Imaginárium, nová autorská inscenace dua Kozel ve fraku

Pantomimické duo Kozel ve fraku přichází s novým projektem, který intenzivně zkoušeli již od začátku roku. I v současné nejisté situaci se celému inscenačnímu týmu podařilo projekt dokončit. Premiéra nové inscenace Imaginárium proběhne 8. června 2020 v pražském Divadle Kampa. Druhá premiéra proběhne hned 10. června na stejném místě.

Imaginárium, nová autorská inscenace dua Kozel ve fraku

Imaginárium, nová autorská inscenace dua Kozel ve fraku

Autorská inscenace Imaginárium nemá pouze jednoho režiséra, ale hned čtyři. Vybraní režiséři (Irina Andreeva, Tomáš Tomsa Legierski, Štefan Capko, Roman Horák) režírovali jednotlivé části inscenace. Všichni měli stejné pracovní podmínky, společnou scénografku (Veronika Kouřilová) a vycházeli ze stejného zadání. Vybraní režiséři reprezentujících různé styly nonverbálního divadla v České republice. Oba interpreti, umělci skupiny Kozel ve fraku (Anna Kukuczková a Vojtěch Svoboda), jsou nastupující generací mimů a herců mimického divadla. Soustředí se na zkoumání, tvorbu a vývoj žánru moderní pantomimy a nonverbálního divadla.

Tématem a jakýmsi mottem představení je spojení „za dveřmi“. Pod tím se skrývají aktuální témata, která tvůrce zajímají – lidské vztahy v moderním světě, komunikace a její změny, svoboda slova. Co nás tedy ve skutečnosti čeká za těmi pomyslnými symbolickými i reálnými dveřmi, zpracoval každý režisér jako autorskou etudu ve svém divadelním stylu dle vlastního uvážení.

„Unikátní nonverbální jazyk a neotřelé výrazové prostředky moderní pantomimy jsou na české scéně stále ještě raritou. Jedním z cílů představení Imaginárium i souboru Kozel ve fraku je ukázat moderní pantomimu v různých jejích podobách a stylech na nejvyšší umělecké úrovni a tím přispívat k edukaci diváků a rozvoje žánrů nonverbálního divadla, zabývat se aktuálními otázkami, hledat originální výrazové prostředky a dále rozvíjet a propojovat tyto nevšední divadelní formy,“ uzavírají tvůrci.

Zdroj: Kozel ve fraku

Témata článku

Anna KukuczkováImagináriumIrina AndreevaRoman HorákŠtefan CapkoTomáš Tomsa LegierskiVojtěch Svoboda

Kozel ve fraku

Divadlo Kampa

Nonverbální divadlo

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: