Vyjádření Asociace nezávislých divadel ČR k vládou schválenému návrhu zákona o kompenzacích pro OSVČ

AND ČR nesouhlasí s formulací podmínek jednorázové podpory OSVČ na základě srovnání meziročního poklesu příjmů za první čtvrtletí let 2019 a 2020.

Vyjádření Asociace nezávislých divadel ČR k vládou schválenému návrhu zákona o kompenzacích pro OSVČ

Vyjádření Asociace nezávislých divadel ČR k vládou schválenému návrhu zákona o kompenzacích pro OSVČ

Převážná většina členských organizací AND ČR má právní formu neziskových organizací a financování založené na grantových systémech, kdy řada organizací dosud neobdržela dotace ani na celoroční činnost nebo na akce, které už proběhly v prvním čtvrtletí, a proto většinou nemohlo dojít ani k vyplacení honorářů za tyto činnosti. Navíc reálně hrozí, že některé dotační tituly v regionech nebudou vypláceny vůbec či bude přidělená výše dotace snížena. Meziroční srovnání tedy nevypovídá v případě kulturních neziskových organizací o reálné finanční situaci OSVČ, protože práce v sektoru nemá pravidelný charakter, honoráře jsou vypláceny zpětně na základě smluv či faktur. Výpočet se vztahuje k období před vyhlášením nouzového stavu a nereflektuje situaci, kdy jsou a budou OSVČ v kultuře nejvíce postiženy. Vliv současné situace se projeví v příjmech osob až v následujícím čtvrtletí. Dále tato jednorázová podpora řeší pouze období nouzového stavu, nicméně je evidentní, že zákaz kulturních akcí bude trvat delší dobu. Jakou podporu mají pracovníci v kulturních organizacích očekávat v dalších týdnech a měsících, jaká pro ni budou pravidla a především – kdy konečně dostanou nějakou podporu, když je jejich činnost zakázána?

Více na https://andcr.cz/

Zdroj: www.divadlo.cz

Témata článku

Asociace nezávislých divadelkaranténakoronavirus

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: