Česká taneční platforma: Tři otázky pro Michala Záhoru

Michal Záhora je český choreograf, tanečník a pedagog. Jako tanečník získal široké zkušenosti v zahraničních angažmá tanečních souborů a také při spolupráci s mnoha světovými choreografy (Paco Decina, David Parsons, Liv Lorent, Adam Benjamin, Janet Smith aj.). Ze spolupráce s českými choreografy byly významné představení Jade a Danse Macabre (choreografie: Jan Kodet) a umělecko-pedagogický projekt Špalíček Bohuslava Martinů (2009, choreografie: Eva Blažíčková).

Michal Záhora, Zdroj: Czech Dance Info

Michal Záhora, Zdroj: Czech Dance Info

Michal Záhora rovněž systematicky prohluboval i svou pedagogickou praxi – vyučoval současnou techniku jak v zahraničí, tak v „domovské“ Konzervatoři Duncan centre, kde byl v letech 2009–2013 jejím ředitelem. Na letošní České taneční platformě vystoupí se svou dosud poslední choreografií Diptych, za kterou získal širší nominaci na Cenu Thálie 2014.  Vaše choreografie Diptych je založena na protikladech, vyjadřuje oscilaci duše mezi nebem a peklem.

Jak jste na toto téma přišel a jak jste ho převedl do pohybové formy?
Choreografie Diptych tematicky volně navazuje na zpracované téma v předešlé choreografii Orbis pictus (spolutvůrce Lenka Bartůňková). Opakuje se motiv dualismu, který se v Diptychu přesunul z vnějšího světa do nás samotných. Jsou to naše vlastní pekla, temnoty a setkání s vlastním stínem. Oproti tomu naše nebe, světlo, stav blaženosti… Jak toto bylo vyjádřeno tancem, posoudí divák.

Proč měl Diptych premiéru v kapli sv. Anny v Nečtinách u Plzně? Nese v sobě toto místo nějakou symboliku?
Jedná se o sakrální prostor, místo, kde se setkáváme se sebou samými, a tedy i tím, co nás převyšuje. Diptych byla v mých představách choreografie, která by významově a tematicky mohla patřit do takových prostor. Zároveň inscenování v této kapli umožnilo návrat do dob, kdy se v kostelích nepoužívaly lavice. Peklo v západní (temné části kostela) a Nebe ve východní (oltářní) části. Diváci (tehdy věřící) ve středu, tedy v průsečíku obého. Překrásná symbolika.

V rámci BeSpectACTive! vás čekají umělecké videorezidence v italském Sibiu (29. března–5. dubna) a Sansepolcru (7.–11. dubna). Mohl byste nás s tímto projektem více seznámit? A budou vás moci sledovat diváci z Česka?
Jedná se o rezidence umožňující vznik nového představení za účasti diváků. Ti aktivně vstupují do procesu tvorby, a tak se na představení – jeho vzniku – i podílí. Do choreografické kuchyně lze vstupovat přes webové rozhraní a přímo komunikovat s tvůrci. Zapojit se mohou diváci odkudkoli.

Diptych, Foto: Lukáš Houdek

Témata článku

Cena ThálieDiptychMichal Záhora

Tanec

Česká taneční platforma

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: