HTF VŠMU

Master class s Pálom Frenákom v Bratislave

Spolupráca medzi katedrou tanečnej tvorby Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU a Slovenským národným divadlom, ktorú odštartoval Tanečný kongres 2014 – Tanec.SK, prináša pre študentov a pedagógov mnoho príležitostí spoznať zblízka umelecké osobnosti a ich prácu. 

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE