29.8.2014

Body Resonance – workshop butó

pod vedením Yumiko Yoshioky
20. – 23. 11. 2014

„Workshop je zaměřen na vědomý výzkum a sjednocování těla/mysli/duše, nabízí možnost zažít proces metamorfózy skrze podstatu tance. Zkoumáním naší kolektivní paměti můžeme rozeznít strunu kreativity a obohatit náš život. Tělo je nádobou času. Tělesná rezonance klíčem ke dveřím neustále se proměňujícího světa uvnitř i vně nás, pomáhá tělu odhalovat jeho tajemství, vyzdvihnout je a držet dokud nezačnou zářit a chvět se. Vše rezonuje se vším. Skrze dialog s naším tělem se můžeme učit, jak být pohybováni za pomoci vnitřních a vnějších sil a pochopit tak, že jsme součástí univerza. Tanec metamorfózy nevyhnutelně vyvstává.“

Program:
·       relaxační cvičení vycházející z jemné gymnastiky noguchi taiso, tchaj-ťi a jógy
·       dechová cvičení
·       dynamická cvičení pro rozproudění toku energie
·       technika tance butó aktivující naší univerzální paměť (zvyšování citlivosti, spojování pohybu s představami – cvičení s představou tykadel či antén, zvířat, bytostí uvnitř nás, prázdnoty, zavěšeného těla atd.)
·       strukturovaná improvizace, volné asociace

 
Cílem workshopu je rozvoj schopností relaxace a koncentrace, aktivace našeho energetického potenciálu, propojování imaginace s tělesnými funkcemi:
·       relaxace uvolňuje (od) proudění energie: rodí se nezbytná tenze
·       koncentrace shromažďuje sílu v našem centru: naladí tělesnou frekvenci pro rezonanci
·       imaginace spojuje různé prvky: provází nás okamžiky s tajemstvím

Nejprve budeme vědomě pracovat s těmito principy, dokud se nám nepodaří dosáhnout stavu automatického pohybu. Skrze dialog s naším tělem se nebudeme učit, jak se pohybovat ale jak být pohybováni. Můžeme si tak uvědomit, že jsme součástí univerza a jeho celistvosti.

Praktické informace:
20. – 23. 11. 2014 (Čt - Pá 13:00 – 18:00, So - Ne 12:00 – 17:00)

Studio Itaka, Korunní 35, Praha 2

Workshop je otevřen všem zájemcům.

Účastnický poplatek: 3500,- Kč
Pro rezervaci místa a další informace kontaktujte Kateřinu Bilejovou: BilejovaK@jinonice.cuni.cz

Yumiko Yoshioka (JAP/GER) - tanečnice, choreografka, pedagožka, umělecká vedoucí
Narodila se v Tokiu, od roku 1988 žije v Německu. V 70. a 80. letech byla členkou první ženské japonské butó skupiny ARIADONE. V roce 1978 tančila v prvním mimo-japonském představení tance butó – s Ko Murobushim a Carlottou Ikeda v představení „Le Dernier Eden“ v Paříži. V letech 1988 – 1994 byla členkou německo-japonské taneční skupiny Tatoeba - THÉÂTRE DANSE GROTESQUE s Minako Seki a delta RA'i. V roce 1995 založila s vizuálním umělcem Joachimem Mangerem (Ger) a hudebním skladatelem Zamem Johnsonen (USA) vlastní uměleckou skupinu TEN PEN CHii. Skupiny TEN PEN CHii má svou uměleckou rezidenci na zámku Broellin v severovýchodním Německu, Schloss Broellin je místem pro mezinárodní výzkum umění. Yumiko zkoumá možnosti interakce mezi tancem, prostorem a vizuálním uměním, a pohybuje se tak mimo tradiční styl tance butó. Při své umělecké spolupráci s Joachimem Mangerem a dalšími umělci prozkoumává nové oblasti práce s tělem a umění performance. Se skupinou TEN PEN CHii vytvořila množství představení a uměleckých děl, mnohá z nich jsou vysoce ceněna na interdisciplinární umělecké scéně. Yumiko vedla nespočet workshopů po celém světě. Její metoda vychází z principů tance butó, gymnastiky noguchi taiso, hatha jógy a bojového umění juken, které jsou pro ni inspirací a zdrojem proudící energie.

Nahoru

26.8.2014

Studio ALTA: REVOLUCE V TANCI: Každý může být tanečníkem!

Přijďte s námi otevřít revoluční divadelní sezónu, shodit post-prázdninová kila, propotit dlouho nepoužívaná trička, osvěžit se domácími nealko koktejly a vegetariánským jídlem, zasadit si vlastní rostlinku s Prazeleninou, nebo prostě jenom strávit pár hezkých chvil!

V roce 25. výročí Sametové revoluce, díky níž můžeme svobodně přemýšlet, cestovat, diskutovat a tančit, jak se nám zlíbí, je nejvyšší čas vzít svůj život do vlastních rukou a naplno ho prožít.
 
Těšíme se na vás ve Studiu ALTA – místu pro intenzivní zážitky, které už sedm let spoluvytváříte i vy.
 
Program:
 
 8:00 – 9:30 / Jóga / Jana Půlpánová
 
 9:45 – 11:15 / Současný tanec / Lea Švejdová
 
 9:45 – 11:15 / Tanec pro seniory / Petr Veleta
 
 12:30 – 14:00 / Jóga pro matky + hlídání dětí / Jana Půlpánová
 
 14:15 – 15:15 / Pohybové hry pro děti 3 – 6 / Jana Novorytová
 
 15:30 - 16:30 / Pohybové hry pro děti 6 – 12 / Jana Novorytová
 
 16:30 – 18:00 / Současný tanec / Peter Šavel, Tereza Ondrová
 
 9:30 – 12:30; 14:00 - 16:30 / Fotografický workshop / Jozefína Rašilovová
 
 19:30 Boys Who Like To Play With Dolls
 
 20:30 Tančírna současného tance s Petrem Šavelem a Terezou Ondrovou

Celý den městské zahradničení s Prazeleninou a dobré vegetariánské jídlo a čerstvé koktejly k tomu.  
  
Ceny: 80 Kč/ lekce, 3 lekce: 150 Kč, 200 Kč / fotografický workshop
 
Představení: 160 Kč / 110 Kč studenti, ZTP
   
Více informací: www.studioalta.cz

Nahoru

Tělo, pohyb a krajina - venkovní workshop taneční terapie Mgr. Kláry Čížkové

Sobota 13. září 2014 v Dobřichovicích

Setkání s tanečně pohybovou terapií a ekopsychologií

        
Anotace:
Nový kurz Mgr. Kláry Čížkové se bude věnovat sebezkušenosti vycházející z
principů tanečně pohybové terapie a ekopsychologie. S pomocí pohybu,
tvořivosti a pohybového i verbálního sdílení s ostatními se zaměříme se na
to, jak vnímáme sami sebe - své vlastní tělo v krajině, jak se v ní
pohybujeme, jak na nás krajina působí a jak ovlivňuje naše prožívání.
Budeme mít možnost uvědomit si tělo jako fyzický organismus, který je
zakořeněn v rytmech, cyklech a energiích přírody. Poznáme, že díky
smyslové zkušenosti a uvědomování si těla nacházíme vztah nejen k sobě a
ostatním lidem, ale také k širšímu - „více než lidskému“ - prostředí, ve
kterém se nacházíme. Krajinu tak můžeme vnímat jako určité „prodloužení
těla“ a nový zdroj síly a inspirace. Kurz proběhne v krásném okolí CKP
Dobřichovice, v případě opravdu nepříznivého počasí pak v budově CKP
Dobřichovice.

Časový harmonogram:
8:30 – 9:00     Registrace
9:00 – 10:30    Vstup do tématu: základní principy práce s tělem a taneční
pohybové terapie (TPT) – sebezkušenost, sdílení ve skupině
10:30 – 12:00   Tělo, smysly a příroda
12:00 – 13:30   Pauza na oběd
13:30 – 15:00   Krajina jako prodloužení těla – sebezkušenost, sdílení ve
skupině
15:00 – 16:30   Přírodní prostor jako zdroj pro tvořivost a hru
16:30 – 18:00   Uzavírání - závěrečná pohybová zkušenost, sdílení, reflexe
programu, diskuse. Ukončení kurzu, předání diplomů.


Lektorka:
Mgr. Klára Čížková je taneční terapeutka a psycholožka. Věnuje se práci s
lidmi s psychosomatickým onemocněním (Centrum komplexní péče Roseta, CKP
Sámova)) a s lidmi po poranění mozku (Cerebrum o.s.). Zabývá se
antropologickým studiem tance v souvislosti s taneční formou a jejím
vlivem na prožívání a komunikační možnosti jedince. Externě vyučuje na
pražské HAMU a FFUP v Olomouci. Je delegátkou Tanter – České asociace
taneční pohybové terapie v Evropské asociaci taneční a pohybové terapie.

S sebou: Pohodlné oblečení, v němž se budete moci volně hýbat a sednout si
nebo lehnout si v něm na zem v přírodě. Svetr pro případ chladnějšího
počasí. Desky na diplom. Případně oběd. Dovoz oběda je možné objednat v
Dobřichovicích v den konání akce.

Poznámka: počítejte s tím, že cesta z nádraží do CKP trvá pěšky cca 25
minut, nechte si, prosím, dostatek času na registraci před začátkem akce.
V případě, že v den konání kurzu se Vám stane neočekávaná událost nebo máte zpoždění, dejte nám, prosím, vědět na telefonní číslo 775 603 573.

Místo konání:   Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o., Na Vyhlídce 582

Objednání:      on line na http://www.ckp-dobrichovice.<wbr></wbr>cz/ai1ec_event/telo-pohyb-a-<wbr></wbr>krajina-2/?instance_id=726

Cena:           990,-Kč

Dotazy:         marta.lebedova@ckp-<wbr></wbr>dobrichovice.cz

Kompletní pozvánka a info k platbě:
http://www.ckp-dobrichovice.<wbr></wbr>cz/ai1ec_event/telo-pohyb-a-<wbr></wbr>krajina-2/?instance_id=673

Online přihlášku a další podrobnosti k workshopu najdete zde:
http://www.ckp-dobrichovice.<wbr></wbr>cz/ai1ec_event/telo-pohyb-a-<wbr></wbr>krajina-2/?instance_id=653

Nahoru

16.7.2014

Kontaktní improvizace - něžná a léčivá

20. – 21. září 2014

Zažít takhle kontaktní improvizaci máte šanci jen výjimečně. Je to přístup, který ve vás rozšíří pocit plnosti, otevřenosti, něhy, prostoty, přímosti, důvěry a odevzdání. Skrze dotek improvizujeme svou pohodu a tělesnou moudrost. Čas se zpomalí a smysly se otevřou.
Tahle dílna je překvapivá a odvážná. Jádrem je spojení kontaktní improvizace a bodywork (umění dotýkat se a hýbat partnerem). Třetí součást dílny probouzí a zostřuje tělesné vědomí a rozvíjí tělesnou moudrost, jsou to praktiky zaměřené na vnímání vlastního pohybu.
Pracujeme s kombinací těchto tří fenoménů. Plynule mezi nimi přecházíme a dáváme si na čas, abychom mohli vnímat jak se proměňuje kvalita tkání a naše pocity. Do samotného tance – kontaktní improvizace se dostáváme zcela jinou cestou, než jsme zvyklí. Mysl nepředbíhá, hlavní význam mají tělesné podněty. Nervová soustava je naladěna mnohem jemněji a přesněji, tělo odpovídá uvolněně a reaguje účelněji. Jsme schopni měnit své zvyky.. Naše bloky a stagnace ztrácejí význam.
Taková kontaktní improvizace má obnovující a posilující účinky. Stává se z ní tanec, který je integrativní. Posunuje oba tanečníky k rovnováze a rozvíjí jejich tělesnou moudrost. Rozvineme dovednosti, které pomohou našemu tanci stát se formou vzájemné pohybující se masáže. Občas takový tanec připomíná potěšení a léčivou kvalitu masáže, někdy je naplněn transformací, k níž dochází při somatickém učení a někdy podněcuje smysl pro blízkost, pulsující a plnou života.

Joe Stoller (USA)
Zaujatě zkoumal pohyb, dotek a improvizaci už od roku 1998. Když se ponořil do kontaktní improvizace, vedlo jej to do šířky i do hloubky. Strávil jeden celý rok v rámci postgraduálu ve 13 zemích, kde vystupoval, učil a studoval rozdíly mezi kontaktní improvizací v různých kulturních souvislostech. Pomohl vytvořit komunitu kontaktní improvizace v Grenoblu (Francie) a hodně tančil s Tumblebones v Boulderu (USA). Vyučuje kontaktní improvizaci, ale je také učitelem Feldenkraisovy metody, a profesionálním bodyworkerem zahrnujíc shiatsu, masáže a somatickou výuku. Jeho vášní je podporovat předávání a rozvíjení somatické moudrosti a vyživovat tak nejhlubší kořeny štěstí. Jeho přístup k výuce povzbuzuje proces transformace a učení se a zároveň udržuje hluboký respekt k lidem, kteří hledají svou vlastní cestu.

Dílna je intenzivní (sobota – neděle 10:00 – 18:00). Možnost přespání v místě konání.
Cena 2 400 Kč. Pro rezervaci místa třeba uhradit zálohu 1 200 Kč.
Více informací: http://www.druna.cz/kontaktni-improvizace-nezna-a-leciva

Nahoru

Swingové workshopy se Zdeňkem Pileckým a Kateřinou Steinerovou v Plzni

 

Tříhodinové workshopy v sobotu odpoledne a po nich dvouhodinová tančírna pro veřejnost.

ORGANIZACE:

11. ledna, 22. února, 15. března, 12. dubna, 27. září

workshop 15 - 18 h: TJ Slavoj

tančírna 19 - 21 h: Alfa Americká

Workshopy se budou konat (s výjimkou 22.2.) v malé tělocvičně TJ Slavoj u zimního stadionu. Tančírny budou probíhat v suterénním klubu Alfy na Americké.

Kurzy se otevírají při minimální účasti 12 párů, resp. 24 účastníků.

Workshopy budou na sebe volně navazovat, výuka půjde dopředu. Doporučujeme tedy se přihlásit na celý cyklus.

CENY:

workshop 400 Kč na osobu a lekci

tančírna pro účastníky workshopu zdarma, ostatní 50 Kč

Platby posílejte, prosím, na účet č. 165283555/0600. Do zprávy pro příjemce napište SWING a jména těch, za které platíte.

PRAKTICKÉ INFORMACE:

Na workshop přijďte v pohodlném oblečení, které vám nebude bránit v pohybu. Pro dámy doporučujeme boty bez podpatku. V objektu TJ Slavoj je automat na kávu a k dispozici je i sprcha. Tančírnu si můžete užít v oděvu stylovém i jakémkoli jiném. Základem je, aby se vám pohodlně tancovalo, abyste si mohli užít a vyzkoušet vše, co jste se naučili.

INFORMACE O LEKTORECH:

Zdeněk Pilecký: Lektor, tanečník a choreograf. Organizuje a vede kurzy, semináře a festivaly. Byl v angažmá v Hudebním divadle Karlín a Státní Opeře Praha. Dělal choreografii Zpívání v dešti pro Horácké divadlo Jihlava. Učil také sólistu plzeňské operety a muzikálu Bronislava Kotiše. Kateřina Steinerová: Hraje roli Sandy v novém nastudování muzikálu Pomáda a hlavní roli Jany v muzikálu Osmý světadíl. Účinkuje v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě, v Městském divadle Brno a v divadle Kolowrat v Praze. Vytvořila stepařské choreografie pro muzikály Marguerite, Sázky z lásky a spolupracovala také na stepu v muzikálu Zpívání v dešti.

Průběžně aktualizované informace na www.marketacekanova.webnode.cz a na facebooku Markéty Čekanové.

 

 

Nahoru

Nestor Pellicciaro: Escuela de Tango de Buenos Aires

5.10.-6.10.2013, 13.10.2013

Víkendové workshopy mají "sendvičovou" formu

Workshop se skládá z jednotlivých bloků a účastníci se mohou sami rozhodnout, jestli se zúčastní celého workshopu, jednoho dne, nebo jen některých částí.  

Prosíme účastníky, aby se přihlašovali v párech. Pokud se budou hlásit jednotlivci na jednotlivé výukové bloky, pokusíme se zprostředkovat spojení s vhodným protějškem. Zprostředkování však není naší povinností. Pokud je blok vhodný i pro jednotlivce, je to uvedeno v programu workshopu.

Část výuky je vhodná i pro začátečníky bez předchozí zkušenosti s argentinským tangem; doporučené úrovně předchozí zkušenosti jsou uvedeny v programu. 

Program workshopů

 • 05. 10. 2013

  • 11:00 – 13:00 WS 1/A :: Základní prvky tanga pro každého

  • 14:00 – 16:00 WS 1/B :: Rovnováha – klíč k vašemu tangu

  • 16:30 – 18:30 WS 1/C :: Otočky a sacadas

 • 06. 10. 2013

  • 11:00 – 13:00 WS 2/A :: Milonga bez váhání | Milonga for Everybody

  • 14:00 – 16:00 WS 2/B :: Milonga pokračuje … | Milonga continued …

 • 13. 10. 2013

  • 11:00 – 13:00 WS 3/A :: Nahlédněme svůj tanec z nové perspektivy

  • 14:00 – 16:00 WS 3/B :: Nahlédněme svůj tanec z nové perspektivy 2

  • 16:30 – 18:30 WS 3/C :: Nahlédněme svůj tanec z nové perspektivy 3

 • Úrovně

  • 1 :: Začátečníci

  • 2 :: Mírně pokročilí

  • 3 :: Středně pokročilí a výše

Přihlášku a ceny najdete pod odkazem Registrace.

Nestor Pellicciaro

Nestorova umělecká kariéra začala studiem na škole National Conservatory of Dramatic Art v Argentině, kde studoval u renomované profesorky Líy Sirouyan, která do Argentiny přinesla metodu Emila Jaques-Dalcroze a založila obor ‘musical rhythm’ (viz též Jaques-Dacroz, eurytmie).  Pro Nestora to byla klíčová zkušenost, která mu umožnila uplatnit vášnivé nutkání pro zkoumání těla v pohybu a vyjadřování se pohybem na základě podnětů z hudby.   Nestor studoval také u Nestora Romera v centru Center for Artistic Expression v Buenos Aires a působil jako herec - hrál hlavní role v mnoha divadelních představeních a muzikálech.

V r. 1989 se Nestor v rámci přípravy na roli v divadelní hře založené na životních osudech Eduarda Arolase musel nastudovat choreografii tanga. To byla další klíčová událost v jeho životě – probudil se v něm zájem o argentinské tango: tanec a hudbu, které pro něj jsou plné tajemství a vášně.  Brzy začal Nestor tango studovat u řady ze slavných maestros v Buenos Aires a zakrátko poté také založil vlastní milongu ‘Los Mareados’.  Ve svém tanečním studiu později spolu se Silvinou Singer vedl ‘Tango Project’, projekt zaměřený na analýzu a řešení obtížných situací a problémů, kterým čelí profesionální tanečníci tanga. Nestor tedy pracoval a i nadále pracuje s velkými maestros tanga; přitom stále vnímá, že každodenní kontakt s novými zájemci o tango a jejich výukou je tím, co jej nejvíc obohacuje; “studenti, se svou chutí se učit, jsou hlavním motorem vývoje ve vyjadřování se pohybem”.

Své působení ve výuce tanga Nestor nevnímá v roli “učitele”; cítí se být spíš koučem, který pomáhá svým studentům hledat a nacházet způsoby jak se svým tělem v pohybu vyjádřit. Nestor je zaměřuje na získání vědomí těla a jeho pozice a “podpůrných bodů” při tanci. Aby jim pomohl získat toto vědomí, předkládá Nestor svým studentům různá cvičení, kterými stimuluje a rozvíjí jejich dýchání, chůzi, vědomí sebe a vnímání osy (jejich vlastní, partnerovy/partnerčiny, i osy celé taneční dvojice), energetických toků, disociace v pohybu mezi horní a dolní částí těla, a pohybu v souladu s hudbou.

V r. 2011m po vzájemně inspirativním setkání shledali Nestor Pellicciaro a Marcelo Solis, že svůj zájem a vášeň pro tango chtějí v budoucnu rozvíjet společně a věnovat se podpoře a rozvoji umění tančit argentinské tango. Oba se shodli v názoru, že tango je jedním z nejkrásnějších, nejvíce motivujících a inspirujících projevů lidských vztahů (“V tangu reflektujeme kým jsme, nebo chceme být, v životě.”). Po období rozhovorů a příprav se jejich přístup k tangu zhmotnil v založení školy tanga s názvem  Escuela de Tango de Buenos Aires (ETBA); škola vznikla v březnu 2012.Nahoru

M for mobility workshop / s Jordim Casanovasem a Simonem Sandronim

Setkání, představení, workshop – tři události, které spojuje osoba katalánského choreografa a performera Jordiho Casanovase, umožní českému publiku  poznat umělcův osobní i profesní život. Na dubnové prezentaci projektu„Vale tudo – rozhovor s...“, jehož koncept vytvořila umělecká ředitelka sdružení Déjà DonnéLenka Flory, se podílí zároveň i taneční instituce: Společnost pro taneční a múzickou výchovu o. s.,Tanec Praha o. s. / divadlo Ponec, Nadace Isadory Duncanové a Konzervatoř Duncan centre. Mezinárodní projekt „Vale tudo – rozhovor s...“zahrnuje několik na sebe navazujících akcí, jejichž cílem je poznat pozvaného umělce z různých úhlů pohledu.  Koncept je postaven vždy na neformálním setkání s umělcem, který moderuje umělecký ředitel souboru Déjà Donné Simone Sandroni, na to navazuje uvedení celovečerního představení umělce a praktický workshop.

Středa 10. dubna 2013 v 17 hod. 
Workshop je určen studentům tanečních a výtvarných (netanečních) oborů.
Závěrečná prezentace výsledků workshopu (vstup zdarma)  Konzervatoř Duncan centre (Branická 41, Praha 4)

M4m – M for mobility je mezinárodní projekt sedmi partnerů ze šesti různých zemí Evropské unie a dalších přidružených partnerů. Koordinátorem projektu je o. s. Tanec Praha, které zodpovídá za realizaci desítek uměleckých rezidencí a workshopů, z nichž řadu zásadních aktivit pořádá samotné sdružení s důrazem na zapojení české umělecké obce. Vyvrcholením celého projektu je M4m Forum – prezentace výsledků rezidencí a workshopů všech partnerů, které se uskuteční od 14. do 17. dubna 2013 v divadle Ponec. Více na www.m4mobility.eu.

 

Jordi Casanovas

Studoval současný tanec na Istituto di Teatro v Barceloně a klasický balet u Daniela Franka, baletního mistra pařížské Opery. Jako tanečník spolupracoval s celou řadou evropských tanečních skupin, mezi kterými můžeme jmenovat: Santiago Sempere, Adrian Borriello, Rosas, Michel Anne De Mey, Mudances, En-Knap, Nats Nus a Andreas Denk.

Od roku 1990 pracuje stabilně jako tanečník a spolutvůrce v souboru Mal Pelo ve španělské Girone a v jejich produkci vytvořil deset celovečerních prací. V roce 2009 debutoval samostatnou autorskou prací Jukebox. Je protagonistou mnoha tanečních filmů v Belgii, Holandsku a ve Španělsku.

 

Konzervatoř Duncan centre | www.duncanct.cz
Barbora Gallová | M: 777 245 387 | E: produkcedc(at)duncanct.cz

 

Nahoru

BUDILOVA DIVADELNÍ ŠKOLA: Workshop Jacques Lecoq

Workshop Jacques Lecoq - Haute Couture

aneb Paříž v Citadele, Klimentská 16, Praha 1,

neděle 10. 3. od 9 h. do 13 h.

Prestižní Mezinárodní školu Divadla Jaques Lecoq dosud v ČR vystudovaly pouze Anna Polívková a její sestra Vendula Burger, ředitelka Budilovy divadelní školy.
Třetí, zatím studující Hana Strejčková je pedagogem Budilovy divadelní školy od října 2010. Mezinárodní školu Divadla Jacques Lecoq v Paříži začala studovat v říjnu 2012.  Přímo z Paříže  k nám přijíždí s nejžhavějšími novinkami - cvičeními na téma manipulace.
Workshop se koná v rámci intenzívních víkendových soustředění Budilovy divadelní školy. Dílna je vhodná pro všechny umělecké obory – divadelní, filmové, výtvarné viz.níže

 Cena: 1.000 Kč

Mimořádná cena pro studenty vysokých uměleckých škol: 250 Kč

INTENZIVNÍ VÍKENDOVÁ SOUSTŘEDĚNÍ 

- pro talentované a pokročilé umělce, nová platforma rozvíjení kreativního potenciálu
- pro začátečníky, platforma hledání uvolněného hereckého projevu a  kreativního potenciálu

 

Téma roku je MANIPULACE! 

S sebou si vezměte tužku a papír,  pohodlné, neutrální (bez nápisů a log, jednotné nekřiklavé barvy) oblečení, měkké cvičky nebo buďte bosi, vodu.
Prosím doražte vždy minimálně 10 min před začátkem soustředění, pozdní příchody ruší a brzdí práci vlastní i ostatních. Chceme maximálně využiít omezeného času a prostoru, který máme. Děláme jen krátké pauzy.

Výsledkem půlroční týmové tvorby bude 15 až 20 minutové představení postavené na dramaturgickém plánu a režii pedagogů Venduly Burger a Roberta Nižníka. Škola připravuje předměty,  materiály i rozličné podněty, se kterými budete na  soustředěních experimentovat. K dramatické formě přispějete vlastními improvizacemi. Nemůžeme však zaručit, že se všichni naši frekventanti budou schopni zúčastnit hned prvního veřejného vystoupení. 

VÍCE PODROBNOSTÍ A REGISTRACE NA WWW.BUDIL.CZ

 

Nahoru

Art 4 People: Taneční semináře ve studiu Contemporary

-         Každý čtvrteční večer od 19:30

-         Studio Contemporary – Národní dům na Vinohradech

-         Velký zrcadlový sál s kvalitní zvukovou aparaturou

-         90 minut vedeného semináře + hodinová tančírna

Přijďte se důkladněji naučit společenské tance, které znáte z klasických tanečních kurzů!
Lekce budou probíhat pod vedením zkušených lektorů Petry Stehnové a Martina Koldy. Každý seminář bude zaměřen pouze na jeden tanec, abyste podrobně zvládli kompletní probíranou látku.
Po lekci bude následovat vedená tančírna, kde budete mít možnost protančit všechny vám dosud známé tance v uvolněnější atmosféře. K dispozici jsou šatny, sprchy a bar, který je přesně 10 kroků z tanečního sálu…

Cena:

-         15 lekcí 2690,- Kč / osoba

-         1 lekce 220,- Kč / osoba

-         tančírna   110,- Kč / osoba, účastníci lekce 60,- Kč / osoba

Pro rezervaci zašlete PŘIHLÁŠKU na email: produkce(at)art4people.cz
Kurzovné plaťte na účet: 228 603 537 / 0300 nebo hotově ve studiu Contemporary

 

Nahoru

Caminito: kurzy tanga a milongy

REGISTRACE do kurzů ZIMA 2013 (leden-březen) byla spuštěna! přehled kurzů: http://caminito.cz/cze/kurzy-tanga, přihláškový formulář: http://caminito.cz/cze/prihlaska. V případě, že chcete kurz věnovat jako dárek, kontaktujte prosím emailem na info(at)caminito.cz  nebo telefonicky


15.12. Tradiční VÁNOČNÍ milonga (10. ročník!), 20-02+ h, tentokrát ve stylu "Carské Rusko"(19.století, ples carských důstojníků, osudové ženy, kaviár, šampaňské, francouzština, Puškin, Čajkovskij), DJ Marek "El Vena" (CZ) & DJ Analía "La Rubia" (ARG)!!!, taneční ukázky učitelů tanga, soutěž o nejlepší kostým, tombola,ochutnávka portského a HLAVNĚ HODNĚ ZÁBAVY!, místo konání: Mramorový sál paláce Lucerna (vchod proti Kavárně), Vodičkova 36.
Více na http://caminito.cz/cze/akce a na https://www.facebook.com/events/423756927679934/

Chcete-li přispět dárky do tomboly, hlaste se prosím emailem: radka(at)caminito.cz, nebo přineste rovnou na milongu. děkujeme.Speciální milongy ostatních organizátorů v prosinci:


5.12. Mikulášská milonga (speciální Milonga Runway),21-01h, Dancers' Club, Koněvova 19, budova Sokolu Žižkov - 2. patro,https://www.facebook.com/events/443610169029272/

8.12 SPECIÁL "ZELENÁ" milonga - benefiční globální milonga, od 21h, DJ Konrad Krynsky (Budapest), propojení s tangueros z jiným evropských měst pomocí audiovisuálního streamingu, Café Černá Labuť, Na Poříčí 25

21.12. Speciál Milonga de la Luz - 21h, oslava zimního slunovratu, živý aoudiovideo streaming DJ z Berlínské milongy i koncertu Quinteto de Angel www.quintetoangel.de a zároven Vánoční koncert pražské kapely Sin Rumbo!!!, Atelier Antonie, Plaská 4 (místo konání Friday Milongy)

31.12. SILVESTROVSKÁ milonga, Slunná 14, Dejvice, Praha 6, více info: patenebe(at)email.czPřehled všech akcí najdete v kalendáři: http://caminito.cz/cze/kalendar

Nahoru

Taneční kalendář:

<<   >>
diář na celý měsíc
po ut st čt so ne
 •  

Tento den na pořadu:

 •  
 
*pro další akce vyberte den (měsíc) v kalendáři
Licence Creative Commons
Taneční aktuality.cz, jejímž autorem je Taneční aktuality o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.tanecniaktuality.cz
Podpora a partnerství: