Petronela (Ela) Brotková

Petronela (Ela) Brotková

Študentka bakalárskeho stupňa Katedry divadelných štúdií na Divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave. Časť svojich bakalárskych štúdií absolvovala aj na Divadelní fakultě JAMU v Brně (odbor: činoherní režie) a Filozofické fakultě UK v Praze (odbor: divadelní věda).

Teoretické práce a recenzie píše prevažne o bábkovom a alternatívnom divadle. Do tanečného umenia začala prenikať od účasti na review-writing workshope v rámci Českej taneční platformy 2021. Predovšetkým ju oslovuje tvorba divadiel s vlastným názorom. Od strednej školy sa venuje aj realizácii interviews s rozličnými umeleckými osobnosťami z divadelno-vedných profesií.

Baví ju odborne analyzovať divadlo, ale zároveň sa ním zaoberať aj z pozície dramaturgičky.


Texty autora

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE