Ivica Liszkayová

Ivica Liszkayová

Ivica Liszkayová, tanečná pedagogička, publicistka, výskumníčka v oblasti tanca a koordinátorka grantových aktivít. Pôsobí na Vysokej škole múzických umení v Bratislave od roku 2011, konkrétne v Centre výskumu HTF a na Katedre bábkarskej tvorby DF. Iniciovala cyklické grantové aktivity Teoretické analýzy v tanečnom umení v rokoch 2011 – 2021, Tanečný kongres Tanec.SK 2014 – 2021 a Prezentácie vysokoškolského tanečného umenia v zahraničí 2016, 2018. Je zostavovateľkou už siedmych zborníkov projektu Tanec.SK ako aj členka redakčnej rady časopisu HTF VŠMU Tempo. Pôvodne absolvovala štúdium na Katedre tanečnej tvorby na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v odbore pedagogika tanca, študijný pobyt vo Vedeckom a záznamovom centre VŠMU a doktorandské štúdium na Katedre hudby Pedagogickej fakulty UKF v Nitre. Pedagogicky pôsobila osemnásť rokov na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave, kde vyučovala techniku džezového tanca a techniku Marty Graham. Pôsobila dvanásť rokov aj na Konzervatóriu v Bratislave na Tolstého ulici ako pedagogička moderného tanca v hudobnodramatickom odbore. Jej tanečné a pedagogické začiatky sa viažu práve k obdobiu amatérskeho moderného tanca – záujmovej umeleckej činnosti pred rokom 1985 na Slovensku.

 


Texty autora

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE