O podivné nespolupráci mezi přípravkou a konzervatoří

V polovině ledna se konalo první kolo talentových zkoušek na Taneční konzervatoř hl. m. Prahy, prestižní taneční školu v ČR, a mnohými považovanou za tu nejlepší u nás. Zúčastnilo se také nemalé množství frekventantek Baletní přípravky Národního divadla, tedy instituce, která již od roku 1835 připravuje malé tanečnice a tanečníky na profesionální jevištní dráhu. Dívky i chlapci jsou do přípravky vybíráni v tříkolovém řízení ve věku od šesti let, kromě klasických tréninků vystupují v řadě představení se souborem Baletu Národního divadla. Ne všichni vydrží do vyšších ročníků, ale v tom čtvrtém a pátém jsou většinou již na obstojné taneční úrovni a pár z nich má i ambice zvolit balet jako náplň svého života. Jejich velkým snem právě bývá dostat se na výše zmíněnou konzervatoř. I proto navštěvují speciální přípravné kurzy, které konzervatoř pro uchazeče pořádá.

Tereza Kodlová. Foto: osobní archiv

Tereza Kodlová. Foto: osobní archiv

Z dívek Baletní přípravky, které se na talentovou zkoušku přihlásily, se do druhého kola neprobojovala ani jediná. Letos tomu nebylo poprvé. Nevím, kdy tento trend začal. Na jiných konzervatořích, například v Brně, která je považována za obdobně prestižní jako ta pražská, se běžně umisťují na prvních příčkách celkového pořadí uchazečů. 

Kladu si tedy otázku, zda v poslední době nedělá Baletní přípravka něco špatně. Vybírá snad již na počátku nevhodné uchazečky? Nedostatečně je tanečně vzdělává? Už ztratila schopnost vychovat další Terezu Podařilovou nebo Nikolu Márovou?

Nebo se problém nachází na straně konzervatoře? Kdybych působila jako její pedagog, pravidelně bych navštěvovala závěrečná představení, sledovala bych chlapce a dívky při tanci, dívala bych se pozorně a brala bych přípravku jako možnou zásobárnu talentů. Naopak bych se nebála těm studentům přípravných kurzů, kteří nesplňují přísné požadavky pro přijetí, říci již na začátku: „Tančíš možná dobře, ale na konzervatoř to stačit nebude, protože nemáš dispozice, a neprojdeš ani do druhého kola. Nechceš raději zaměřit svou energii jiným směrem?“ To, zda má uchazeč potenciál, se přeci musí dát během půl roku soustavné přípravy posoudit lépe než během pětačtyřiceti minut na konkurzu.

Možná se mýlím, ale kdybych mohla něco změnit k lepšímu, byla by to vzájemná spolupráce přípravky a konzervatoře. Nikde není psáno, že zrovna přípravka je přímou vstupenkou k úspěšné taneční kariéře. Ale frustrace dívenek, které na vlastní kůži již v deseti jedenácti letech pocítí, že jejich největší hendikep zřejmě představuje právě těch pět let strávených v Národním divadle, se bude hojit dlouho. 

Uhel pohledu

vložil Jaroslav Slavický

IP: 217.195.161.5
Reaguje na:
ÚHEL POHLEDU
Tak zase reakce jedné zklamané matky! Je třeba ocenit, že se dokonce podepsala, na rozdíl od těch pisatelů, co se k článku vyjadřují v diskuzi. Ale my v podstatě víme, kdo je PETRAM, JK apod. Není to totiž poprvé, kdy čelíme jejich útokům a anonymním udáním, známe styl a používané slovní obraty i nepravdivé a účelově používané lži a pomluvy.
Teď však k samotnému článku. Ještě chci jen podoktnout, že jsem sám začínal v „přípravce„ ND u báječné paní prof. Páskové. Nevím, proč paní Kodlová píše o „podivné nespolupráci mezi přípravkou a konzervatoří“. My samozřejmě spolupracujeme a jsme velmi rádi, že „přípravka“ ND existuje, protože to je jedna z mála škol, u jejichž žáků je vidět kvalitní pedagogická práce a příprava. Žáci „přípravky“ tvoří velkou část studentů naší školy. Letos jsme přijali ke studiu jednu dívku a dva chlapce. Moc nás to mrzí, jsme rádi za každého nadaného a disponovaného uchazeče, ale prostě „někdy se neurodí“! Přijímací komise je 5ti členná, každý člen hodnotí samostatně v 10ti bodové stupnici. V 1.části se zjišťují základní předpoklady pro studium. Myslet si, že z desetilého děvčátka vyroste výrazová tanečnice, u které nebude tak moc vadit, že má větší hlavu, krátký krk, široká ramena, je bez pasu, má kratší nohy bez nártu, a také nedostatečně otevřené kyčelní klouby a rozsah pohybu v nich a že také ohebnost a měkkost zad je spíše průměrná, nejsou dostatečné předpoklady pro skok a je problém s vytleskáním jednoduchého rytmu / uvádím obecně požadavky, netýká se dcery pisatelky článku/, by bylo nejen naivní, ale i nezodpovědné! Přitom i jeden z těchto „nedostatků“ může být pro profesní přípravu limitující. Tím spíše, že právě dívky v těchto letech si představují, jak budou tančit ve velkých souborech, budou se vznášet na špičkách v rolích labutí a různých princezen. Opět dlouho přetrvávající naivní představa o profesi nejen samotných adaptek, ale také rodičů. S dětskou roztomilostí a půvabem v dospělosti v profesionální taneční praxi prostě nevystačíte. Náročnost studia nevytváří paradoxně škola, ale profesionální taneční praxe samotná. A ty nároky jsou v dnešní době, kdy nabídka převyšuje mnohonásobně poptávku, prostě enormní! Přijímat ke studiu uchazeče jen proto, že se jim, nebo jejich rodičům tanec líbí, ale kteří nesplňují základní předpoklady, by bylo výrazem neodbornosti a opět nezodpovědnosti. Někdy je opravdu lepší, tak jak je uvedeno v jednom z diskuzních příspěvků, říci pravdu a nestavět před dítě „vzdušné zámky“, jejichž nenaplnění povede ke zklamání a celkové frustraci. Svět amatérského a profesionálního tance se diametrálně liší! V článku paní Kodlové je uvedeno, že Baletní přípravka připravuje již od roku 1835 /tedy v době, kdy ještě ND nestálo- asi překlep/ malé tanečnice a tanečníky na profesionální dráhu. To je omyl! Pro přípravu profesionálních tanečnic a tanečníků jsou určeny taneční konzervatoře- nejen ta naše, ale 4 další. Žáci navštěvují Baletní přípravku ND v rámci volnočasových aktivit a je výborné, že se jim dostává kvalitní taneční průpravy. Spolupráce ale neznamená, že budou přijímáni automaticky na taneční konzervatoř. Nepřijímáme automaticky ani uchazeče z řad „přípravných„ kurzů naší školy. Možná paní Kodlová, kdybyste se zeptala paní Pavly Zuskové/mimo jiné také absolventky naší školy/ , tak jak píše v reakci na sociální síti, nemusela byste být tak překvapena. Mohu Vás ujistit, že jsme rádi za každého talentovaného žáka a že se snažíme takové vyhledávat. Studium na taneční konzervatoři je velmi náročné. Trvá 8 let! Taneční konzervatoře /nejen ta naše/ jsou školy o výkonu. Podobně jako ve sportovních školách musejí studenti plnit limity, tak také na taneční konzervatoři je třeba plnit požadavky přípravy na profesionální praxi. Žáci během studia procházejí zásadním fyzickým, psychickým, duševním, emočním vývojem, kdy se může jejich původní zájem o profesi změnit, může dojít ke zdravotním problémům a k dalším okolnostem, které mohou zásadním způsobem ovlivnit výsledky studia. Obor se nebude přizpůsobovat přáním a schopnostem jednotlivců, jednotlivci se musejí, chtějí-li v profesionálním tanci uspět, přizpůsobit požadavkům profese a ty jsou dnes, jak jsem již napsal, velmi tvrdé. Také radíte, co byste dělala, kdybyste byla pedagogem naší školy. Je zajímavé, jak každý ví, co by měl dělat ten druhý. Naši pedagogové samozřejmě na vystoupení žáků baletní přípravky ND, ale i jiných škol, chodí. Já bych si dovolil Vám také poradit. Přijďte se podívat na představení naší školy. V jednom z diskuzních příspěvků je uvedeno, že školou nic nekončí, ale začíná. To mohu jen potvrdit a studentům to na konci studia pokaždé říkáme. Škola nemůže naučit všemu. Naší snahou je poskytnout žákům široce koncipovanou taneční průpravu, která jim umožní zařazení do celé šíře profesionální praxe. Jakým směrem a co konkrétně, je na jejich rozhodnutí a schopnostech. A pokud jsou úspěšní a rozvíjejí své umělecké předpoklady, máme z toho radost !
Je třeba také uvést na pravou míru tvrzení, že absolventi naší školy nemohou najít angažmá. V současné době působí na postech 1.sólistů baletu ND v Praze nejen Nikola Márová, ale také Irina Burduja a Alina Nanu, absolventky naší školy, v pánské části to jsou Patrik Holeček, Matěj Šust a Adam Zvonař. Další naši absolventi jsou sólisty nebo demi -sólisty Baletu ND- Monika Hejduková, Magdalena Matějková, Kristýna Němečková , Klára Jelínková, Kristina Kornová, Jakub Rašek, Vjaceslav Burlac, na programech představení čteme i další jména- Kateřina Kodešová, Anička Novotná, Laura Laušmanová, Anička Herrmannová a nejnověji Nela Báčová, absolventi školy jsou také členy uměleckého souboru LM. Další jsou angažováni v Divadle F.X.Šaldy v Liberci, v Divadle opery a baletu v Ústí n/Labem, v Divadle J.K.Tyla v Plzni, v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích i v Národním divadle Brno a mohlo by jich být v mimopražských souborech i více, pokud by byli ochotni opustit po ukončení školy Prahu. Jan Váňa je 1.sólistou Národního divadla T.Ševčenka v Kyjevě /je zasloužilým umělcem Ukrajiny/, Matěj Urban je sólistou Baletu v Monte Carlu, další naši absolventi působí také v různých /pro pisatele asi ne v tak prestižních souborech/ ve Španělsku, Německu, Švýcarsku a dokonce v Azerbájdžánu. Výraznými osobnostmi na české taneční scéně jsou Ondřej Vinklát, Štěpán Pechar, Viktor Konvalinka , kteří jsou nejen skvělí tanečníci, ale svou výraznou choreografickou tvorbou ovlivňují vývoj tanečního umění u nás, podobně jako choreografové Václav Kuneš nebo Tomáš Rychetský. Všichni jsou absolventy naší školy v posledních několika letech, ne z doby historické až prehistorické, jak je uvedeno v diskuzním příspěvku pod značkou JK. Opět nepravdivá, tendenčně použitá lživá tvrzení s cílem poškodit jméno školy a práci pedagogů. Musím si položit otázku. Kde se bere ta zlost až nenávist proti škole a mé osobě, vedoucí k výrokům za hranicí slušného chování a jsou důkazem o intelektuální „úrovni“ pisatele? Proto, že se snažíme vést žáky k zodpovědnosti, disciplíně, naučit je „řemeslu“, rozvíjet postupně jejich umělecké předpoklady a připravit je tak pro náročné povolání? Jestli to jednotlivec nezvládne, je nám to líto, ale není to naše vina. Výsledky práce školy jako celku svědčí o opaku. Mohu také ujistit pisatelku příspěvku zpochybňující prestiž školy, že se nám o žádnou prestiž nejedná, ale snažíme o kvalitní pedagogickou a uměleckou práci, vedoucí k profesní přípravě žáků.
Tanec je nádherné umění , má však, jako každý obor, své specifické požadavky, které nezmění ani jednotlivec, ani přání zklamaných rodičů či zájemců o něj! Říka se, že tančit mohou všichni! Ano, to platí, pokud se mu věnujete v rámci volnočasových aktivit. TANCUJTE PRO RADOST, tak jak vám to jde, kdy máte čas a chuť, bez požadavků na dokonalost technického a uměleckého provedení, bez kterého to v profesionální činnosti nejde! Profese tanečníka není pro každého!
+3 0 ! Odpovědět

Prestižní taneční škola?

vložil petram

IP: 85.160.43.174
Reaguje na:
Škola, jejíž absolventi nemohou sehnat práci nejen v zahraničních souborech, ale ani v těch našich, určitě není prestižní. Jak absolventy hodnotí šéfové souborů a taneční mistři? Chybí jim základy a zahraniční tanečníci jsou rychlejší a pružnější. Talenty jako Ivan Liška, Jiří Kylián, Jiří a Otto Bubeníčkovi, Jiří Jelínek, Barbora Kohoutková, Daria Klimentová, Tereza Podařilová, Nikola Márová, Michal Krčmář se nerodí každý den, ale kdo z absolventů v poslední době nějak výrazně uspěl? Kdy naposledy uspěl někdo na Prix de Lausanne? Jiří Krčmář je prvním sólistou ve Finsku a ve sboru baletu Vídeňské státní opery tančí Kristián Pokorný. Když si projdete soubory deseti nejprestižnějších baletních společností, nikoho dalšího tam neuvidíte. Škola, v jejímž čele stojí hluchý a slepý osmdesátiletý kmet mentálně zakotvený někde v osmdesátých letech minulého století, těžko může vychovávat tanečníky pro dnešní dobu. Pokud se konzervatoř radikálně nezmění, můžou se pedagogové plácat po rameni, jak skvělá a prestižní je to škola a absolventky budou aspoň rovně stát za kasami v supermarketech.
+15 -8 ! Odpovědět

Metodika prof. Olgy Páskové

vložil Jana Hanušová

IP: 5.195.34.8
Reaguje na:
Dobrý den,byla jsem 30 let pedagogem tance na DAMU, absolvovala jsem Hamu taneční pedagogiku. Paní profesorka Pásková měla mnoho vynikajících studentů, kteří se věnovali pedagogice. Mezi nimi je i Jana Jodasová. Neznám současná kritéria na taneční konzervatoři, ale vím, že paní Jodasová navazuje na tradici- profesionálním a inteligentním způsobem malé uchazeče vést k profesionální taneční dráze nebo k múzickému vzdělání obecně. Překvapilo mě hodnocení práce baletní přípravky v článku.
+12 0 ! Odpovědět

Není úhel jako úhel

vložil J.K.

IP: 109.183.148.131
Reaguje na:
Úhel pohledu? Rozhodně bych nehledala chybu na straně Baletní přípravky. Děti, které prošli BPND si sebou do života odnáší nejen patřičné dovednosti, disciplínu, pozitivní vztah k baletu, ale i mnoho silných vzpomínek na setkání se svými idoly na jednom jevišti, na prknech ND. TKP je stále vnímána jako nejlepší škola pro budoucí tanečníky u nás. Proč? Důvod neznám. Je to smutné, ale nepřijetí na tuto školu bych vnímala spíš jako výhru. Rodiče malých tanečníků by si měli uvědomit, se všemi důsledky, že chtějí-li podpořit svoje dítě v jejich snu, čeká je cesta opravdu nelehká a nezbývá jim s největší pravděpodobností nic jiného, než ho vyslat na studia do světa. Absolvováním školy nic nekončí, ale všechno teprve začíná. Jediné kritérium úrovně a kvality školy tohoto typu je, nebo by mělo být, uplatnění jejích absolventů. Co dělají absolventi TKP po osmi letech odříkání..., kdy se za zavřenými dveřmi, mezi zdmi tanečních sálů změní z dětí v dospěláky? Kolik z nich získá angažmá a bude pokračovat v tanci? Proč škola nezveřejňuje tyto informace? Samozřejmě, že vzešli z TKP i vynikající umělci, ale to je už bohužel záležitost spíše historická až prehistorická. Popravdě, nevím z čeho pramení nadřazenost této instituce, jejíž arogance, kterou nazýváte "podivnou nespoluprací", začíná už při přijímání nových žáků.
Z mého úhlu pohledu BPND děti formuje,.....už jen deformuje.
+17 -2 ! Odpovědět

Reakce k článku o Baletní připravce

vložil Jana Jodasová

IP: 89.24.43.125
Reaguje na:
Dovolte, abych se vyjádřila k výše uvedenému článku. Baletní přípravka existuje více než 50 let a stojí za ní velký kus práce a vždy bylo její prioritou připravovat talentované děti pro další studium na tanečních školách. Ano, již v 6 letech přijímáme děti na základě konkurzu, protože bez dispozic není možné se tomuto druhu umění věnovat! K talentu ovšem patří i píle a i to, aby daný uchazeč dorůstal do správných proporcí . Je jasné , že talenty se nerodí stále, a pokud bychom měli v připravce jen "talentované" moc by jich nebylo. Přijímáme děti , které mají dispozici k tomu aby se mohli balet učit !!! A jestli dalším tanečním školám ta dispozice stačí, nebo hledají něco více je pouze na nich . O přípravných kurzech při Taneční konzervatoři HLMP se nebudu vyjadřovat, ale více korektnosti vůči žákům přípravky by neuškodilo . A pokud s námi ostatní školy nechtějí spolupracovat , je to jen jejich rozhodnutí!! A ještě poslední dovětek k článku - není pravdou že již po několikáté se děvčata z přípravky nedostala na Taneční konzervatoř HLMP. Každým rokem se dostává v průměru okolo 10 dětí. Ano letos to jsou 2 chlapci , ale věřím že ostatní taneční školy , kde konkurz teprve bude , jsou rádi že jim přijdou talentované děti zkusit konkurz.
Jana Jodasová vedoucí Baletní přípravky ND

+44 0 ! Odpovědět

Zobrazit další komentáře 6

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: