Zaostřeno na tanec

Projekt napomáhá dialogu v oboru, motivuje k diskuzi a debatám napříč žánry, profesemi i vrstvami kulturní veřejnosti. Podporuje tím vzájemný respekt jednotlivých tanečních subjektů, zastánců odlišných žánrů i přístupu k práci a tvorbě. Motivuje zástupce oboru ke komunikaci, vyslovení názorů, advokacii tance. Zároveň tyto postoje komunikuje s publikem tanečních inscenací. Tanečnímu publiku poskytuje projekt prostor pro diskuzi v rámci online přenosů performancí, díky tomu alespoň částečně simuluje kontakt publika s umělci. Umělcům a odborné veřejnosti nabízí řadu webinářů a oborových debat na téma audiovize, marketingu, komunikace i vzdělání. Publicisté a kritici získávají zkušenosti i supervizi v moderování, vedení a dalších komunikačních a prezentačních dovednostech.

 

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE