Pohled na uměleckou cestu předního českého mima

Pohled na uměleckou cestu předního českého mima

Pohled na uměleckou cestu předního českého mima

Knižní příspěvek Ctibor Turba, pedagogika v mimickém a komediálním divadle mimky, herečky a režisérky Martiny Krátké nazírá životní a uměleckou cestu předního českého divadelníka a mima z ojedinělého úhlu jeho celoživotní pedagogické praxe, jak ji rozvíjel v letech 1973–2008 doma i v zahraničí. Výchozím impulzem pro vznik cenné publikace byla bakalářská studia autorky v Ateliéru klaunské scénické a filmové tvorby pod vedením prof. Ctibora Turby na Divadelní fakultě JAMU v letech 2004–2007. Jádrem poměrně rozsáhlé práce je snaha o zachycení konečné fáze Turbova tvůrčího pedagogického systému, k němuž dospěl v letech 2004–2008. Jejím vlastním přínosem je pak úsilí zachytit dlouholetý a mnohostranný proces utváření Turbova výchovného systému, který se formoval v přímé souvztažnosti s jeho vlastní jevištní tvorbou.  

M. Krátká vytvořila na základě vlastního výzkumu obraz jeho složité osobnosti v dílčím porovnání s významnými osobnostmi mimického divadla, zejména belgickým pedagogem Jacquesem Lecoquem, jehož tříměsíční kurz Turba absolvoval v roce 1974. Jeden z pilířů pro porovnávání výchovných systémů obou pedagogů poskytla hlavně Lecoquova kniha The Moving Body, ovšem s tím rozdílem, že Turba jako tvůrčí umělec absorboval během své životní dráhy nejrůznější podněty světové mimické a alternativní scény. Autorka se pokusila o zachycení jejich vkladu do Turbova obrazu žánru včetně němé filmové grotesky, romantické pantomimy, absurdního divadla, cirkusové klaunérie, commedie dell´arte, umění masky, asijských tanečně dramatických forem a komediálních kjógenů, a samozřejmě i soudobého podnětu vlny pohybové abstrakce. Tím její práce nabyla na obdivuhodné komplexnosti.

Z inspirativních rozhovorů se C. Turbou a z vlastního studia vytěžila i několik kapitolek teoretické povahy, ve kterých se pokusila o výklad základních témat žánru mimického divadla, a rozpracovala také problematiku gagu jako jednoho, pro Turbu velmi důležitého termínu. Dotkla se i jeho charakteristické tendence k filmovému experimentu. Závěrem připojila obrazovou dokumentaci k výuce masky, jejíž problematika Krátkou eminentně zajímá. 

Celá práce je osobitou a poučenou interpretací Turbovy jinde písemně nezachycené výchovné metody. Publikace disponuje bohatým pomocným vědeckým aparátem, impozantním soupisem literatury, odkazy na internet a dostupná videa.

 

Krátká, Martina. Ctibor Turba: pedagogika v mimickém a komediálním divadle. Praha: JAMU, 2018. Výběrová řada doktorských spisů. 240 str.

VAŠE HODNOCENÍ

A jak byste představení hodnotili vy?

Hodnoceno 1x

Témata článku

Ctibor TurbaJAMUMartina Krátká

Nonverbální divadlo

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: