5.12.2007

MEDIA-PERFORMANCE 02

Česko-německé sympozium/Deutsch-Tschechisches Symposium

11.-12.12.2007

 Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9, 602 00 BRNO, 1. patro / 1. Stock.

Mezinárodní sympozium MEDIA-PERFORMANCE 02 je platformou setkání teoretiků a aktivních umělců pohybujících se v hraniční sféře mediálního umění a umění performance. Zaměříme se na scénickou tvorbu využívající různé reprodukční aparáty a média jako součást živých vystoupení. Budeme se věnovat roli médií jako nástrojů post-produkce a dokumentace efemérního umění performance.

Das internationale Symposium MEDIA-PERFORMANCE 02 stellt eine Plattform für Begegnungen von Theoretikern und aktiven Künstlern dar, die sich an der Grenze von Medien- und Performance-Kunst bewegen. Im Mittelpunkt steht die Bühnenbildgestaltung, die verschiedene Reproduktionsapparate und Medien als Bestandteil von Live-Auftritten verwendet. Es wird die Rolle der Medien als Instrument der Post-Produktion und Dokumentation der ephemerischen Kunst der Performance diskutiert.

Program / Programm

11.12.
10:00 Zahájení / Eröffnung
10:10 Britt Schlehahn - Technische Universität, Darmstadt
11:10 – 12:10 Tomáš Ruller - FaVU VUT, Brno
Polední pauza / Mittagspause
14:10 Petr Šourek - Praha
15:10 Petra Hauerová a skupina TOW - Praha
16:10 – 17:00 Tomáš Dvořák - Muteme, Praha
19:00 Afterparty (Floex) Kavárna Kunštátská Trojka v Domě Pánů z Kunštátu

12.12.
10:00 Barbara Büscher - Hochschule für Musik und Theater, Lipsko
10:40 Pavel Sedlák/Denisa Kera - Mezinárodní centrum pro umění a nové technologie (CIANT) / Centrum globálních studií, UK a AV ČR, Praha
11:10 – 12:30 VARIATIONS V (New York, 1965) - Představí/präsentiert von Barbara Büscher

Jednacím jazykem sympozia je angličtina. / Die Konferenzsprache ist Englisch.

Mezinárodní sympozium MEDIA-PERFORMANCE 02 pořádá Masarykova univerzita (Brno) ve spolupráci s Goethe-Institutem (Praha), s podporou grantu Ministerstva kultury České republiky a Centra základního výzkumu AMUaMU.

Das internationale Symposium MEDIA-PERFORMANCE 02 wird von der Masaryk-Universität (Brünn) in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut Prag veranstaltet, mit finanzieller Unterstützung vom tschechischen Kulturministerium und vom Zentrum für Grundforschung der AMUundMU..

Odborný garant programu/Fachliche Beratung: dr. Jana Horáková; horakova(at)phil.muni.cz

Zdroj: Divadlo.cz

 

Nahoru

24.11.2007

"Každý člověk je tanečníkem" seminář/přednáška/diskuse/projekce

Tanec v Německu 1900 - 1945

Seminář/ přednáška / diskuse / projekce

Čtvrtek 6. prosince 2007 Konzervatoř Duncan Centre, Branická 41, Praha 4

Program:

9:00 - 10:30
Nové vize - raná moderna
Přednáška s videoukázkami Výklad zahrnuje reformní působení Isadory Duncan, Loie Fuller, Ruth St. Denis, Zacharovců, počátky Labanovy tvorby, vznik uměleckých kolonií, hnutí životní reformy, hnutí rytmu a příbuzná témata

11:00 - 12:30
Dvacátá léta - vyprofilování nových pohybových konceptů a masové hnutí tance
Diskusní seminář
Seminář o různých konceptech lidského těla a pohybu věnovaný technice a estetice tvorby Mary Wigman, Gret Palucca, Kurta Joosse, tanci sboru, novým tanečním teoriím a dalším otázkám

polední přestávka

13:30 - 14:30
Palucca - režie: Konrad Hirsch, Ralf Stabel
Dokumentární film /56 min/
Film vznikl u příležitosti nedožitých 100. narozenin Gret Palucca (1902-1993) a spojuje dosud neuveřejněné historické filmové dokumenty s výpověďmi svědků tehdejší doby, obdivovateli, kritiky, žáky a kolegy (ke slovu se dostane např. Leni Riefenstahl, která společně s Gret Palucca navštívila v roce 1920 mistrovskou třídu Mary Wigman v Drážďanech, choreograf John Neumeier a řada dalších). Gret Palucca byla jednou z prvních tanečních hvězd, které vědomě využívaly film a díky tomu máme dnes možnost seznámit s jejím tancem i způsobem výuky.

14:45 - 16:15
Tanec pod hákovým křížem
Přednáška s videoukázkami
Výklad se zaměřuje na objasnění nacistické kulturní politiky, osudy protagonistů Ausdrucktanz v době války a v emigraci

16.30 - 17.30
Tanec pod hákovým křížem - režie: Annette von Wangenheim
Dokumentární film /60 min/
Nástup nacionálních socialistů v roce 1933 k moci měl důsledky i pro tanec. Renomovaní choreografové nabízeli novému režimu spolupráci, například Rudolf von Laban a jeho žákyně a pozdější konkurentka Mary Wigman. Byli to prominentní představitelé taneční avantgardy 20. let a v nacionálním socialismu viděli šanci, jak prosadit své vize nového tanečního umění. Proměnili "Freien Tanz" (volný tanec) Výmarské republiky s jeho individuálním a na umělcovu osobnost vztaženým výrazem na "New German Dance", který tematizoval "němectví" ve smyslu německého nacionalismu a chtěl vychovat "nového člověka". Za tímto účelem byly inscenovány skupinové tance a pohybové sbory s laiky. Masové choreografie pro obrovské nacistické akce považovali choreografové za taneční výzvu a službu národu.
Film Annette von Wangenheim ukazuje osudy tanečníků a taneční estetiku v době nacismu. Sleduje kariéry slavných umělců a prezentuje ukázky historických tanečních filmů.

Dr. Katja Schneider vyučuje od r. 2004 divadelní vědu na Univerzitě Ludwig Maxmilian v Mnichově. Studovala tanec a taneční pedagogiku. Od roku 1994 působila především jako novinářka deníku Süddeutsche Zeitung, rozhlasové stanice Deutschlandfunk, byla redaktorkou časopisů tanzdrama a (od roku 2003) tanzjournal. Katja Schneider je členkou různých německých i mezinárodních tanečních jury; je v představenstvu spolkového sdružení Tanec ve školách. Badatelsky se zaměřuje na dějiny tance, taneční teorii, performance. Publikace mj.: (společně s Klausem Kieserem): Reclams Ballettführer, 14. Aufl., 2006 (Průvodce baletem).

Dr. Patricia Stöckemann je od roku 2004 dramaturgyní tanečního divadla při Theater Bremen. Studovala taneční pedagogiku, hudební a divadelní vědu na Univerzitě v Hamburku. Patricia Stöckemann je autorkou a redaktorkou časopisů tanzdrama (1987-2003) a tanzjournal (2003-2004), je členkou představenstva a programovou ředitelkou společnosti Mary Wigmanové; vyučovala dějiny a teorii tance na různých akademiích, vysokých školách a univerzitách; přednáší v Německu i v zahraničí; je kurátorkou tanečních výstav. Ve svém bádání a publikacích se zaměřuje na německý tanec. Publikace mj.: "Etwas ganz Neues muß nun entstehen". Kurt Jooss und das Tanztheater (2001).

Seminář pořádá Taneční sekce Institutu umění-Divadelního ústavu (www.intitutumeni.cz), Goethe Institut Praha (www.goethe.de/prag) a Konzervatoř Duncan Centre (www.duncanct.cz) Spolupracoval: Tanzarchiv Köln

Simultánní tlumočení zajištěno, vstup volný

Kontakt k akreditaci na seminář: jana.navratova(at)divadlo.cz

Plánované pokračování na téma poválečného vývoje a současné taneční scény v Německu očekávejte na jaře 2008!

Zdroj: Divadlo.cz

 

Nahoru

25.10.2007

Mezinárodní konference "Mýtus Dona Juana v baletu"

Katedra tance HAMU Praha a European Association of Dance Historians pořádají ve dnech 26.-27. října 2007 mezinárodní konferenci na téma "Mýtus Dona Juana v baletu".

Kde: Hudební fakulta HAMU, Malostranské nám. 13, Praha 1

Konferenční poplatek činí 300 Kč na oba dni, 200 Kč na jeden den. Studenti a pedagogové AMU zdarma. Vzhledem k omezené kapacitě sálu na workshop se přihlašte na adrese: helena.kazarova(at)seznam.cz do 24.10.2007. 

Program:

Pátek 26. 10. 2007 

12:00

Video/DVD baletů s tématem Dona Juana a podobných svůdců

Místnost 1027

Katedra tance

Hartigovský Palác

Malostranské nám. 12

16:00

Zahájení konference

Klub HAMU

Hlavní vchod

Lichtenštejnský Palác

Malostranské nám. 13

16:30

Weaving the background to Seduction: the Social Dances in the Ballroom Scene in Mozart’s Don Giovanni

Giles Bennett and

Michael Malkiewicz

Sál 2041

Hartigovský Palác

Katedra tance

18:00

Společenské setkání

Klub HAMU

Sobota 27.10.  2007  

10:30

Přivítání

Astrid Bernkopf,  Místopředsedkyně

Evropské asociace tanečních historiků

Posluchárna 2017

Lichtenštejnský Palác

2. patro

10:40

Úvodní slovo:

Doc.Helena Kazárová, Ph.D.

Katedra tance HAMU

 

11:00

The Evolution of Don Juan in ballet from Gasparo Angiolini (1761) to John Neumeier (1972) with a special regard on Werner Egks Joan von Zarissa (1940)

Vesna Mlakar

 

11:20

Don Juan dans le ballet pantomime de Gluck et Angiolini

[Don Juan in the ballet pantomime of Gluck and Angiolini]

Françoise Dartois-Lapeyre

 

11:40

English summary of presentation

Astrid Bernkopf

 

11:50

Diskuse

 

12:30

Přestávka - Občerstvení

 

13:40

Donna Giovanna – the Art of the Seductress in early 18th Century ballet

Madeleine Inglehearn

 

14:00

Pierina Legnani seduced at the Alhambra: Carlo Coppi’s 1892 Don Juan

Jane Pritchard

 

14:20

The Hussar, the Miller, the Cobbler and the Dandy: the Allure of Massine’s Roles

Lisa Fusillo

 

14:40

Diskuse

 

15:15

Informace o chystané výstavě Národní galerie na téma Tanec a slavnosti 16.-18. století

               MgA. Andrea Rousová

Sbírka starých umění Národní galerie

 

 

Nahoru

15.8.2007

VELETRH Feria Internacional de Teatro y Danza 2007 - výzva

Ve dnech 1.−5. října 2007 se ve španělské Huesce uskuteční již jednadvacátý ročník Mezinárodního veletrhu divadla a tance.

Termín uzávěrky je 6. září 2007.

Více na www.feriadeteatroydanza.com a www.feriadeteatro.aragon.es

Kontakt:
Adresa: Feria Internacional de Teatro y Danza, CC. Del Matadero, C/ Martínez de Velasco nº 4−6, SP-22005 Huesca
E-mail: feriadeteatro(at)aragon.es

Zdroj: Institut umění

 

Nahoru

15.3.2007

Dance Migration - konference

Dne 31. března 2007 se v rámci festivalu Woking Dance uskuteční konference Dance Migration: Bodies - Artistry - Identity.

Setkání, určené tanečníkům, promotérům, teoretikům aj., bude věnováno otázkám spojeným s mogrací - jak migrace ovlivňuje taneční tvorbu a její percepci.

Místo: Rhoda McGaw Theatre
Doba: sobota 31. března 2007, 10.00-17.00
Cena: £20 (zahrnuje oběd a občerstvení)

Blíže viz www.wokingdancefestival.co.uk/conference.htm

Zdroj: Institut umění

 

Nahoru

12.3.2007

World Congress on Dance Research 2007, 5.-9.9. 2007

Ve dnech 5.-9. září 2007 se v Aténách uskuteční 21. Světový kongres tanečního výzkumu (World Congress on Dance Research) s tématem Tanečníci bez hranic (Dancers Without Frontiers). Během setkání se uskuteční řada workshopů, přednášek, výstav, projekcí atd.

Kongres pořádá Dora Stratou Dance Theater a Greek Section IOFA ve spolupráci s International Dance Council CID. Setkání se koná pod záštitou Ministerstva kultury a Ministerstva školství Helénské republiky, města Atén a Národní kanceláře UNESCO.

Termín uzávěrky pro zaslání referátů, popisů performancí a výstav atd. je 30. července 2007.

Kontakt: Dora Stratou Dance Theater, Scholiou 8, Plaka, GR-10558 Athens, Tel.: +30/210/32 46 188 , Fax.: +30/210/32 46 921, E-mail: president(at)cid-unesco.org

Zdroj: Institut umění

 

Nahoru

11.3.2007

MOV-S - taneční fórum

Ve dnech 12. až 15. dubna 2007 se v Barceloně ve Španělsku koná mezinárodní taneční fórum s názvem MOV-S.

Uzávěrka příspěvků: 15. března 2007

Blíže viz www.mov-s.org/web/ing/movs.shtml

Kontakt: Mireia Salvador i Branera a Maria Ros Romero, MOV-S Executive Production, Còrsega 200, 4t 2a, SP-08036 Barcelona, T +34/93/31 82 650 , F +34/93/31 70 563, E-mail: info(at)mov-s.org

Zdroj: Institut umění

 

Nahoru

30.1.2007

World Dance Forum 6.-14.10.

Ve dnech 6.-14. října 2007 se v Buenos Aires uskuteční World Dance Forum s tématem Technical and Human Education in Dance.

Blíže viz www.confederaciondedanza.org

Kontakt: Confederación Inter-Americana de anza (CIAD), E confederaciondedanza(at)gmail.com 

Zdroj: Institut umění

Nahoru

Taneční kalendář:

<<   >>
>>DIÁŘ NA CELÝ MĚSÍC<<
po ut st čt so ne
  •  

Tento den na pořadu:

  •  
 
*pro další akce vyberte den (měsíc) v kalendáři
Licence Creative Commons
Taneční aktuality.cz, jejímž autorem je Taneční aktuality o.p.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.tanecniaktuality.cz
Podpora a partnerství: