloky pro jednotlivé soubory NDM, otevřené zkoušky, interpretační semináře, praktické workshopy, setkání s umělci, prohlídka divadla i moderované diskuse,“ uvádí divadelní lektorka NDM Tereza Strmisková a s úsměvem dodává: „pro odvážné nabídne letošní ročník i nocování v divadle.“

Přihlášku a další informace naleznou zájemci pod odkazem: http://www.ndm.cz/cz/stranka/112-letni-divadelni-skola-pro-pedagogy.html.

Kapacita LDŠ je omezena na 50 míst.

LDŠ připravuje NDM s agenturou Educa24 agency.

Nahoru

24.5.2014

Letní divadelní a taneční škola 2014 (herectví - pohyb – hlas)

1. ročník pod záštitou Mgr. MgA. Doubravky Svobodové, děkanky DAMU


Datum: 25. 8. 2014 -  4. 9. 2014

Cena kurzu:  5.900,- Kč (52 výukových hodin)

Kontaktní osoba: doc. Mgr. Marcela Benoniová (garant projektu)

Email: marcela.benoni(at)seznam.cz, mobil: 420 775 929 389

Kurz je určen pro české i zahraniční studenty vysokých i středních škol, kteří se připravují ke studiu na uměleckých školách, pro uchazeče ke studiu na Divadelní fakultě AMU v Praze (DAMU) i pro širší veřejnost. V jednotlivých lekcích si účastníci mohou vyzkoušet intenzivní zapojení do tvůrčího studijního procesu, prohloubit své znalosti a dovednosti.

Místo a čas konání kurzu:
Kurz se bude konat v budově DAMU (ul. Karlova 26, Praha 1), ve Velkém a Malém tanečním sále, v těchto termínech dle následujícího harmonogramu:
Pondělí 25. 8. 2014 – sobota 30. 8. 2014:
3*2 hod. (9:00 – 11:00 / 11:00 – 13:00/ 14:00 – 16:00 hod.)
Pondělí 1. 9. 2014 – 4. 9. 2014:
2*2 hod. (17:00 – 19:00 / 19:00 – 21:00)
Detailní rozvrh výuky a další podrobnosti budou zaslány emailem přihlášeným účastníkům před začátkem kurzu.

Obsahová náplň kurzu:
• základy herectví:
základy a osvojování herecké techniky, cvičení a etudy na téma jednání a chování, reagování, komunikace a motivace, dramatická situace
lektor: Mgr. TOMÁŠ PAVELKA, divadelní a filmový herec a pedagog DAMU


• současný tanec a jevištní kompozice:
současné taneční techniky a jejich aplikace k hereckému projevu, správné držení těla, pružnost, ohebnost a rozsah, napětí a uvolnění, koordinace a rytmus, krokové a rytmické variace, rotace, skoky, pády, chůze a běh, dynamika pohybu a výrazového sdělení, orientace v prostoru, prostorové cítění, vytváření tanečních frází a struktur v prostoru
lektor: doc. Mgr. MARCELA BENONIOVÁ, choreograf a dlouholetý pedagog na DAMU, působí také na HAMU a na Pražské konzervatoři, taneční publicistka


 jevištní pohyb a improvizace:
prostorová řešení divadelních situaci, schopnost improvizace v sólových i skupinových etudách, základní tvorba gagu a jeho využití v jevištní akci, základy tréninku pro studenty herectví na DAMU
lektor: doc. Mgr. MARTIN PACEK, choreograf a divadelní režisér, dlouholetý pedagog a vedoucí Kabinetu pohybové výchovy DAMU, zakladatel Tanečního divadla BUFO a Originálního pohybového divadla VESELÉ SKOKY

• hlasová technika a jevištní řeč:
dechová technika, držení těla, emoce a energie a dynamika jsou základem pro hlasový projev, cvičení pro kultivaci hlasu a hlasového projevu, rozdílné způsoby mluvení a čtení textu
lektor: Mgr. EVA SPOUSTOVÁ, herečka a dabingová režisérka, pedagog DAMU

V případě zájmu o účast v tomto kurzu, posílejte závaznou přihlášku (viz formulář v příloze) na výše uvedený kontaktní email, a to nejpozději do 5. 8. 2014!!

 

 

Nahoru

SIRAEX 2014: Letní workshopy současného tance na Zámku Klášterec nad Ohří

Nahoru

Bohemiae Rosa: S i t e B o d y E x p l o r a t i o n

Lužické a Žitavské hory – Česká rep. & Německo & Polsko

15. – 20. 9. 2014

Mezinárodní interdisciplinární workshop pro tanečníky a umělce zabývající se vztahem mezi tělem, uměním a krajinou pod vedením Franka van de Vena (NL) a Miloše Šejna (CZ)

Profil účastníka: workshop je určen umělcům, studentům a dalším zájemcům o performativní umění, tanec, krajinomalbu, sochařství, fotografii, architekturu, divadlo, vizuální umění, biologii a přírodní vědy. Výběr účastníků proběhne na základě zaslaného c.v. a motivačního dopisu. Předchozí zkušenost s tancem není podmínkou, ale workshop je fyzicky náročný a vyžaduje dobrou kondici.

 Frank van de Ven je tanečník a choreograf, který strávil svoje formativní roky v Japonsku, kde spolupracoval s Minem Tanakou, byl členem jeho Maijuku Performance Company, se kterou se účastnil významných projektů prezentovaných po celém světě. V roce 1993 založil s Katerinou Bakatsaki Body Weather Amsterdam, platformu pro trénink a performance. Od roku 1995 spolupracuje s Milošem Šejnem na interdisciplinárním projektu Bohemiae Rosa, který propojuje tělo a krajinu s uměním, geologií a architekturou. Jeho zájem o tanec a teorii vyústil do projektu How to make yourself a Dancing Body Without Organs. S Peterem Snowem (Monash University) provedl sérii proslulých performancí Thought/Action Improvisations. V současné době tvoří a vystupuje s hudebníkem Danielem Schornem, uměleckým ředitelem hudebního centra Steim Amsterdam. Od roku 1995 pracuje jako samostatný choreograf, pořádá tvůrčí dílny a jeho představení jsou uváděna s úspěchem na mnoha tanečních a divadelních festivalech.

Miloš Šejn je český výtvarný umělec, performer a autor. Využívá širokého rejstříku výrazových prostředků od kresby a malby, přes nová média a projekty site specific až po realizace v historické krajině; píše teoretické reflexe. Původně se věnoval fotografii a nalezeným objektům, od 70. let zážitky putování krajinou transformuje malbou a kresbou, později přecházející v text a kresbu textem; rozvíjí možnosti autorské knihy. Hledá nové cesty těsného prolnutí vlastního subjektu do výtvarného díla, blízké jsou mu projevy mimoevropských kultur a art brut. Své tělo využívá v krajině jako objekt, přičemž spojuje dva principy - pozorovatelský přístup k přírodě a přístup čistě subjektivní, tělesný a prožitkový. V krajině vytváří takzvané „tělové skulptury“, které fotografuje.

 

Účastnický poplatek:

4.500 Kč (studenti 4.000 Kč) / zahraniční účastníci Euro 300 (studenti Euro 270)

Ubytování a strava: 1.850 Kč

Pokud máte zájem se účastnit, pošlete stručné c.v. a motivační dopis na uvedené adresy:

Frank van de Ven frank.bwa@xs4all.nl
Miloš Šejn ms@sejn.cz.


Více informací na http://www.bohemiaerosa.org/

Nahoru

XI. ProART FESTIVAL 2014 Praha

Praha 26. července - 3. srpna

Mezinárodní workshop festival tance, zpěvu, herectví, fotografie a dalších performing arts

Přihlaste se na workshopy, které nabízejí profesionálům i široké veřejnosti výuku v oborech - tanec, herectví, zpěv, fotografie, klavír a smyčcové nástroje. Kurzy probíhají přes celý den, jsou odstupňovány podle obtížnosti, přičemž každý účastník si může denní rozvrh nakombinovat sám. Letošní novinkou jsou tři exkluzivní pěvecké masterclass Ivy Bittové, Adama Plachetky a Báry Basikové.

Druhou částí festivalu je večerní program, který představuje pedagogy – aktivně činné umělce – v ukázkách z jejich repertoáru a navíc zve i další hosty v koncertních, tanečních či divadelních představeních.

PŘIHLÁŠKA NA WORKSHOPY

 

PEDAGOGOVÉ PRAHA:

Bára Basiková (CZ) - pěvecká masterclass

Gina Battistich (A) - od Feldenkreis k Breakdance

Irene Bauer (A) - balet

Martin Dvořák (CZ/A) - jóga

Lucie Ferenzová (CZ) - herecký searching projekt

Žiga Jereb (SLO/A) - partnering, moderna

Eva Klimáčková (SK/F) - taneční searching projekt

Paul Leclaire (D) - fotoworkshop

Petr Ochvat (CZ/A) - od Feldenkreis k Breakdance

Adam Plachetka (CZ/A) - operní masterclass

Vladislav Benito Šoltýs (SK) - taneční divadlo

Anna Štěrbová (CZ/A) - partnering

Leonie Wahl (CH/A) - improvizace, contemporary

Gabriel Wong (MAL/D) - contemporary

Hana Zanin (CZ/A) - tanec s a bez handicapu

 

Festivalové téma 2014: Tělo jako hlas - Slovo jako obraz.

Tělo je naším nástrojem. Být v těle znamená bytí v daném okamžiku. Posloucháme-li tento moment, jsme přítomni v těle. Toto bytí v okamžiku nás vyzývá k vyjadřování a k rozvíjení sebe sama… skrz tanec, hlas či zpěv, rytmus. Projevme tedy tělo ve svém středu - v moři dechu. Otevřme hlas, a staňme se zhmotněním pohybu a zněním. Vokální rezonance uvnitř i vně nás vytváří inspirující svět barevných slov a pohyblivých obrazů a představ. Naší výzvou je projevit názor, smysl či emoce pouze za pomocí uměleckých obrazů, tvořených slovem, znějících hlasem, pohybujících se naším tělem.

Masterclass ADAM PLACHETKA (ProART Festival 2014)

26. + 27. 7. 2014 Praha

Masterclass BÁRA BASIKOVÁ (ProART Festival 2014)

1. - 3. 8. 2014 Praha

Více informací o workshopech ZDE 

Nahoru

Tanec na horách, tanec pre potešenie ducha

Centrum Pangea / Končiny u Dobřan / Orlické hory / Česká republika

9. - 16.8. a 16. - 23. 8. 2014

Intenzívne letné tanečné stretnutia na úpätí krásnych Orlických hôr, v prírode, ďaleko od zhonu, ruchu miest a dennodenného stresu. Tento rok po prvý krát na našom novom mieste Centra Pangea.

Filozofia

Pohyb a tanec vnímame ako súčasť vesmíru, súčasť prírody. Aspoň raz do roka, v lete, chceme opustiť mestá, „vypnúť“ a tak hlbšie objavovať účinky tanca nielen pre telo, ale hlavne pre dušu človeka. Na tomto letnom tanečnom stretnutí nejde teda len a len o tanec, o drilovanie tanečných techník, o zdokonaľovanie svojho tela. Ide tu v prvom rade o prepojenie tela s dušou človeka, o prinavrátenie sa k podstate našich bytostí.   

Semináre sú zamerané na spoznávanie ľudského tela, na pochopenie mnohých súvislostí v ňom, ale aj v našej duši. Je to určitý holistický prístup, ktorý svojou prácou nasledujeme. S tým súvisí aj úcta k prírode a jej rešpektovanie. Tanec na horách sa neizoluje len na záujmy tanečné. Má hlboko ekologický podtext, od schopnosti vnímať prírodu navôkol, cez triedenia odpadu a šetrenie energiami, až po zdravú stravu.  Snažíme sa neignorovať súvislosti, v ktorých žijeme a pracujeme.

Program

Tanec na horách sa aj tento rok uskutoční v dvoch behoch:

Šesť dní určených len pre skúsených tanečníkov  (9.-16.8. 2014)
– venovaných zdokonaľovaniu sa v tanečných technikách a na rozvíjanie tanečných zručností 
– New dance, ranné do in cvičenia na lúke, na spriechodnenie energie v meridiánoch, improvizácie, kontaktné improvizácie, shiatsu...

Šesť dní určených pre skupinu zmiešanú z netanečníkov a tanečníkov (16.-23. 8. 2014)
– New dance, ranné do in cvičenia na lúke, na spriechodnenie energie v meridiánoch, improvizácie, kontaktné improvizácie, shiatsu...

Miesto a iné možnosti

Tento rok budem fungovať v dočasných a jednoduchých podmienkach. Bývať sa bude v stanoch, sálu máme rezervovanú v blízkej dedine Dobřany. K dispozícii budú aj dve teepee. V chalupe je kuchyňa, kde si varíme. V prípade extrémne nepriaznivého počasia je možné prespať aj vnútri. Väčšinou času však trávime na sále v tanci, vonku pred chalupou, večer pri ohni a v okolí. 

Tancujeme v Sokolovni v Dobřanoch, chôdzou je to 15-20 minút. Tancujeme ale aj pod šírom nebom na lúke, pri menhiroch v Říčkach, alebo na Zemskej bráne v horách pri hraniciach s Poľskom. 
Pangea má krásny pohľad na východ i západ slnka, pokoj prírody je liečivý už od prvého momentu. Toto miesto láka na výlety do prírody, poskytuje možnosť jazdy na koni, meditácie v prírode, na poliach a lúkach, kúpele v lúčoch slnka. 

fotky Centra Pangea  

Voľný čas je otvorený všakovakým nápadom zo strany účastníkov ako napríklad výtvarné dielničky, väzba kníh, masáže, rozprávky, lukostreľba... Možné je dohodnúť aj jazdu na koni, či zájsť do Poľska do kúpeľov.
V prípade vášho záujmu je možné prísť aj pár dní pred začiatkom workshopov alebo ostať po ich skončení a pomôcť nám s prípravou workshopov alebo s inými prácami, ktoré budú potrebné pri budovaní Centra PANGEA. 

BUĎTE PRI VZNIKU UMELECKÉHO A VZDELÁVACIEHO CENTRA PANGEA V ORLICKÝCH HORÁCH! 

Kto kurzy vedie
Tanec na horách vedieme my - Zuna a Milan. 

Strava

Varíme si spoločne, vegetariánsku alebo makrobiotickú stravu. Raňajky po rannom cvičení, zahŕňajú buď obilné kaše alebo čo kto potrebuje. Obedy a večere varí nejaká dvojica alebo skupinka, ktorá sa na túto úlohu podujme. Každý deň sa vystrieda niekto iný. Vždy ide o príjemné vzájomné inšpirovanie a výmenu receptov.

Na stravu vyberáme zvlásť peniaze, čo vychádza cca 500-600 korún na týždeň.

Cena  a prihlášky 

cca 4860- Kč pre českých účastníkov 
cca 180,- Euro pre ostatných účastníkov 
V cene je zahrnuté kurzovné, prenájom sály. Vašou platbou nám prispejete na budovanie centra. 

Platby treba uskutočniť najneskôr do 20. júna 2014, po tomto termíne len v prípade voľných miest.
Na stravu sa zbierame zvlášť.

Prihlasujte sa na adresu artyci@artyci.com

Termíny

Pre netanečníkov i tanečníkov - 9. -16. august 2014
Len pre tanečníkov - 16. - 23. august 2014

Prosíme záujemcov o workshop, aby si rezervovali čas na celý workshop. Dni príchodu a odchodu sú súčasťou workshopu.  

Nahoru

Taneční kalendář:

<<   >>
diář na celý měsíc
po ut st čt so ne
  •  

Tento den na pořadu:

  •  
 
*pro další akce vyberte den (měsíc) v kalendáři
Licence Creative Commons
Taneční aktuality.cz, jejímž autorem je Taneční aktuality o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.tanecniaktuality.cz
Podpora a partnerství: