Reflexe tanečního a pohybového umění v Evropě

Od roku 2021 spustily Taneční aktuality svůj první mezinárodní dvouletý projekt ve spolupráci s norským partnerem Performing Arts Hub Norway, což umožňuje interkulturní výměnu zkušeností i příkladů dobré praxe. Projekt je zaměřen na rozvoj a posílení vzájemné spolupráce v oblasti reflexe tance a pohybových umění v Evropě.

„Dance and Performing Arts Criticism in Europe” je nový mezinárodní projekt, který je zaměřen na navázání vzájemných kontaktů a na zvýšení postavení a odbornosti evropských tanečních kritiků. Taneční aktuality spojily síly s kritiky společnosti Performing Arts Hub Norway s cílem zprostředkovat mezikulturní výměnu zkušeností na poli taneční a umělecké kritiky.

Projekt podpořený z Fondů EHP 2014-2021 cílí na předávání zkušeností mezi tanečními publicisty, ale také na debatu kritiků a umělců s diváky a kulturní veřejností pro navázání bližšího kontaktu a oživení dialogu mezi oběma stranami.

V rámci projektu se budou v průběhu následujících dvou let konat čtyři několikadenní semináře v České republice i v Norsku. Účastníci workshopů budou vybráni na základě mezinárodního výběrového řízení a v průběhu festivalů současného tance se setkají na seminářích, workshopech a diskuzních panelech přístupných veřejnosti. Ty budou organizovány a vedeny zkušenými publicisty obou partnerských organizací, jmenovitě Josefem Bartošem, Petrou Dotlačilovou, Lucií Hayashi a Danielou Machovou a jejich norskými kolegy Hildou Borchgrevink, Geirem Lindahlem a Anette Therese Pettersen. S cílem decentralizovat dialog mezi umělci a zahrnout do něj i ostatní regiony jsme si ke spolupráci zvolili přední festivaly performativního umění: Move Fest (Ostrava) a KoresponDance (Žďár nad Sázavou) v České republice a Ravnedans (Kristiansand) a Oktoberdans (Bergen) v Norsku.

Performing Arts Hub Norway (PAHN) je národní odborné centrum zaměřené na podporu profesionálního performativního umění především na nazávislé scéně v Norsku i v zahraničí. Performing Arts Hub Norway působí jako poradce v oblasti performativního umění na norském ministerstvu zahraničních věcí a řídí ministerský cestovní grantový systém určený norským performerům vystupujícím v zahraničí. Tato instituce hostuje projekt Performing Criticism Globally (PCG), zaměřený na organizaci seminářů psaní, seznamovacích setkání, semínářů a debat o kritice performativního umění v Norsku a v zahraničí. PCG je řízen kritiky a žurnalisty Hildou Borchgrevink a Anette Therese Pettersen.

Kontaktní osoby:

Geir Lindhal, Performing Arts Hub Norway, geir@pahn.no

Petra Dotlačilová, Taneční aktuality o.p.s., petra@tanecniaktuality.cz


POSLEDNÍ KOMENTÁŘE