Ladislava Petišková

PhDr. Ladislava Petišková absolvovala katedru divadelní vědy FF UK (1969), získala certifikát Mezinárodní školy divadelní antropologie ISTA Eugenia Barby v Portugalsku (1998). Do roku 1999 byla členkou Kabinetu pro studium českého divadla při Divadelním ústavu, v letech 2001–2006 předsedkyní Teatrologické společnosti. Pedagožka historie a teorie pohybového divadla na HAMU a Konzervatoři Duncan Centre, publicistka a teoretička pohybového divadla. 


Texty autora

In memoriam Zdenky Kratochvílové

Bohatý a soustavnou tvorbou naplněný život Zdenky Kratochvílové – čelné představitelky pantomimické klauniády – se uzavřel 22. 3. 2024 ve věku osmdesáti sedmi let. Stalo se tak symbolicky na Den mezinárodní pantomimy, 101 let od narození Marcela Marceaua. 

Nezdařilá přehlídka?

Recenze představení Krajina těla z pera autorky jménem Clara Zanga mne přinutila k zamyšlení nad schopností kritika – recenzenta posuzujícího umělecké dílo – odhalit jeho uměleckou podstatu. 

Památce Eduarda Žlábka

Jméno Eduarda Žlábka patří k českým mimům, jejichž osobnosti nejsou často vzpomínány, hlavně proto, že odešli po roce 1968 ze země a domů se už nemohli vrátit.

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE