Diana Pavlačková

Diana Pavlačková

Absolvovala doktorandské štúdium na Katedre divadelných štúdií DF VŠMU. Je členkou kultúrneho spolku MLOKi a bývalou redaktorkou internetového časopisu mloki.sk. Venuje sa reflexii divadelného umenia a príležitostne aj súčasného tanca. Zúčastňuje sa festivalov ako členka redakcií festivalových denníkov (napr. Divadelní Flora, Bábkarská Bystrica, Scénická žatva a od r. 2021 je šéfredaktorkou Festivalového žurnálu Dotyky a spojenia). V súčasnosti pôsobí ako šéfredaktorka časopisu kød – konkrétne o divadle.


Texty autora

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE