Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Zásady platné od 25. května 2018.

Cílem těchto Zásad zpracování a ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje jsou o fyzických osobách zpracovávány při poskytování služeb naší společností, k jakým účelům a jak dlouho naše společnost tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží. Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

1.     Kdo zpracovává Vaše údaje? 

Jsme Taneční aktuality, o. p. s., IČ: 27043720, se sídlem Na Pískách 495/27, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsána dne 18. prosince 2013 do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze oddíl O, vložka 1355. Provozujeme internetové portály www.tanecniaktuality.cz a www.databazetance.cz, a jako správce budeme zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

2.     Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s přihlášením se k odběru obsahových newsletterů na www.tanecniaktuality.cz, tedy Vaše jméno, e-mail a IP adresu.

3.     Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje je, abychom Vás mohli informovat prostřednictvím newsletteru o zajímavých článcích a informacích uveřejněných na www.tanecniaktuality.cz. Vaše údaje dále zpracováváme za účelem zasílání našich obchodních sdělení (vydání Speciálního vydání Tanečních aktualit.cz, informace o novinkách na portálu www.databazetance.cz. Zasílání obchodních sdělení se děje s frekvencí přibližně jednou za tři měsíce, odhlášení z přijímání obchodních sdělení je možno provést zakliknutím možnosti „odhlásit se z newsletteru v doručeném mailu).

4.     Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?

Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. K Vašim údajům mají přístup poskytovatelé služeb, kteří nám pomáhají s provozem webových stránek a rozesílací mailingová služba.

5.     Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

Vaše údaje budeme zpracovávat na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu dalších 10 let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán. Souhlas může být kdykoliv odvolán prostřednictvím odhlašovacího odkazu, který je v každé zaslané zprávě.

6.     Na základě čeho můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat pouze na základě Vámi uděleného souhlasu.

7.     Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny?

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi.

8.     Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat, a to prostřednictvím odhlášení se ze zasílaného newsletteru.

9.     Jsem povinen poskytnout své osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu?

Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně přihlášením se k odběru newsletteru Tanečních aktualit. V případě, že nebudete chtít poskytnout svůj email, nebude Vám newsletter Tanečních aktualit doručován.

10.  Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

·       právo svůj souhlas kdykoli odvolat;

·       právo osobní údaje opravit či doplnit;

·       právo požadovat omezení zpracování;

·       právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;

·       právo požadovat přenesení údajů;

·       právo na přístup k osobním údajům;

·       právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;

·       právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a

·       další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

11.  Co to znamená, že máte právo vznést námitku?

Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete obchodní sdělení či jinou informaci o novinkách týkajících se činnosti Tanečních aktualit o. p. s. (Speciální vydání, Databáze tance apod.) máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu.  Pokud tak učiníte, pro tento účel již Vaše údaje zpracovávat nebudeme a další obchodní sdělení a newslettery Vám již zasílat nebudeme.

Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

12.  Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů nás kontaktujte na emailu info@tanecniaktuality.cz

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE