Helena Bartlová


Texty autora

Vzpomínka: Miroslav Hajn (10. 5. 1960 – 28. 9. 2015)

S velkou lítostí vám oznamujeme, že 28. září 2015 zemřel po dlouhé nemoci ve svých 55 letech tanečník a pedagog, pan MgA. Miroslav Hajn, jehož jméno a život byly neodmyslitelně spjaty s baletem Národního divadla a Taneční konzervatoří hl. m. Prahy. 

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE