Přednáška: Konceptuální tanec a jeho reflexe

Taneční aktuality zvou na přednášku Jitky Pavlišové o konceptuálním tanci a jeho reflexi. Přednáška spojená s ukázkou děl a diskusí proběhne 27. listopadu 2023 na HAMU (Malostranské nám. 13) od 16 do 18 hodin. 

Přednáška se koná zdarma, kapacita prostor je omezená.

Registrujte se zde.

Tanec, kde se netančí? Reflexe tance po konceptuálním obratu v 90. letech 20. století

Je-li v oblasti Art Studies s ohledem na radikální vývojové tendence a proměny uměleckých forem a druhů jedním z přízvisek pro 20. století „století tance“, pak dispozitiv konceptuálního tance etablující se v 90. letech zejména v západoevropských zemích je potvrzením par excellence tohoto označení. Jedná se o výrazně sebereflexivní diskurzivní pojetí taneční umělecké praxe, pro něž platí dvě specifické koherentní vlastnosti: propojování myšlení, respektive vědění, s taneční praxí a fakt, že se v něm stále méně „tančí“. Tím při jeho percepci i kritické reflexi zároveň podněcuje k zásadní re-definici a re-formulaci pojmů tanec a choreografie jako takových. Jak jeden z nejvýraznějších představitelů, Xavier Le Roy, ve své taneční lecture-performanci Product of Circumstances (1999) sám uvádí: „ocitáme se v bodě, kdy se myšlení stalo tělesnou zkušeností“. Právě tohoto bodu, předchozích inspiračních vlivů, ale i diskutabilnosti označení „konceptuální tanec“ a v neposlední řadě též vztahu tuzemského uměleckého prostředí a odborné veřejnosti k této vývojové tendenci tance se přednáška dotýká především. Nedílnou součástí je reflexe děl jednotlivých tvůrkyň a tvůrců, doplněna četnými videoukázkami a následnou diskuzí.

Lektorka: Jitka Pavlišová

Jitka Pavlišová působí jako odborná asistentka na Katedře divadelních a filmových studií na Palackého univerzitě v Olomouci a Katedře teorie a kritiky na DAMU se zaměřením na body-based arts. Je dramaturgyní tanečně-performativního programu mezinárodního festivalu Divadelní Flora Olomouc, dlouhodobě odborně spolupracuje rovněž s Tancem Praha z. ú. (Česká taneční platforma), TanzQuartier Wien, a stejně tak s organizátorem této přednášky – Tanečními aktualitami. V současnosti usiluje o efektivní propojování svých mateřských radostí s prací na habilitačním projektu Transcultural Body Identities in Contemporary Dance and Performance, řešeném v letech 2020–2023 na frankfurtské Hochschule für Musik und Darstellende Künste a nyní pokračujícím na domovském institutu. 


Přednáška se koná v rámci projektu Zaostřeno na tanec, který je realizován s finanční podporou hl.m.Prahy.

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE