27.10.2007

Nové převtělení Pražského komorního baletu

Že historie Pražského komorního baletu neskončila jeho začleněním do baletního souboru Státní opery Praha, o tom se budou moci diváci brzy přesvědčit. Ve stopách Pavla Šmoka jde choreografka Lucie Holánková, která při příležitosti jeho osmdesátin od choreografa převzala ochrannou známku „Pražský komorní balet Pavla Šmoka“ a nově konstituovaný soubor povede dál.
Celý název souboru upomíná na obě historické etapy jeho vývoje: Balet Praha – Pražský komorní balet Pavla Šmoka. Soubor s názvem Balet Praha byl nezávislou skupinou, kterou v roce 1964 založil Pavel Šmok a Luboš Ogoun, tanečník a choreograf, který působil mimo jiné jako šéf baletu v Plzni, Brně i Laterně Magice, jeden z našich nejvýznamnějších choreografů a představitel nové vlny v šedesátých letech. Jako především zájezdová skupina prezentoval Balet Praha české taneční umění v zahraničí.
V roce 1975 se konstituovala skupina, která od roku 1980 nesla název Pražský komorní balet, soubor, který vedl Pavel Šmok. U zrodu stáli tanečníci Kateřina Franková, Vladimír Kloubek a Jan Klár. Soubor byl do roku 1980 zařazen pod Městská divadla pražská, později u Českého hudebního fondu, pod Pragokoncertem, po převratu byl součástí Českého uměleckého studia, od roku 1996 byl samostatný. Na repertoáru byly hlavně choreografie P. Šmoka, ale i hostujících choreografů (Wiesner, Šoth, North, Roznos ad.). Pavel Šmok byl uměleckým šéfem souboru od počátku, s přestávkou v letech 1998-2001, kdy vedení předal Liboru Vaculíkovi. Mezi lety 1999-2000 nesl soubor opět název Balet Praha. Od sezóny 2003/2004 se PKB včlenil do nově vznikajícího baletního souboru SOP. Došlo ke změnám, někteří tanečníci odešli do Národního divadla.
Soubor, který nyní v odkazu „Šmokovců“ pokračuje, má 12 členů, z nichž většina je členy baletu Státní opery. Kromě L. Holánkové jsou to jmenovitě: Simona Doubková (SOP), Lenka Kolářová, Denisa Kubášová, Andrea Lamešová, Kamila Madejová (SOP), Barbora Macháčková (ext. SOP), Lucie Vrbová, Martin Gebauer (ext. SOP), Michael Chovanec (balet Opery ND), Olexandr Kysil (ND) a Petr Kolář. Repertoár je zatím tvořem choreografiemi Pavla Šmoka a Lucie Holánkové, do budoucna je plánovaná spolupráce s mladými českými i zahraničními choreografy.
Premiérovým vystoupením souboru bude v neděli 28. října představení věnované P. Šmokovi k osmdesátinám, které se uskuteční v Divadle Talent – Illusion (což je bývalé Bio Illusion na Vinohradech). Bude složené z retrospektivy Šmokových choreografií s názvem Čtyři listy ze života a choreografie L. Holánkové Jablůňka.

                                                                                                                    -lk-
SOP, PKBPŠ, lit.

 

Nahoru

26.10.2007

Premiéra v Ústí nad Labem: Louskáček

Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem uvede 2. listopadu premiéru baletu Louskáček. K tomuto titulu se divadlo vrací po pěti letech. „Louskáček je jedním z trojlístku Čajkovského baletů, stejně jako Spící krasavice a Labutí jezero, které ústecké divadlo uvedlo před rokem, má pohádkový rámec. A protože jde o vánoční příběh, atmosféra zimního období, kdy se dostává na repertoár, a blížících se vánočních svátků, jeho kouzlo ještě umocní.“, říká režisér a choreograf inscenace, šéf baletu SD Vladimír Nečas. Titulní postavu Louskáčka ztvární Pavel Enekeš, Vladimir Gončarov a Pavel Popovský, hudební nastudování Norbert Baxa.

Zdroj: SDOBUNL

 

Nahoru

26.10.2007

Newyorské divadlo PS 122 uvede projekt Kristýny Lhotákové a Ladislava Soukupa

Prestižní newyorkská stagiona pro experimentální divadlo a tanec PS 122 uvede taneční představení Beethoven Live autorů Kristýny Lhotákové a Ladislava Soukupa (LaS Company). Představení se uskuteční v neděli 28. října.
Taneční kvartet nastudovali Lhotáková se Soukupem s americkými umělci během šestitýdenní rezidence ve středočeských Kokovicích. V této vesničce u Slaného funguje rezidenční prostor pro tanec, který Lhotáková se Soukupem otevřeli i dalším domácím a zahraničním umělcům.
Beethoven Live je čistě taneční představení, inspirované následující vzpomínkou - "stalo se to v Marylendu v Rockeville v roce 1996. Seděli jsme v obýváku s mým bratrem a mojí matkou Ines, na návštěvu přišla Sandy a její syn. Venku se pásli koně a ovce, prasata pobíhala kolem domu. Najednou začala matka křičet na psa, protože snědl jídlo, které připravila…"
Tvorbu dvojice charakterizuje spojení s reálnými, biografickými náměty a jejich nositeli, netanečníky. Tentokrát rozpracovali drobnou životní anekdotu s profesionály, které vybrala během castingu přímo v New Yorku.
Českou premiéru projektu uvede divadlo Archa 23. listopadu 2007.

Zdroj: Divadlo.cz

 

Nahoru

24.10.2007

Tanec v muzeu - Den Středočeského kraje 28.10.

České muzeum výtvarných umění v Praze pořádá v rámci Dne Středočeského kraje interaktivní program tance a scénografie ve výstavních prostorách, které ČMVU připravilo pro diváky ve spolupráci se studenty AMU v Praze.
Diváky čeká taneční vystoupení inspirované aktuální výstavou Laureátů 4. mezinárodního trienále grafiky 2004. Výtvarná choreografie Broni Skalické umožňuje přímou konfrontaci s kolemjdoucími diváky. Tanečníci v prostorách dvou pater výstavního prostoru předvedou plasticitu pohybu v interakci s vystavenými díly.
Kdy a kde: České muzeum výtvarných umění v Praze, Husova 19, Praha 1, 14:00 hodin. Vstup volný.

Zdroj: ČMVU

 

Nahoru

24.10.2007

Divadlo F.X.Šaldy: změna programu

Liberecké Divadlo Františka Xavera Šaldy oznamuje, že z provozních důvodů ruší premiéru baletu Smrt v Benátkách a jako náhradní titul bude  uveden klasický balet P.I. Čajkovského Louskáček v provedení Severočeského divadla opery a baletu Ústí nad Labem.
Také se 1.11. ruší představení Andersen.

Zdroj: DFXŠ

 

Nahoru

21.10.2007

Mezinárodní taneční projekt Lo Sensible Permanente

Divadlo Ponec a občanské sdružení Tanec Praha ve spolupráci s mexickou skupinou BAJO LUZ uvedou světovou premiéru mezinárodního tanečního představení „Lo Sensible Permanente“ v choreografii Juana Manuela Ramose Ávily. Kromě České Republiky bude nové představení uvedeno v dubnu 2008 v Mexiku. 
Choreografie Lo Sensible Permanente (To, co je stále citlivé) vznikla v rámci česko-mexického projektu, jehož myšlenka se zrodila v roce 2006 během účasti mexického choreografa, tanečníka a pedagoga Juana Manuela Ramose Ávily v porotě Ceny Sazky na České taneční platformě. Záměrem bylo prohloubit spolupráci a zkušenosti českých a mexických tanečníků prostřednictvím rozsáhlejšího projektu.
V únoru letošního roku se díky podpoře taneční katedry HAMU uskutečnil taneční seminář zaměřený na techniku “zavěšení” a choreografický seminář pod vedením dvou členů skupiny Bajo Luz - Juana Manuela Ramose Ávily a tanečnice a pedagožky Claudie Bedolly Vargas. Během těchto seminářů byly vybrány tanečnice do nově připravovaného představení, které zaštítilo občanské sdružení Tanec Praha a divadlo Ponec. V srpnu se konala intenzívní umělecká rezidence v Berouně, při které se podařilo získat základní materiál pro představení.
Představení se uskuteční ve dnech 30. a 31. října 2007 od 20.00 hodin v Divadle Ponec.
Odkazy: www.tanecpraha.cz, www.divadloponec.cz

Zdroj: Tanec Praha / Divadlo Ponec

 

Nahoru

19.10.2007

Některá představení Moscow City Ballet zrušena

Baletní představení Don Quijote dne 22.10. v Kongresovém centru Praha bylo zrušeno. Pokud máte zájem, vstupenky si v místě jejich zakoupení můžete vyměnit za 23.10. - představení Romeo a Julie, pokud ne, bude Vám tamtéž vráceno vstupné.
Představní Moscow City Ballet, které se mělo konat 26.10.2007 v Liberci, se ruší. Zakoupené vstupenky můžete vracet na místech, kde jste si je zakoupili.

Zdroj: Ticketportal.cz

 

Nahoru

19.10.2007

Pavel Šmok oslaví 80

Pavel Šmok, tanečník, choreograf, zakladatel tanečních skupin Balet Praha a Pražský komorní balet, oslaví v úterý 22. října osmdesáté narozeniny.
Je nepřehlédnutelnou a neopomenutelnou postavou českého tanečního umění. K profesionálnímu tanci se dostal relativně pozdě. Po gymnáziu a dvou letech strávených na ČVUT na strojní fakultě studoval na pražské konzervatoři rok herectví a na taneční oddělení přišel ve dvaadvaceti letech (absolvoval 1953). Průpravu ale měl už ze sportu, dlouhou dobu se věnoval krasobruslení. Zprvu e paralelně věnoval herectví, jako žák E. F.Buriana si zahrál několik rolí v jeho divadle. Jako tanečník nastoupil do Armádní opery (soubor vedl choreograf Luboš Ogoun), potom byl sólistou v Plzni. Brzy ale nad tancováním převážila choreografie. V letech 1958-61 pracoval jako šéf baletu a choreograf v Ústí nad Labem, další tři roky choreografoval v Ostravě a zároveň jako host na jiných scénách, zvlášť ve Státním divadle v Brně.
Další kapitolou byl Balet Praha, který založili s Lubošem Ogounem, který existoval od roku 1964 do 1970 jako malá taneční skupina, se kterou mnohokrát vystupoval v zahraničí. V roce 1970 odešel Šmok s některými členy Baletu Praha do Basileje, kde pracoval jako stálý host na postu šéfa baletu a zasadil se o novou dramaturgickou koncepci souboru. V roce 1974 se vrátil do Československa a pracoval jako choreograf v různých divadlech, a to nejen v tanečních představeních, ale také operách, operetách a v činohře, řadu choreografií vytvořil zvlášť pro televizi. Na sklonku sedmdesátých let se pod jeho vedením začala formovat další taneční skupina, která se v roce 1980 osamostatnila pod názvem Pražský komorní balet. S přestávkou v letech 1998-2001 byl stále uměleckým šéfem souboru. Pražský komorní balet se potom v sezóně 2003/2004 včlenil do souboru Státní opery. Pavel Šmok učí choreografii na HAMU. V roce 2005 získal za svůj přínos oboru cenu Thálie - Zvláštní cenu Kolegia.
Pavel Šmok vytvořil přes sto baletních choreografií, za rozhodující dílo se dá považovat Odyssea, kterou vytvořil v roce 1960 v Ústí. Z nejznámějších choreografií jsou to např. Listy důvěrné (1968), Americký kvartet (1977), Z mého života (1986), Holoubek (1992). Velký úspěch měla zábavně-naučná revue Jak se dělá balet (pp.1975), která má dodnes na kontě přes 850 repríz. Jeho zatím poslední tvůrčí prací byla společná choreografie baletu Popelka s Pavlem Ďumbalou ve Státní opeře Praha.
                                                                                         -lk-

Také Taneční aktuality se připojují ke gratulantům a přejí váženému Pavlu Šmokovi k narozeninám vše nejlepší.

Kde číst dál (zdroje):

Data: Český taneční slovník, Praha 2001, Divadelní ústav
Biografie: Vladimír Vašut: Pavel Šmok na přeskáčku, Praha 1997, Akropolis

 

Nahoru

17.10.2007

Balet ND v Lisabonu

Soubor baletu Národního divadla vystoupí v Lisabonu. Představení se uskuteční na základě pozvání festivalového výboru Companhia de Teatro de Almada a spolupráce s předním portugalským bohemistou Františkem Listopadem (8.11. 2007 obdrží od Nadace Charty 77 prestižní Cenu Jaroslava Seiferta). V sobotu 20.10. 2007 bude mít portugalské publikum možnost zhlédnout komponovaný večer, který je složen z choreografií Jiřího Kyliána Petite Mort, Tomáše Rychetského Bezpředmětná křehkost a Petra Zusky Les Bras de Mer a Mariin sen.

Zdroj: Balet ND


Nahoru

15.10.2007

Sejdou se bývalí členové PKB

Proč, to je nasnadě: 22. října oslaví zakladatel Pražského komorního baletu, choreograf Pavel Šmok, 80. narozeniny.
Petr Zuska mu tuto neděli dedikoval večerní představení Mozart?Mozart! a připomenout si ho mohou i návštěvníci biografu Ponrepo. 18. října se tam bude od 17:30 hodin promítat film Kdyby tisíc klarinetů, ke kterému Pavel Šmok vytvářel choreografii (kino Ponrepo je vlastně oficiální promítací síň Národního filmového archivu). Následovat bude privátní setkání bývalých členů Pražského komorního baletu s oslavencem.
                                                                                            -lk-

Nahoru

15.10.2007

Mozart?Mozart! v Německu
Mozart?Mozart! - Petite Mort (foto: Roman Sejkot)

Taneční představení Národního divadla Mozart?Mozart! složené z choreografií Jiřího Kyliána a Petra Zusky se dočká premiéry v Německu. Zájem o dílo projevil šéf baletního souboru Deutsche Oper am Rhein Youri Vàmos a premiéra se uskuteční 26. října v Düsseldorfu. Představení není do Německa prodáno na klíč – bude mít sice shodnou scénu, ale kostýmy v části Requiem odlišné. Mezi baletní soubory obou divadel panuje v posledních letech úzká spolupráce, v Praze je uváděn Vàmosův Louskáček – Vánoční příběh a Romeo a Julie.
Představení Mozart?Mozart! vzniklo jako hold památce W.A.Mozarta k 250. výročí jeho narození a uvedeno bylo poprvé v Národním divadle 9. března 2006. Sestává z choreografie Petite Mort Jiřího Kyliána (pochází z tzv. černobílého období) a Requiem Petra Zusky (2006). Zájem o jednotlivá hostování Národního divadla s tímto kusem je také v Itálii.

                                                                                                         -lk-

 

Nahoru

11.10.2007

Sólisté ND se chystají do Ruska

Národní divadlo čeká od října do prosince letošního roku řada zájezdů do zahraničních divadel. V říjnu to je hostování sólistů v Rusku. Divadelní ústav včele s kurátorkou Helenou Albertovou připravili rozsáhlou výstavu s názvem „Čajkovskij v Čechách“ , která po dobu půl roku putovala po celém území Ruské federace (málokdo z diváků asi ví, že první uvedení Labutího jezera v zahraniční, tj. mimo Rusko, se uskutečnilo právě na scéně Národního divadla v Praze). V době od 14. do 16.10. 2007 proběhne ve Sverdlovské oblasti, ve městě Jekatěrinburgu, slavnostní zakončení této výstavy, na které vystoupí i naši přední sólisté baletu Národního divadla. Tereza Podařilová a Michal Štípa zatančí známé Pas de deux z II. jednání Labutího jezera a Balanchinovu choreografii Čajkovskij, Pas de deux a přispějí tak k završení této významné události.

Zdroj: Balet ND

 

Nahoru

11.10.2007

Les Ballets de Monte-Carlo v Praze
Foto: M.-L. Briane

V polovině listopadu navštíví Prahu soubor Les Ballets de Monte-Carlo, který vystoupí ve třech představeních na scéně Národního divadla. Uvede moderní verzi baletu Romeo a Julie z choreografického pera svého uměleckého ředitele Jean-Christopha Maillota.
Balet Monte Carlo byl založen v roce 1985, aby se stal reprezentativním tanečním souborem hrabství Monako. Od roku 1993 jej vede choreograf Jean-Christophe Maillot. Na repertoáru šestačtyřicetičlenného souboru jsou představení a choreografie od tvůrců jako jsou George Balanchine, Nacho Duato, Lucinda Childs, William Forsythe, Jiří Kylián, John Neumeier nebo Twyla Tharpová a samozřejmě šéf souboru. Svou filosofií se balet pomyslně hlásí k Ruským baletům Sergeje Ďagileva. Jeho úkolem je „posilovat a prověřovat možnosti klasického tance, jeho slovníku a techniky“.
Představení Romeo a Julie se uskuteční v Národním divadle 17.11. v 19 a 18.11. ve 14 a 19 hodin.

Jean Christophe Maillot se narodil v Tours, kde studoval tanec a klavír na Národní konzervatoři. Po krátké kariéře u filmu  strávil tři roky v Cannes na baletní škole Roselly Hightower. V roce 1977 vyhrál Prix de Lausanne a upoutal pozornost Johna Neumeiera, který mu nabídl post sólisty v Hamburg Ballett. Maillot setrval do roku 1983, kdy jeho kariéru ukončila nehoda. Ve stejném roce se stal ředitelem baletu v Tours, z něhož roku 1989 vzniklo Národní centrum pro choreografii. Maillot pro svou domovskou scénu vytvořil na dvacet baletů, zejména Roméo et Juliette (Romeo a Julie), Le Voyage d'Hiver (Zimní cesta), Theme et Quatre Variations (Téma na čtyři variace). V této době spolupracoval jako choreograf se soubory Jeune Ballet de France, Le Ballet du Nord, Le Ballet du Rhin, Les Ballets de Monte-Carlo, s holandským souborem Introdans, Baletem Opery v Římě a s Nederlands Dans Theater Jiřího Kyliána. V roce 1993 byl Maillot pozván hannoverskou princeznou, aby převzal post ředitele Baletu Monte Carlo. Několik let zasedal v komisi Prix de Lausanne. V roce 1993 byl ve Francii jmenovánl Rytířem „Řádu umění a literatury“. Do repertoáru svého souboru přidal vlastní kusy (Betes Noires, Theme et quatre Variations, Home, Sweet Home, Dov'e la luna, Vers un Pays Sage, Concert d'Anges, Roméo et Juliette, Recto Verso, In Volo, I'lle, Cendrillon, Miniatures, Le songe, Altro Canto), které se vyznačují zcela novým pojetím  choreografického rukopisu. Maillot pravidelně spolupracuje s proslulými baletními soubory jako jsou Stuttgarter Ballett, American Ballet Theatre, Le Ballet de Essen, Le Ballet Royal des Flandres, Introdans, Le Ballet du Grand Théâtre de Geneve a l'Opéra de Paris.

Zdroj: Balet ND

 

Nahoru

10.10.2007

Tanec na festivalu Next Wave

Festival …příští vlna/next wave… je místem pro setkání alternativní kultury, divadla, hudby, tance, literatury či výtvarného umění. V rámci letošního ročníku vystoupí s tanečním představením Mustafa brněnské orientální taneční studio Rahat Lukum.
Představení se uskuteční v neděli 14. října v rámci arabského dne nazvaného „Nad Prahou půlměsíc – Den orientu na …příští vlně…“ a to v Divadle Disk. Experimentální inscenace Mustafa s podtitulem Orientální fantasmagorie v České republice spojuje orientální tanec a divadlo, pracuje s orientálními kostýmy, stínovým divadlem i světelnými efekty.
Rahat Lukum znamená arabsky pokrm králů. Orientální taneční divadelní studio s tímto názvem se už několik let pohybuje na scéně orientálního tance nejen v Brně. Studio pravidelně vystupuje po celé České republice, ale i v zahraničí. V prosinci 2006 se zúčastnilo festivalu Mikolajki Folkowe v Polsku, v roce 2005 vystoupilo na festivalu na Ukrajině.

Odkazy: www.rahatlukum.cz, www.nextwave.cz

 

Nahoru

9.10.2007

Hostování baletu ND Brno ve Španělsku

Soubor baletu a orchestr Janáčkova divadla v Brně hostoval od 29. do 31. září ve Španělsku. Balet Národního divadla v Brně vystoupil celkem ve třech španělských městech Ourense, Pontevedra a Vigo, a to s inscenací Romeo a Julie. Ústřední dvojici Romea a Julii ztvárnili střídavě sólisté Richard Kročil s Andreou Smejkalovou a Michal Štípa s Janou Přibylovou. 
Poslední večer, kdy soubor hostoval ve Vigo, si tanečníci vyzkoušeli tančit na šikmém jevišti. „Museli jsme tančit opatrně, aby se nám na šikmě něco nepříjemného nepřihodilo,“ podotýká sólista baletu Národního divadla v Brně a v Praze Michal Štípa.
Brněnský balet nevystoupil ve Španělsku poprvé, jezdí tam hostovat každou druhou sezónu. Naposledy byl na turné po Španělsku v dubnu 2006, kdy se tamějším divákům představil s balety Giselle a Bajadéra na deseti scénách.
„Do Španělska jezdím rád, je tam vřelé publikum a odměňuje nás vždy velkým potleskem,“ říká Michal Štípa.
                                                                                                      -lt-

 

Nahoru

9.10.2007

Daria Klimetová opět v Labutím jezeře

Ve Státní opeře Praha bude v letošní sezóně v inscenaci Čajkovského Labutího jezera hostovat v titulní roli první sólistka Anglického národního baletu v Londýně Daria Klimentová. Partnerem v roli Prince jí bude kolega z Anglického národního baletu Dmitri Gruzdyev. Pohostinská vystoupení obou taečníků se uskuteční 4. prosince 2007 a 22. ledna 2008.

Zdroj: SOP

 

Nahoru

8.10.2007

Skupina DEREVO v Paláci Akropolis

Zítra, v úterý 9. října, se v pražském Paláci Akropolis představí ptrohradská divadelní skupina DEREVO s českou premiérou hry Robertův sen. Skupina DEREVO je představitelem tzv. fyzického divadla a je pověstná nejen vyholenými hlavami a šlachovitými těly svých členů, ale hlavně svou precizní prací s lidským tělem. Jejich svébytný styl je inspirován tancem butó, commedií dell´arte, novým cirkusem i moderní pantomimou. Za téměř dvacet let svého působení získalo DEREVO řadu mezinárodních ocenění, svá sugestivní představení předvedlo v mnoha koutech světa a jeho členové vyučují na prestižních uměleckých školách.
Inscenaci Robertův sen vytvořil zakladatel souboru Anton Adassinskij, který v ní rovněž vystupuje. Vysoce stylizovaná, výtvarně efektní produkce nabídne cestu do snů a podvědomí. Mísí se v ní tradice ruské jurodivosti s japonskou mystikou a evropskou komediálností.
Vstupenky jsou k zakoupení v Kavárně Paláce Akropolis (po-pá 10:00 – 24:00 h) a v síťi Ticketpro. Rezervace vstupenek na dVA(at)palacakropolis.cz

Odkazy: www.palacakropolis.cz, www.derevo.org

Zdroj: dVA 

Foto: Carola Fritzsche

Nahoru

6.10.2007

Zora Šemberová převzala ocenění na půdě Senátu

Zora Šemberová, tanečnice, choreografka a pedagožka žijící řadu let v Austrálii, převzala ve čtvrtek 4. října spolu s dalšími krajankami ocenění jako Významná česká žena v zahraničí roku 2007. Předání pamětní bronzové sošky se konalo na půdě Senátu. Ocenění žen českého původu jako projev uznání uděluje Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů již po třetí. Na seznamu se objevila také architektka Eva Jiřičná, in memoriam oceněná Vlasta Kálalová di Lotti, vynikající česká lékařka a zakladatelka československé nemocnice v Bagdádu, Dolores Ljiljana Baťa Arambasic, pravnučka Jana Anatonína Baťi, a Margareta Waldsteinová Waltenbergová, významná charitativní pracovnice a bývalá předsedkyně České maltézské pomoci. Cena je udělována ve spolupráci se Stálou komisí Senátu pro krajany žijící v zahraničí.

Zora Šemberová (*13.3.1913) ze zapsala do dějin baletu jako první Julie v brněnské premiéře Prokofjevova baletu Romeo a Julie v choreografii I.V.Psoty. Tančila jako sólistka v Národních divadlech v Brně i v Praze, ztvárnila na 30 jevištních postav, jednou z nejvýznamnějších byla hlavní role ve Vostřákově Viktorce (1950). Vytvořila řadu choreografií pro opery, činohry, film a absolventská představení TKP. V letech 1946-68 pracovala na konzervatoři jako pedagožka. V roce 1968 emigrovala, nejprve učila v Kambodži a natrvalo se usídlila v Austrálii, kde vyučovala na Flanders University v Adelaide. V roce 1975 tam založila a vedla pantomimický soubor Australian Mime Theatre. V roce 1998 jí byla udělena cena Thalie za celoživotní mistrovství.

Zdroj: Aktuálně.cz, Český taneční slovník                                               -lk-

 

Nahoru

2.10.2007

Coppélia v Divadle J.K.Tyla

Třináctého října bude mít v plzeňském Divadle J.K.Tyla premiéru balet Coppélia. Choreografem a režisérem představení je Jiří Pokorný, šéf plzeňského baletního souboru, dřív dlouholetý sólista baletu Národního divadla v Praze. "Zařazovat do repertoáru Coppélii je ve velkých divadlech zcela obvyklé, řadí se  k nejhranějším klasickým titulům; je zajímavé, že například v Německu předčí v oblibě i Labutí jezero a Louskáčka. Myslím si, že po čtvrtstoletí patří právem zpátky na scénu plzleňského divadla, hlavně naše nová generace tanečníků by měla tímto titulem projít takřka povinně," říká autor. Diváci se tedy mohou těšit na klasickou choreografii i výpravu (scénu a kostýmy vytvořil Josef Jelínek).

Předpremiéra Coppélie se koná v sobotu 6. října v rámci slavnostního večera, který Divadlo J.K.Tyla pořádá. V těchto dnech slaví hned dvě výročí: 105 let o d otevření historické budovy Velkého divadla a 160 let od narození divadelníka Vendelína Budila, jehož práce je s DJKT spojena. Před slavnostní předpremiérou klasického baletu Coppélia, jež bude kromě vzájemných setkání hlavní náplní večera,  mj. přivítá ředitel divadla Jan Burian prapravnučku Vendelína Budila herečku Vendulu Prager-Rytířovou (dcera Evelyny Steimarové, vnučka Jiřiny Steimarové, čestné členky DJKT). Společně předají dvěma členům DJKT Ceny Vendelína Budila – za mimořádný umělecký výkon a za celkový umělecký přínos.

Zdroj: DJKT

 

Nahoru

Taneční kalendář:

<<   >>
>>DIÁŘ NA CELÝ MĚSÍC<<
po ut st čt so ne
  •  

Tento den na pořadu:

  •  
 
*pro další akce vyberte den (měsíc) v kalendáři
Licence Creative Commons
Taneční aktuality.cz, jejímž autorem je Taneční aktuality o.p.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.tanecniaktuality.cz
Podpora a partnerství: