Matúš Ivan

Matúš Ivan je pedagóg VŠMU, Konzervatória a ZUŠ. Absolvent Katedry tanečnej tvorby VŠMU a Katedry etnológie a folkloristiky UKF. Už niekoľko rokov je aktívne činný vo folklórnom hnutí na Slovensku. Je spoluautorom publikácie Východiská k štúdiu ľudového tanca na Slovensku (VŠMU, 2020) a autorom reflexií a odborných textov z oblasti ľudového tanca v periodikách Tanec, Tempo a Ethnologia actualis. 
 

Texty autora

Tancom k sebe – Oslava symbiózy tanečného umenia

Výmena vedenia Slovenského národného divadla bola citeľnou zmenou pre existenciu a činnosť inštitúcie. Následné personálne rošády v riadení jednotlivých umeleckých zložiek divadla so sebou priniesli nové, no určite nie neznáme tváre –  baletnému súboru šéfuje umelecká riaditeľka Nina Poláková...

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE