„Poptávka zdaleka převyšuje nabídku,“ vysvětluje Lucie Hayashi založení nové specializace produkce tance na HAMU

Katedra tance HAMU nedávno oznámila, že od letošního podzimu bude otevírat v rámci svého magisterského studijního programu Choreografie novou specializaci Taneční produkce a organizace. Vedení této katedry v posledních letech dynamicky reaguje na požadavky oboru. Od akademického roku 2020/2021 nově nabízí dálkové studium pedagogiky tance, po kterém se volalo již velmi dlouho, a po dvou letech přichází s novým programem, který má potenciál vyřešit zásadní nedostatek produkčního personálu v profesionálním tanci. Oslovil jsem svou dlouholetou kolegyni, a zároveň vedoucí Katedry tance Lucii Hayashi k rozhovoru. Zajímalo mě, co vše otevření nové specializace předcházelo a jaký je její konkrétní obsah.

Lucie Hayashi. Foto: Michal Hančovský.

Lucie Hayashi. Foto: Michal Hančovský.

Josef Bartoš Autor: Josef Bartoš

Potřeba schopných produkčních je znatelná již dlouho. Proč k otevření nové specializace dochází právě teď?
Celá AMU procházela procesem opětovné akreditace, jelikož všem studijním programům napříč celou školou platnost akreditací končila. Získat posvěcení z Ministerstva školství je zdlouhavý byrokratický proces a založit novou specializaci není vůbec jednoduché. Nicméně jsme této příležitosti využili a začali jsme přemýšlet nad inovací jednotlivých studijních programů na Katedře tance. Vnímali jsme už dlouho, že poptávka po schopných produkčních a manažerech vychází především z řad choreografů, kteří jejich absenci pociťují nejvíce. A právě proto jsme u programu Choreografie ke stávající specializaci Choreografie a režie přidali další, a to Taneční produkci a organizaci. Obě specializace mají množství společných předmětů, ať už jsou to choreografické semináře nebo teoretické přednášky, ale zároveň mají i vlastní, specifické předměty.

Abychom si udělali alespoň rámcovou představu, jak dlouho trvá proces akreditace nového programu?
Nedávno jsme například vytvářeli nový kombinovaný obor Pedagogiky tance, u kterého příprava veškerých dokumentů trvala zhruba dva roky. Nicméně od prvního sepsaného záměru, až po otevření samotného programu to trvalo tři roky.

Do budoucna však bude tento proces snazší. Vedení univerzity totiž zažádalo o tak zvanou institucionální akreditaci, což má jeden zásadní praktický dopad – při zakládání nového programu není nutné schválení Ministerstva školství, ale stačí posvěcení univerzitní komise. V takovém případě by proces akreditace mohl trvat například jenom rok nebo rok a půl.

Navíc nyní nemusíme pokaždé vysvětlovat specifikum našeho oboru, protože ji posuzují lidé, kteří se pohybují v uměleckém světě. Není tedy třeba vysvětlovat, že například tvůrčí praxe funguje jinak, než praxe mediků nebo advokátů.

V čem spočívá rozdíl mezi taneční a divadelní produkcí? Existuje katedra produkce na DAMU, tak proč bylo třeba zakládat nový obor?
Taneční umění je v mnohém specifické a má svůj vlastní kontext i zázemí. Liší se ale také způsobem komunikace, nastavením podmínek, odlišnou cílovou skupinou, má zkrátka svůj vlastní jazyk a kulturu. Setkávali jsme se často s tím, že když divadelní produkční pracoval na tanečním představení, tak nejdříve musel nasát celý tento kontext a pochopit jej. Šikovný produkční to samozřejmě zvládne, ale není to snadné a vyžaduje to mnoho energie navíc.

Vedle toho považujeme ten úzký vztah a kontakt mezi choreografem a produkčním za naprosto zásadní. Navíc studenti produkce na DAMU mají plné ruce práce s projekty svých fakultních spolužáků a na naše studenty se pak už nedostává. Poptávka zdaleka převyšuje nabídku.

Lucie Hayashi. Foto: Martina Morrissey.

U příjímacích zkoušek požadujete přehled v dějinách tance, divadla a hudby, a navíc přehled v oblastech taneční produkce jak historický, tak současný. Není to příliš? Neměla by se specifika týkající se taneční produkce učit až během studií?
Musíme si uvědomit, že se jedná o magisterský program, nikoliv bakalářský. V tomto stupni studia už potřebujeme někoho, kdo má nějaký základní rozhled a umí se orientovat v oboru. V kurikulu už nebude prostor, abychom se vraceli k základům, ale naopak rozvíjeli specifická témata.

Jaké odborné předměty se budou vyučovat v rámci této specializace?
Patří mezi ně například Organizace a řízení v tanečním vzdělávání, Autorské právo, Komunikace a média, Finanční řízení a fundraising, Marketing kulturních organizací a Pitching, kromě praktických seminářů a historických či teoretických přednášek. Myšlenkou této specializace je využít kapacity, které již existují na jiných fakultách AMU. Některé předměty tak budou probíhat pod dohledem odborníků z HAMU, DAMU i FAMU, patří mezi ně například Marta Švecová, Jiří Sulženko nebo Jiří Srstka. Výhodou tohoto konceptu zároveň je, že se studenti produkce všech fakult budou potkávat, a získají tak nové profesní kontakty.

Pitching mi přijde jako skvělé a aktuální téma, zároveň velmi konkrétní. Předpokládám, že sociální sítě jsou zahrnuty v předmětu Marketing kulturních organizací?
Ano, přesně tak. Navíc studenti budou mít velký prostor pro volitelné předměty, v rámci kterých je možné si vzdělání postupně doplňovat. Nabízíme například volitelný předmět Performance Arts Management v angličtině, jehož sylabus se zaměřuje také na digitální marketing. Zároveň si ale uvědomujeme, že nemůžeme studenty za čtyři semestry naučit úplně všechno. Ale to nemůže zaručit žádný studijní program na žádné vysoké škole.

Lucie Hayashi. Foto: Martina Morrissey.

Na mnohých vysokých školách je u prakticky zaměřených programů vyžadovaná externí stáž nebo praxe v oborových organizacích. Bude i toto součástí kurikula?
Externí praxe není součástí studijních povinností. Sami na katedře vnímáme velký nedostatek produkční síly, a proto budou studenti praktické zkušenosti nabírat zejména spoluprací na projektech HAMU, ať už je to při organizaci festivalu Nová Generace, absolventských představení, konferencí, workshopů, debat a podobně.

Nebylo by přínosnější, kdyby měl student možnost nahlédnout do fungování více oborových organizací?
Taneční svět není zase tak velký, a proto by nějaký větší systematizovaný objem hodin praxí mohl být problém. Každopádně předměty plánujeme spíše jako semináře, a proto i praxe v jiných organizacích zde může nalézt své místo. Například už během bakalářského studia v předmětu Taneční produkce je požadavkem k zápočtu reference z nějaké praxe. Protože ale u uchazečů požadujeme již nějaké zkušenosti, dá se předpokládat, že o praxi v oboru mimo školu nebudou mít nouzi.

Kolik uchazečů plánujete do této specializace přijmout?
Momentálně má fakulta prostor na přijetí dvou uchazečů na choreografickou specializaci a dva uchazeče na taneční produkci. Jedná se o první rok, tak uvidíme, jaký bude zájem. Zároveň počítáme s tím, že se tento program bude otevírat každoročně, abychom zajistili pravidelný přísun produkčních na taneční trh.

 

Mgr. MgA. Lucie Hayashi, Ph.D.

Působí především jako publicistka a kulturní manažerka. Pracuje jako vedoucí Katedry tance na pražské HAMU, kde přednáší o taneční produkci a managementu, tanci v asijských kulturách a vede tanečně vědné semináře. Je zakladatelkou a redaktorkou Tanečních aktualit, členkou grantových komisí MKČR a MHMP, dramaturgické rady PerformCzech a IIM. Zabývá se aktivně výzkumem tance v Japonsku a ekonomicko-politickými aspekty tance.

 

Témata článku

HAMU

Tanec

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: