Úmrtí Andrée Grau

Úmrtí Andrée Grau

Úmrtí Andrée Grau

Dne 26. září zemřela náhle jedna z nejvýznamnějších současných světových tanečních badatelek, taneční antropoložka švýcarského původu Andrée Grau (*17. 3. 1954). Tanci se věnovala od mládí, studovala taneční notaci na Benesh Institute, později etnomuzikologii, etnochoreologii a sociální antropologii na Queen's University v Belfastu v Severním Irsku.

Jako taneční antropoložka se zabývala výzkumy především v jižní Africe (etnikum Vendů), Austrálii (Tiwiové z Melvillova a Bathurstova ostrova na severu Austrálie) a v Indii (státy Madhjapradéš, Karnátaka a Gudžarát), studovala také taneční kulturu Indů žijících v Londýně a další cross-kulturní témata. Poznatky z terénních výzkumů se staly základem pro její odborné studie věnované otázkám identity v tanci, místa tance v post-koloniální a transinternacionální perspektivě, genderovým aspektům v tanci i otázkám umělecké, estetické roviny tance.
Vedle vlastní badatelské a publikační činnosti se významně podílela také na mezinárodní vědecké spolupráci. Byla členkou řady vědeckých společností, jednou z výrazných osobností Etnochoreologické studijní skupiny při Mezinárodní radě pro tradiční hudbu (Study Group on Ethnochoreology, International Council for Traditional Music). Pro rozvoj vědecké reflexe tance měla velký význam její pedagogická činnost. Byla profesorkou taneční antropologie na University of Roehampton ve Velké Británii, řadu let přednášela na intenzivních kurzech Young Ethnochoreologist organizovaných v rámci programu Erasmus na univerzitě v Trondheimu, kde se s její výukou setkávali i studenti z katedry tance pražské HAMU.
Andrée Grau patřila k osobnostem, které v posledních desetiletích přispěli k intenzivnímu rozvoji teoretické reflexe tance. Svou prací ovlivnila vnímání tance a jeho akceptování jako výzkumného tématu nejen v taneční antropologii a taneční vědě jako celku, ale i za hranicemi tanečně-vědné sféry. Zanechala pozoruhodné dílo, podnětné pro další badatele i čtenáře.

Autor: Dorota Gremlicová

Témata článku

Zahraničí

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: