Konference tanečních vědců jako pocta Boženě Brodské

Konference tanečních vědců jako pocta Boženě Brodské

Konference tanečních vědců jako pocta Boženě Brodské

V pátek 30. listopadu 2012 se v prostorách Hudební a taneční fakulty AMU v Praze konala konference s názvem Tanec a balet v Čechách, Čechy v tanci a baletu. Tato ojedinělá akce, během níž zazněla celá řada zajímavých a inspirujících příspěvků, byla věnována profesorce Boženě Brodské, k jejímu významnému životnímu jubileu. Není totiž tajemstvím, že v letošním roce oslavila v plné síle devadesáté narozeniny. Profesorka Božena Brodská je bezesporu jednou z nejvýznamnějších postav české, ba i slovenské taneční vědy. Její jméno je pevně spjato s katedrou tance HAMU v Praze, kterou mnoho let sama vedla a kde působila a stále ještě působí jako pedagog. Za svůj neobyčejně plodný život vydala několik historických knih a skript. Podařilo se jí zmapovat neuvěřitelně rozsáhlou část světových i českých tanečních dějin. Jako nástupkyně profesora Jana Reimosera sehrála velkou roli ve formování taneční vědy jako oboru, který je dnes u nás na velmi vysoké úrovni. Se svou nezištností a nakažlivým nadšením pro věc si vychovala množství vděčných následovníků. Mnozí z těch, kteří se k Boženě Brodské hrdě hlásí jako ke své učitelce, byli ostatně 30. listopadu přítomni jak za řečnickými pulty, tak mezi hojnými posluchači v sále. Byli mezi nimi pedagogové HAMU, bývalí i současní studenti, kolegové, přátelé. Vliv Boženy Brodské zasáhl již třetí generaci našeho tanečního světa, což je pro mě zcela ohromující zjištění. Nabitý program jednodenní konference nabídl pohled do historie i současnosti tance.  Byli vzpomenuti slavní rodáci, kteří zanechali jasnou českou stopu v zahraničí, choreografové, tanečníci, pedagogové i hudební skladatelé. Důstojná vzpomínka byla věnována dvěma nedávno zesnulým osobnostem českého kulturního nebe, Zoře Šemberové a Libuši Hynkové. V příspěvcích se odrazila slavná i smutná historie tance v Čechách, jeho vrcholy i strmé pády. Pozvání přijal i zahraniční host, vedoucí Katedry tanečné tvorby VŠMU v Bratislavě, pan Emil T. Bartko, který posluchačům ozřejmil současný stav výuky tance na slovenské akademické půdě a se kterým jsme si nostalgicky zavzpomínali na léta před rozdělením Československa, kdy jsme měli možnost setkávat se a vzájemně se inspirovat mnohem častěji a koncepčněji. Zaznělo mnoho kvalitních přednášek, které naznačily široký tematický záběr, který současná taneční věda má, ale zmíněno bylo také množství témat, která na své zpracování teprve čekají. Mnohé z nich svým nástupcům nenápadně předložila sama profesorka Brodská, která je zahrnula do své bilancující přednášky s příznačným názvem Úkoly české historiografie. Mnoho práce tedy bylo uděláno, ale mnohem více nás ještě čeká. Konference Tanec a balet v Čechách, Čechy v tanci a baletu volně navazovala na dvě podobná setkání, která na Katedře tance HAMU proběhla v minulosti. Poslední se ve formě interního kolokvia konalo v roce 2004 a neslo název Stopy tance. To první proběhlo před neuvěřitelnými deseti lety pod názvem Historické studium tance v českém prostředí ­- i tato konference byla tehdy věnována oslavě životního jubilea, a to osmdesátinám paní profesorky Boženy Brodské. Upřímně doufám, že nám ještě mnohokrát zavdá vhodnou záminku k dalším podobným akcím. Konference tanečních vědců 30. 11. 2012, HAMU:
Doc. Daniela Stavělová, CSc.: Otazníky české etnochoreologie: Když popis tance nestačí
Mgr. Jiřina Rákosníková Lidové říkadlo, lidová píseň a lidová hra jako výchozí inspirace  hudebního a tanečního zpracování, Úvodní zamyšlení nad přítomností lidové písně, říkadla v tvorbě našich skladatelů- inspirace pro výsostně jevištní díla.
Mgr. Inka Vostřezová: Vzpomínka na Libuši Hynkovou
MgA. Daniela Zilvarová: Polka v manuálech společenských tanců 20. století
Prof. Božena Brodská: Úkoly české taneční historiografie
Mgr. Lucie Dercsényiová, Ph.D.: Nové poznatky o baletu Škrtič Bohuslava Martinů
Prof. Helena Kazárová, Ph.D.: Zora Šemberová – z Čech až na kraj světa
Mgr. Jitka Tázlarová: Neznámé dokumenty k životu a dílu Ivo Váni-Psoty           
MgA. Karolína Bulínová: „Slovutný pane řediteli, prosím opětovně snažně…“ (Sociální a ekonomické postavení členů baletu ND v Praze do roku 1945)
Prof. Dorota Gremlicová, Ph.D.: Co je českého v českém baletu?
Mgr. Elvíra Němečková, Ph.D.: České stopy v díle Jiřího Kyliána
BcA. Eliška Štindlová: 65 let katedry tance Akademie múzických umění v Praze
Mgr. art. Emil T. Bartko: Katedra taneční tvorby VŠMU v Bratislavě a české vlivy
MgA. Tereza Babická: Balet Husité před Naumburkem Salvatora Viganò, 1815
RNDr.  MgA. Eva Stratilová-Urválková: Balety Leopolda Koželuha
PhDr. Lucie Kocourková: Emanuel Siblík a novodobý tanec - kritické myšlenky

Témata článku

Tanec

DIÁŘ PŘEDSTAVENÍ

duben 2021

Po Út St Čt So Ne
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
DEJTE NÁM TIP NA PŘEDSTAVENÍ

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: