Speciální vydání 2022: Proměny těla v tanci

OTEVŘENÁ VÝZVA

Hledáme autory a návrhy na články s aktuální tematikou, která postihne tělo v tanečním umění a jeho reflexi. Po covidové pandemii a panice jsme zaznamenali velký nápor na udržení zdravého ducha ve zdravém těle, převážně u těch, pro které je tělo nejen zdrojem obživy, ale i nástrojem uměleckého zobrazování světa. Byli jsme svědkem odtržení od fyzických zážitků, přehodnocení smyslového vnímání, digitalizace tance a objektivizace těla.

Chceme se zaměřit zpět na jeho podstatu, možnosti pro naše umění, a také to, jak se proměňuje jeho vnímání na scéně.

Je možné se zaměřit na články postihující proměnu těla v současné době z hlediska například:

●      zdraví

●      gender

●      věk

●      rasu a etnikum

●      psychosomatiku, taneční terapii,

●      pohybový jazyk,

●      jazyk reflexe těla v tanci,

●      nahotu

●      estetiku

a další.

Články v češtině nebo angličtině v rozsahu 5-10 NS budou otištěny v dvojjazyčné mutaci a projdou redakčním i recenzním řízením. Všichni autoři budou honorováni v rozsahu 2500 - 5 000,- Kč dle rozsahu.

Termín pro zaslání abstraktů a záměrů do otevřené výzvy je 15. listopadu 2021. Abstrakt je možné dodat v češtině nebo angličtině, v rozsahu 150-300 slov, ve formátu doc na email lucie.h@tanecniaktuality.cz. Vybraní autoři budou osloveni do 30. listopadu 2021.

Termín pro odevzdání rukopisů je 31. ledna 2022.

Recenze proběhnou během února 2022, redakce v březnu a dubnu 2022, překlad a jeho autorizace v dubnu a květnu 2022. V létě bude probíhat sazba a závěrečné korektury. Plánovaná doba vydání je září 2022.

Speciální vydání bude distribuováno v ČR i Evropě pomocí partnerské sítě Tanečních aktualit, prostřednictvím Českých center aj.

Projekt je realizován za podpory MKČR a věrných partnerů Tanečních aktualit.

 

Více informací: https://fb.me/e/4cPYxeUvd,www.tanecniaktuality.cz

Kontakt: Lucie Hayashi, lucie.h@tanecniaktuality.cz

 

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE