Současný tanec jako „Expensive darlings“

Autor
Jak co nejvýstižněji vyjádřit pozici současného tance? Maja Delak se uchýlila k analogii s ženou, respektive s jejím podřízeným postavením ve společnosti, a to pomocí rozmanité palety zdánlivě či právě záměrně nesouvisejících scének a situací, při nichž bohatě využila potence nejen své,  ale i dalších pěti tanečnic. Ty měly možnost předvést své umění na poli tanečním i hereckém. Přes jemné společné charakteristiky pohybů ponechala každé z nich individualitu, osobitost, která se dokonce i rámci jejich jednotlivých partů pestře proměňovala. Společná byl pouze lehce tragikomická nálada, která diváky rozesmávala a překvapovala zároveň. Status utlačovaného pohlaví střídá touha být mužem, ať už v podobě odvážného toreadora či podmanivého zpěváka-lamače dívčích srdcí. Vždy s humorem a nadsázkou, s nádechem krutosti, chtíče, animálnosti i podmanivosti. Fyzičnost projevu znásobovalo užití rozličných rekvizit – od svatebních šatů po pichlavý kaktus, kdy se vyvrcholením celého dojmu absurdity stalo dávení smějící se aktérky vodou, krmení oběti mincemi či medem při její výpovědi o současném tanci. Ač zacházení s tanečnicemi bylo poněkud drastické, Maja Delak nahlas upřímně vyznala, že si jich nesmírně váží a že je má ráda, stejně jako současný tanec, o jehož společenské uznání v této produkci bojuje. Pokud by bylo třeba choreografii něco vytknout, byla by to jistě nezáměrně příliš hlasitá hudba, jejíž rozeznění po tichých pasážích způsobilo divákům zaručeně nemalý šok. Originalitu naopak musíme ocenit v použití deseti televizních obrazovek umístěných vepředu jeviště, které nabízely pohledy na dění na scéně ze všech možných úhlů. Recenze je psána z představení ze dne 6.10.2008.

Quote: “In these days, the theme of contemporary dance can be anything. Surprisingly, its theme can also be contemporary dance as such and its position in contemporary society which was the case of the performance by Maja Delak, Slovenian choreographer, called „Expensive Darlings“ (Drage drage in original). This work could be seen in La Fabrika as a part of 4+4 days in motion festival´s programme.
How can we express the position of contemporary dance most concisely? Maja Dejak chose an analogy with a woman, or with her submissive position in the society, using wide range of seemingly or intentionally incoherent scenes and situations during which she made the best of not only her powers, but also the powers of other five dancers. They had a chance to showcase their dance and acting skills“ …“The status of the oppressed sex is alternated with the desire to be a man, in the form of brave toreador or captivating singer – heartbreaker. Always with humour and hyperbole, with a touch of cruelty, lust, animosity and captivity.“

VAŠE HODNOCENÍ

A jak byste představení hodnotili vy?

Hodnoceno 0x

Témata článku

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: