Barbara Mikyska

Barbara Mikyska

MgA. Barbara Mikysková Ph.D. vystudovala doktorské studium taneční vědy (disertační práce na téma „Poruchy příjmu potravy v tanečním prostředí“, 2012) a magisterské studium pedagogiky tance (magisterská práce na téma „Konsekvence 20. století pro pedagogiku tance“, 2009) na Katedře tance HAMU, Andragogiku a personální řízení na Filozofické fakultě UK (bakalářská práce na téma „Systémy dalšího vzdělávání pedagogů tance“, 2009) a Humanitní studia na Fakultě humanitních studií UK (bakalářská práce na téma „Kdo dnes tančí lidové tance“, 2007). Má dlouholeté zkušenosti s tanečně pedagogickou činností na ZUŠ, tanečních školách ve Švýcarsku a s taneční průpravou sportovců. Ve Švýcarsku působila v letech 2006-2010 jako andragog v rámci systému dalšího vzdělávání tanečních pedagogů. 


Texty autora

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE