Michaela Kessler

Michaela Kessler

Michaela Kessler působí jako nezávislý manažer, konzultant, publicista a co-director BPART a v minulosti také jako výkonná umělkyně. V oblasti kultury se pohybuje téměř dvacet let. 

Vystudovala taneční konzervatoř a mediální studia, v současné době studuje antropologii na FHS UK. Dvanáct let působila jako tanečnice na volné noze, absolvovala stáž na tiskovém oddělení Ministerstva kultury a v etablované PR agentuře.

V neziskovém sektoru se pohybuje od roku 2015, dlouhodobě spolupracovala s Centrem choreografického rozvoje SE.S.TA a festivalem KoresponDance, s divadlem Orfeus, #Díky, že můžem či Beckou McFadden. Poskytuje poradenství a konzultace spolkům i individuálním umělcům a příležitostně spolupracuje s portálem Opera PLUS.

V oblasti marketingu se pohybuje od roku 2011, a to na manažerských pozicích v několika etablovaných agenturách. Ve své praxi řídila projekty pro nadnárodní společnosti a spolupracovala s řadou renomovaných značek. Téměř čtyři roky řídila vydavatelství audioknih.

V posledních letech se pak věnovala zejména projektu Be Part!, který vyvinula a realizovala ve spolupráci s Lenkou Flory. Dvouletý mezinárodní projekt, který využívá umělecký proces jako nástroj k podpoře rozvoje občanské společnosti, pocitu sounáležitosti a zviditelnění marginalizovaných skupin, byl podpořen z Fondů EHP a Norska a zahrnoval Island, Česko, Mexiko, Itálii, Kanadu a Spojené státy. 


Texty autora

Status umělce. Dobře mířená střela, která minula cíl

Status umělce. Sousloví, které tu s námi je od doby pandemické, ne-li déle. Ve chvíli, kdy EU schválila plán obnovy, umělecká obec získala dojem, že má jedinečnou příležitost nejen prosadit, ale také ufinancovat smysluplnou realizaci něčeho, co pomůže ukotvit pozici umělce ve vztahu ke státu, a nakonec možná i ke společnosti. 

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE