Tělo, pohyb a krajina - venkovní workshop taneční terapie Mgr. Kláry Čížkové

Sobota 13. září 2014 v Dobřichovicích

Setkání s tanečně pohybovou terapií a ekopsychologií

        
Anotace:
Nový kurz Mgr. Kláry Čížkové se bude věnovat sebezkušenosti vycházející z
principů tanečně pohybové terapie a ekopsychologie. S pomocí pohybu,
tvořivosti a pohybového i verbálního sdílení s ostatními se zaměříme se na
to, jak vnímáme sami sebe - své vlastní tělo v krajině, jak se v ní
pohybujeme, jak na nás krajina působí a jak ovlivňuje naše prožívání.
Budeme mít možnost uvědomit si tělo jako fyzický organismus, který je
zakořeněn v rytmech, cyklech a energiích přírody. Poznáme, že díky
smyslové zkušenosti a uvědomování si těla nacházíme vztah nejen k sobě a
ostatním lidem, ale také k širšímu - „více než lidskému“ - prostředí, ve
kterém se nacházíme. Krajinu tak můžeme vnímat jako určité „prodloužení
těla“ a nový zdroj síly a inspirace. Kurz proběhne v krásném okolí CKP
Dobřichovice, v případě opravdu nepříznivého počasí pak v budově CKP
Dobřichovice.

Časový harmonogram:
8:30 – 9:00     Registrace
9:00 – 10:30    Vstup do tématu: základní principy práce s tělem a taneční
pohybové terapie (TPT) – sebezkušenost, sdílení ve skupině
10:30 – 12:00   Tělo, smysly a příroda
12:00 – 13:30   Pauza na oběd
13:30 – 15:00   Krajina jako prodloužení těla – sebezkušenost, sdílení ve
skupině
15:00 – 16:30   Přírodní prostor jako zdroj pro tvořivost a hru
16:30 – 18:00   Uzavírání - závěrečná pohybová zkušenost, sdílení, reflexe
programu, diskuse. Ukončení kurzu, předání diplomů.


Lektorka:
Mgr. Klára Čížková je taneční terapeutka a psycholožka. Věnuje se práci s
lidmi s psychosomatickým onemocněním (Centrum komplexní péče Roseta, CKP
Sámova)) a s lidmi po poranění mozku (Cerebrum o.s.). Zabývá se
antropologickým studiem tance v souvislosti s taneční formou a jejím
vlivem na prožívání a komunikační možnosti jedince. Externě vyučuje na
pražské HAMU a FFUP v Olomouci. Je delegátkou Tanter – České asociace
taneční pohybové terapie v Evropské asociaci taneční a pohybové terapie.

S sebou: Pohodlné oblečení, v němž se budete moci volně hýbat a sednout si
nebo lehnout si v něm na zem v přírodě. Svetr pro případ chladnějšího
počasí. Desky na diplom. Případně oběd. Dovoz oběda je možné objednat v
Dobřichovicích v den konání akce.

Poznámka: počítejte s tím, že cesta z nádraží do CKP trvá pěšky cca 25
minut, nechte si, prosím, dostatek času na registraci před začátkem akce.
V případě, že v den konání kurzu se Vám stane neočekávaná událost nebo máte zpoždění, dejte nám, prosím, vědět na telefonní číslo 775 603 573.

Místo konání:   Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o., Na Vyhlídce 582

Objednání:      on line na http://www.ckp-dobrichovice.<wbr></wbr>cz/ai1ec_event/telo-pohyb-a-<wbr></wbr>krajina-2/?instance_id=726

Cena:           990,-Kč

Dotazy:         marta.lebedova@ckp-<wbr></wbr>dobrichovice.cz

Kompletní pozvánka a info k platbě:
http://www.ckp-dobrichovice.<wbr></wbr>cz/ai1ec_event/telo-pohyb-a-<wbr></wbr>krajina-2/?instance_id=673

Online přihlášku a další podrobnosti k workshopu najdete zde:
http://www.ckp-dobrichovice.<wbr></wbr>cz/ai1ec_event/telo-pohyb-a-<wbr></wbr>krajina-2/?instance_id=653

Nahoru

16.7.2014

Fascie - hra pohybů a pocitů

23. – 27. srpna 2014

Pět dní kontaktní improvizace v proměnlivém světě fascií. Třetí z dílen bude tentokrát zaměřena na úžasnou interakci mezi vnímáním, které sídlí ve fasciích, a způsobem pohybu, který z nich vychází. Fascie vnášejí do pohybu úžasnou lehkost a prostupnost. Cítíte to fyzicky i emocionálně. Mění to váš vztah k vnitřnímu a vnějšímu prostoru a dovoluje to vychutnat si čas jinak. Záměrem je hodně se pohybovat, nechat se uchvátit znalostmi, které získáme během semináře a okamžitě je zavádět do své pohybové praxe. Umožní nám to hluboce se ponořit do kontaktní improvizace, tančit hladce, šťavnatě, přesně a cítit se vyživeni svým vlastním pohybem a všemi setkáními v tanci, ke kterým v průběhu pěti dnů dojde.
To, co se na fasciích zdá být nejzajímavější, je, že stejně významnou úlohu mají jak v pohybu, tak i v samotném vnímání:
Fascie dovoluje tělu pohybovat se hladce a efektivně. Přenáší sílu a informaci trojrozměrně bez zkroucení nebo smyku tím, že dodává obrovskou pružnost a koordinuje svalovou činnost. Tančit kontaktní improvizaci znamená použít vlastnosti fascií v každém případě. Ale vědět o nich víc umožňuje jejich vlastnosti využít do daleko větší hloubky. Daleko lépe a mnohem přesněji pak dokážete zacházet s dobře známými principy kontaktní improvizace jako přelévání váhy, natahování se nebo vyživování bodu kontaktu.
Fascie hluboce souvisí s propriocepcí (snímá pohyb a polohu), s intercepcí (vnímá vnitřní prostor, pohybové podněty, nálady, orgány…). To znamená, že fascie nám nejen umožňuje cítit pohyb na fyzické úrovni, ale také nám dává zásadní informace o souvislosti našeho a partnerova pohybu. Když dokážeme svým vnímáním rozlišit, co je dobré a co je vhodné, pomůže nám to najít vlastní cestu skrze improvizovaný tanec. To vede k pocitu potěšení a uspokojení z kontaktní improvizaci.
To, co v sobě sdružuje fascie: vnímání vlastního těla a plynulost v pohybu jsou základní nástroje pro neverbální komunikaci skrze dotyk a prostor s ostatními tanečníky. To je dokonalý základ pro bezpečí a skvělou zábavu v hodinách i při jamech kontaktní improvizace!
Tento workshop se věnuje fasciím z jiného úhlu pohledu než-li dva předchozí. Je pro účastníky předchozích seminářů o kontaktní improvizaci a fasciích, stejně jako pro nové lidi zajímající se o toto téma.

Adrian Russi (Švýcarsko)

Adrian Russi učí kontaktní improvizaci ve Švýcarsku a cestuje po celé Evropě, aby vystupoval a učil kontaktní improvizaci. Naplno se téhle úchvatné taneční formě věnuje od roku 1992 a zasvětil jí největší část svého života.
Po jeho studiích na “New Dance” v “bewegungs-art” ve Freiburgu (Neměcko) pokračoval ve studiích s mnoha učiteli, mezi nimi se Stevem Paxtonem a Nancy Stark Smith, kteří se skupinou dalších tanečníků vyvinuli kontaktní improvizaci na počátku sedmdesátých let. Kromě toho je jeho učení ovlivněno také vlastní výzkumnou prací, studiemi různých bojových umění a kraniosakrální prací.
Pracuje s širokou veřejností a je také pravidelně zván do tanečních škol. Při výuce se zaměřuje na technické aspekty kontaktní improvizace (lehkost, přesnost a síla) stejně jako na téma vnímání (pocity, spojení vnitřního a vnějšího prostoru, vrchní a spodní části) a na kreativitu, která vychází z jasného vědomí těla. Potěšení ze hry, plné zapojení do tance, totální přítomnost a respekt k ostatním , to je pro něj to hlavní. S nimi může člověk dosáhnout v kontaktní improvizaci nejvíc.
Jako performer pracuje s umělci z různých zemí a jeho představení jsou založena hlavně na volné improvizaci, s prvky kontaktní improvizace, tance, tanečního-divadla v kombinaci s hlasem a živou hudbou. V roce 2007 byl nominován jako “Moving Men” a v mužském triu s Charlie Morrisseyem a Jacky Miredinem objeli celou Evropu.
www.adrianrussi.com

Dílna je intenzivní
- sobota a neděle 10:00 – 17:00
- pondělí – středa 13:00 – 19:30

Džem v pátek 22. srpna od 20h je součástí dílny – otevřen i pro ostatní, kteří se nezúčastní dílny (cena 200 Kč).

Individuální práce s Adrianem
- pondělí – středa mezi 9.00 – 13:00. V tento čas bude Adrian k dispozici pro soukromé lekce (cena 400 Kč / 20 min.)

Cena je 3 700 Kč při platbě do 25. července. Po tomto datu je cena 3 900 Kč. Pro rezervaci místa je třeba uhradit zálohu 1 800 Kč. Možnost přespání v místě konání pro mimopražské účastníky.
Více informací: http://www.druna.cz/fascie-hra-pohybu-a-pocitu

Nahoru

16.7.2014

Kontaktní improvizace - něžná a léčivá

20. – 21. září 2014

Zažít takhle kontaktní improvizaci máte šanci jen výjimečně. Je to přístup, který ve vás rozšíří pocit plnosti, otevřenosti, něhy, prostoty, přímosti, důvěry a odevzdání. Skrze dotek improvizujeme svou pohodu a tělesnou moudrost. Čas se zpomalí a smysly se otevřou.
Tahle dílna je překvapivá a odvážná. Jádrem je spojení kontaktní improvizace a bodywork (umění dotýkat se a hýbat partnerem). Třetí součást dílny probouzí a zostřuje tělesné vědomí a rozvíjí tělesnou moudrost, jsou to praktiky zaměřené na vnímání vlastního pohybu.
Pracujeme s kombinací těchto tří fenoménů. Plynule mezi nimi přecházíme a dáváme si na čas, abychom mohli vnímat jak se proměňuje kvalita tkání a naše pocity. Do samotného tance – kontaktní improvizace se dostáváme zcela jinou cestou, než jsme zvyklí. Mysl nepředbíhá, hlavní význam mají tělesné podněty. Nervová soustava je naladěna mnohem jemněji a přesněji, tělo odpovídá uvolněně a reaguje účelněji. Jsme schopni měnit své zvyky.. Naše bloky a stagnace ztrácejí význam.
Taková kontaktní improvizace má obnovující a posilující účinky. Stává se z ní tanec, který je integrativní. Posunuje oba tanečníky k rovnováze a rozvíjí jejich tělesnou moudrost. Rozvineme dovednosti, které pomohou našemu tanci stát se formou vzájemné pohybující se masáže. Občas takový tanec připomíná potěšení a léčivou kvalitu masáže, někdy je naplněn transformací, k níž dochází při somatickém učení a někdy podněcuje smysl pro blízkost, pulsující a plnou života.

Joe Stoller (USA)
Zaujatě zkoumal pohyb, dotek a improvizaci už od roku 1998. Když se ponořil do kontaktní improvizace, vedlo jej to do šířky i do hloubky. Strávil jeden celý rok v rámci postgraduálu ve 13 zemích, kde vystupoval, učil a studoval rozdíly mezi kontaktní improvizací v různých kulturních souvislostech. Pomohl vytvořit komunitu kontaktní improvizace v Grenoblu (Francie) a hodně tančil s Tumblebones v Boulderu (USA). Vyučuje kontaktní improvizaci, ale je také učitelem Feldenkraisovy metody, a profesionálním bodyworkerem zahrnujíc shiatsu, masáže a somatickou výuku. Jeho vášní je podporovat předávání a rozvíjení somatické moudrosti a vyživovat tak nejhlubší kořeny štěstí. Jeho přístup k výuce povzbuzuje proces transformace a učení se a zároveň udržuje hluboký respekt k lidem, kteří hledají svou vlastní cestu.

Dílna je intenzivní (sobota – neděle 10:00 – 18:00). Možnost přespání v místě konání.
Cena 2 400 Kč. Pro rezervaci místa třeba uhradit zálohu 1 200 Kč.
Více informací: http://www.druna.cz/kontaktni-improvizace-nezna-a-leciva

Nahoru

Swingové workshopy se Zdeňkem Pileckým a Kateřinou Steinerovou v Plzni

 

Tříhodinové workshopy v sobotu odpoledne a po nich dvouhodinová tančírna pro veřejnost.

ORGANIZACE:

11. ledna, 22. února, 15. března, 12. dubna, 27. září

workshop 15 - 18 h: TJ Slavoj

tančírna 19 - 21 h: Alfa Americká

Workshopy se budou konat (s výjimkou 22.2.) v malé tělocvičně TJ Slavoj u zimního stadionu. Tančírny budou probíhat v suterénním klubu Alfy na Americké.

Kurzy se otevírají při minimální účasti 12 párů, resp. 24 účastníků.

Workshopy budou na sebe volně navazovat, výuka půjde dopředu. Doporučujeme tedy se přihlásit na celý cyklus.

CENY:

workshop 400 Kč na osobu a lekci

tančírna pro účastníky workshopu zdarma, ostatní 50 Kč

Platby posílejte, prosím, na účet č. 165283555/0600. Do zprávy pro příjemce napište SWING a jména těch, za které platíte.

PRAKTICKÉ INFORMACE:

Na workshop přijďte v pohodlném oblečení, které vám nebude bránit v pohybu. Pro dámy doporučujeme boty bez podpatku. V objektu TJ Slavoj je automat na kávu a k dispozici je i sprcha. Tančírnu si můžete užít v oděvu stylovém i jakémkoli jiném. Základem je, aby se vám pohodlně tancovalo, abyste si mohli užít a vyzkoušet vše, co jste se naučili.

INFORMACE O LEKTORECH:

Zdeněk Pilecký: Lektor, tanečník a choreograf. Organizuje a vede kurzy, semináře a festivaly. Byl v angažmá v Hudebním divadle Karlín a Státní Opeře Praha. Dělal choreografii Zpívání v dešti pro Horácké divadlo Jihlava. Učil také sólistu plzeňské operety a muzikálu Bronislava Kotiše. Kateřina Steinerová: Hraje roli Sandy v novém nastudování muzikálu Pomáda a hlavní roli Jany v muzikálu Osmý světadíl. Účinkuje v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě, v Městském divadle Brno a v divadle Kolowrat v Praze. Vytvořila stepařské choreografie pro muzikály Marguerite, Sázky z lásky a spolupracovala také na stepu v muzikálu Zpívání v dešti.

Průběžně aktualizované informace na www.marketacekanova.webnode.cz a na facebooku Markéty Čekanové.

 

 

Nahoru

Nestor Pellicciaro: Escuela de Tango de Buenos Aires

5.10.-6.10.2013, 13.10.2013

Víkendové workshopy mají "sendvičovou" formu

Workshop se skládá z jednotlivých bloků a účastníci se mohou sami rozhodnout, jestli se zúčastní celého workshopu, jednoho dne, nebo jen některých částí.  

Prosíme účastníky, aby se přihlašovali v párech. Pokud se budou hlásit jednotlivci na jednotlivé výukové bloky, pokusíme se zprostředkovat spojení s vhodným protějškem. Zprostředkování však není naší povinností. Pokud je blok vhodný i pro jednotlivce, je to uvedeno v programu workshopu.

Část výuky je vhodná i pro začátečníky bez předchozí zkušenosti s argentinským tangem; doporučené úrovně předchozí zkušenosti jsou uvedeny v programu. 

Program workshopů

 • 05. 10. 2013

  • 11:00 – 13:00 WS 1/A :: Základní prvky tanga pro každého

  • 14:00 – 16:00 WS 1/B :: Rovnováha – klíč k vašemu tangu

  • 16:30 – 18:30 WS 1/C :: Otočky a sacadas

 • 06. 10. 2013

  • 11:00 – 13:00 WS 2/A :: Milonga bez váhání | Milonga for Everybody

  • 14:00 – 16:00 WS 2/B :: Milonga pokračuje … | Milonga continued …

 • 13. 10. 2013

  • 11:00 – 13:00 WS 3/A :: Nahlédněme svůj tanec z nové perspektivy

  • 14:00 – 16:00 WS 3/B :: Nahlédněme svůj tanec z nové perspektivy 2

  • 16:30 – 18:30 WS 3/C :: Nahlédněme svůj tanec z nové perspektivy 3

 • Úrovně

  • 1 :: Začátečníci

  • 2 :: Mírně pokročilí

  • 3 :: Středně pokročilí a výše

Přihlášku a ceny najdete pod odkazem Registrace.

Nestor Pellicciaro

Nestorova umělecká kariéra začala studiem na škole National Conservatory of Dramatic Art v Argentině, kde studoval u renomované profesorky Líy Sirouyan, která do Argentiny přinesla metodu Emila Jaques-Dalcroze a založila obor ‘musical rhythm’ (viz též Jaques-Dacroz, eurytmie).  Pro Nestora to byla klíčová zkušenost, která mu umožnila uplatnit vášnivé nutkání pro zkoumání těla v pohybu a vyjadřování se pohybem na základě podnětů z hudby.   Nestor studoval také u Nestora Romera v centru Center for Artistic Expression v Buenos Aires a působil jako herec - hrál hlavní role v mnoha divadelních představeních a muzikálech.

V r. 1989 se Nestor v rámci přípravy na roli v divadelní hře založené na životních osudech Eduarda Arolase musel nastudovat choreografii tanga. To byla další klíčová událost v jeho životě – probudil se v něm zájem o argentinské tango: tanec a hudbu, které pro něj jsou plné tajemství a vášně.  Brzy začal Nestor tango studovat u řady ze slavných maestros v Buenos Aires a zakrátko poté také založil vlastní milongu ‘Los Mareados’.  Ve svém tanečním studiu později spolu se Silvinou Singer vedl ‘Tango Project’, projekt zaměřený na analýzu a řešení obtížných situací a problémů, kterým čelí profesionální tanečníci tanga. Nestor tedy pracoval a i nadále pracuje s velkými maestros tanga; přitom stále vnímá, že každodenní kontakt s novými zájemci o tango a jejich výukou je tím, co jej nejvíc obohacuje; “studenti, se svou chutí se učit, jsou hlavním motorem vývoje ve vyjadřování se pohybem”.

Své působení ve výuce tanga Nestor nevnímá v roli “učitele”; cítí se být spíš koučem, který pomáhá svým studentům hledat a nacházet způsoby jak se svým tělem v pohybu vyjádřit. Nestor je zaměřuje na získání vědomí těla a jeho pozice a “podpůrných bodů” při tanci. Aby jim pomohl získat toto vědomí, předkládá Nestor svým studentům různá cvičení, kterými stimuluje a rozvíjí jejich dýchání, chůzi, vědomí sebe a vnímání osy (jejich vlastní, partnerovy/partnerčiny, i osy celé taneční dvojice), energetických toků, disociace v pohybu mezi horní a dolní částí těla, a pohybu v souladu s hudbou.

V r. 2011m po vzájemně inspirativním setkání shledali Nestor Pellicciaro a Marcelo Solis, že svůj zájem a vášeň pro tango chtějí v budoucnu rozvíjet společně a věnovat se podpoře a rozvoji umění tančit argentinské tango. Oba se shodli v názoru, že tango je jedním z nejkrásnějších, nejvíce motivujících a inspirujících projevů lidských vztahů (“V tangu reflektujeme kým jsme, nebo chceme být, v životě.”). Po období rozhovorů a příprav se jejich přístup k tangu zhmotnil v založení školy tanga s názvem  Escuela de Tango de Buenos Aires (ETBA); škola vznikla v březnu 2012.Nahoru

M for mobility workshop / s Jordim Casanovasem a Simonem Sandronim

Setkání, představení, workshop – tři události, které spojuje osoba katalánského choreografa a performera Jordiho Casanovase, umožní českému publiku  poznat umělcův osobní i profesní život. Na dubnové prezentaci projektu„Vale tudo – rozhovor s...“, jehož koncept vytvořila umělecká ředitelka sdružení Déjà DonnéLenka Flory, se podílí zároveň i taneční instituce: Společnost pro taneční a múzickou výchovu o. s.,Tanec Praha o. s. / divadlo Ponec, Nadace Isadory Duncanové a Konzervatoř Duncan centre. Mezinárodní projekt „Vale tudo – rozhovor s...“zahrnuje několik na sebe navazujících akcí, jejichž cílem je poznat pozvaného umělce z různých úhlů pohledu.  Koncept je postaven vždy na neformálním setkání s umělcem, který moderuje umělecký ředitel souboru Déjà Donné Simone Sandroni, na to navazuje uvedení celovečerního představení umělce a praktický workshop.

Středa 10. dubna 2013 v 17 hod. 
Workshop je určen studentům tanečních a výtvarných (netanečních) oborů.
Závěrečná prezentace výsledků workshopu (vstup zdarma)  Konzervatoř Duncan centre (Branická 41, Praha 4)

M4m – M for mobility je mezinárodní projekt sedmi partnerů ze šesti různých zemí Evropské unie a dalších přidružených partnerů. Koordinátorem projektu je o. s. Tanec Praha, které zodpovídá za realizaci desítek uměleckých rezidencí a workshopů, z nichž řadu zásadních aktivit pořádá samotné sdružení s důrazem na zapojení české umělecké obce. Vyvrcholením celého projektu je M4m Forum – prezentace výsledků rezidencí a workshopů všech partnerů, které se uskuteční od 14. do 17. dubna 2013 v divadle Ponec. Více na www.m4mobility.eu.

 

Jordi Casanovas

Studoval současný tanec na Istituto di Teatro v Barceloně a klasický balet u Daniela Franka, baletního mistra pařížské Opery. Jako tanečník spolupracoval s celou řadou evropských tanečních skupin, mezi kterými můžeme jmenovat: Santiago Sempere, Adrian Borriello, Rosas, Michel Anne De Mey, Mudances, En-Knap, Nats Nus a Andreas Denk.

Od roku 1990 pracuje stabilně jako tanečník a spolutvůrce v souboru Mal Pelo ve španělské Girone a v jejich produkci vytvořil deset celovečerních prací. V roce 2009 debutoval samostatnou autorskou prací Jukebox. Je protagonistou mnoha tanečních filmů v Belgii, Holandsku a ve Španělsku.

 

Konzervatoř Duncan centre | www.duncanct.cz
Barbora Gallová | M: 777 245 387 | E: produkcedc(at)duncanct.cz

 

Nahoru

BUDILOVA DIVADELNÍ ŠKOLA: Workshop Jacques Lecoq

Workshop Jacques Lecoq - Haute Couture

aneb Paříž v Citadele, Klimentská 16, Praha 1,

neděle 10. 3. od 9 h. do 13 h.

Prestižní Mezinárodní školu Divadla Jaques Lecoq dosud v ČR vystudovaly pouze Anna Polívková a její sestra Vendula Burger, ředitelka Budilovy divadelní školy.
Třetí, zatím studující Hana Strejčková je pedagogem Budilovy divadelní školy od října 2010. Mezinárodní školu Divadla Jacques Lecoq v Paříži začala studovat v říjnu 2012.  Přímo z Paříže  k nám přijíždí s nejžhavějšími novinkami - cvičeními na téma manipulace.
Workshop se koná v rámci intenzívních víkendových soustředění Budilovy divadelní školy. Dílna je vhodná pro všechny umělecké obory – divadelní, filmové, výtvarné viz.níže

 Cena: 1.000 Kč

Mimořádná cena pro studenty vysokých uměleckých škol: 250 Kč

INTENZIVNÍ VÍKENDOVÁ SOUSTŘEDĚNÍ 

- pro talentované a pokročilé umělce, nová platforma rozvíjení kreativního potenciálu
- pro začátečníky, platforma hledání uvolněného hereckého projevu a  kreativního potenciálu

 

Téma roku je MANIPULACE! 

S sebou si vezměte tužku a papír,  pohodlné, neutrální (bez nápisů a log, jednotné nekřiklavé barvy) oblečení, měkké cvičky nebo buďte bosi, vodu.
Prosím doražte vždy minimálně 10 min před začátkem soustředění, pozdní příchody ruší a brzdí práci vlastní i ostatních. Chceme maximálně využiít omezeného času a prostoru, který máme. Děláme jen krátké pauzy.

Výsledkem půlroční týmové tvorby bude 15 až 20 minutové představení postavené na dramaturgickém plánu a režii pedagogů Venduly Burger a Roberta Nižníka. Škola připravuje předměty,  materiály i rozličné podněty, se kterými budete na  soustředěních experimentovat. K dramatické formě přispějete vlastními improvizacemi. Nemůžeme však zaručit, že se všichni naši frekventanti budou schopni zúčastnit hned prvního veřejného vystoupení. 

VÍCE PODROBNOSTÍ A REGISTRACE NA WWW.BUDIL.CZ

 

Nahoru

Art 4 People: Taneční semináře ve studiu Contemporary

-         Každý čtvrteční večer od 19:30

-         Studio Contemporary – Národní dům na Vinohradech

-         Velký zrcadlový sál s kvalitní zvukovou aparaturou

-         90 minut vedeného semináře + hodinová tančírna

Přijďte se důkladněji naučit společenské tance, které znáte z klasických tanečních kurzů!
Lekce budou probíhat pod vedením zkušených lektorů Petry Stehnové a Martina Koldy. Každý seminář bude zaměřen pouze na jeden tanec, abyste podrobně zvládli kompletní probíranou látku.
Po lekci bude následovat vedená tančírna, kde budete mít možnost protančit všechny vám dosud známé tance v uvolněnější atmosféře. K dispozici jsou šatny, sprchy a bar, který je přesně 10 kroků z tanečního sálu…

Cena:

-         15 lekcí 2690,- Kč / osoba

-         1 lekce 220,- Kč / osoba

-         tančírna   110,- Kč / osoba, účastníci lekce 60,- Kč / osoba

Pro rezervaci zašlete PŘIHLÁŠKU na email: produkce(at)art4people.cz
Kurzovné plaťte na účet: 228 603 537 / 0300 nebo hotově ve studiu Contemporary

 

Nahoru

Caminito: kurzy tanga a milongy

REGISTRACE do kurzů ZIMA 2013 (leden-březen) byla spuštěna! přehled kurzů: http://caminito.cz/cze/kurzy-tanga, přihláškový formulář: http://caminito.cz/cze/prihlaska. V případě, že chcete kurz věnovat jako dárek, kontaktujte prosím emailem na info(at)caminito.cz  nebo telefonicky


15.12. Tradiční VÁNOČNÍ milonga (10. ročník!), 20-02+ h, tentokrát ve stylu "Carské Rusko"(19.století, ples carských důstojníků, osudové ženy, kaviár, šampaňské, francouzština, Puškin, Čajkovskij), DJ Marek "El Vena" (CZ) & DJ Analía "La Rubia" (ARG)!!!, taneční ukázky učitelů tanga, soutěž o nejlepší kostým, tombola,ochutnávka portského a HLAVNĚ HODNĚ ZÁBAVY!, místo konání: Mramorový sál paláce Lucerna (vchod proti Kavárně), Vodičkova 36.
Více na http://caminito.cz/cze/akce a na https://www.facebook.com/events/423756927679934/

Chcete-li přispět dárky do tomboly, hlaste se prosím emailem: radka(at)caminito.cz, nebo přineste rovnou na milongu. děkujeme.Speciální milongy ostatních organizátorů v prosinci:


5.12. Mikulášská milonga (speciální Milonga Runway),21-01h, Dancers' Club, Koněvova 19, budova Sokolu Žižkov - 2. patro,https://www.facebook.com/events/443610169029272/

8.12 SPECIÁL "ZELENÁ" milonga - benefiční globální milonga, od 21h, DJ Konrad Krynsky (Budapest), propojení s tangueros z jiným evropských měst pomocí audiovisuálního streamingu, Café Černá Labuť, Na Poříčí 25

21.12. Speciál Milonga de la Luz - 21h, oslava zimního slunovratu, živý aoudiovideo streaming DJ z Berlínské milongy i koncertu Quinteto de Angel www.quintetoangel.de a zároven Vánoční koncert pražské kapely Sin Rumbo!!!, Atelier Antonie, Plaská 4 (místo konání Friday Milongy)

31.12. SILVESTROVSKÁ milonga, Slunná 14, Dejvice, Praha 6, více info: patenebe(at)email.czPřehled všech akcí najdete v kalendáři: http://caminito.cz/cze/kalendar

Nahoru

Taneční kalendář:

<<   >>
diář na celý měsíc
po ut st čt so ne
 •  

Tento den na pořadu:

 •  
 
*pro další akce vyberte den (měsíc) v kalendáři
Licence Creative Commons
Taneční aktuality.cz, jejímž autorem je Taneční aktuality o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.tanecniaktuality.cz
Podpora a partnerství: