Redakce

Daniela Machová – ředitelka Taneční aktuality o.p.s., komunikace s partnery, marketing, finance, manažerka projektu Databáze tance

Josef Bartoš – šéfredaktor Tanečních aktualit, supervize portálu, komunikace s partnery i autory, marketing, fundraising

Petra Dotlačilová – zástupce šéfredaktora, vedoucí tištěné publikace Speciální vydání Tanečních aktualit, koordinace webové sekce Články (recenze, reportáže, rozhovory)

Lucie Hayashi – předsedkyně správní rady a zakladatelka Tanečních aktualit, redigování autorských textů, komunikace s partnery

Natálie Nečasová – koordinace aktuálního zpravodajství, komunikace s partnery

Lucie Dercsényiová – redigování a supervize autorských textů, komunikace s partnery

Jana Bitterová – koordinace Tanečního kalendáře, web Databáze tance

Lenka Dobešová Trubačová – koordinace Tanečního kalendáře, komunikace s partnery

Monika Štúrová – koordinace textů Osobností a jejich výročí

Lucie Štádlerová – komunikace s partnery, fundraising

Pavlína Kněžková – organizace, produkce, PR
 

Externí spolupracovníci:

grafika: Adam David, Lenka Lautrbachová

korektury: Marie Marsha Hajdová