Rozhovor se Zunou Vesan Kozánkovou: Vnímání těla skrze čínskou medicínu

Zuna Vesan Kozánková pořádá v průběhu roku 2016 ve Studiu Alta sérii workshopů Medicína v tanci. Tyto semináře jsou mimo jiné zaměřeny na spojitost ročního období s určitým elementem, na spojitost orgánů v těle s daným ročním obdobím a vycházejí z principů tradiční čínské medicíny.

Foto: Zuzana Bobovníková

Foto: Zuzana Bobovníková

Hana Galiová Autor: Hana Galiová

V roce 2016 realizujete ve studiu Alta sérii víkendových workshopů New Dance a kontaktní improvizace, které jsou zaměřeny na zdraví tanečníků podle principů čínské medicíny. Vámi pořádané workshopy úzce navazují na výzkum propojení čínské medicíny se zdravím tanečníka. Jak je časově výzkum ohraničen?
S výskumom som pozvoľna začala už v roku 2010, počas môjho štúdia čínskej medicíny na Univerzite Guang Ming Beijing v Prahe. Už v tom čase som začala viesť tanečné semináre zamerané na premeny energie piatich prvkov, jedného zo základných princípov čínskej medicíny. Prebehla celoročná séria seminárov v Ústí nad Orlicí, o dva roky neskôr v Prahe. Tento rok si to v Prahe opakujem v novom priestore (Studio Alta), s novými účastníkmi, tentoraz aj zo zahraničia. Okrem seminárov vediem komunikáciu o zdraví s tanečníkmi a pedagógmi z celého sveta, ktorí sa seminárov priamo nezúčastňujú. A tento rok som sa pustila do zozbierania všetkých informácií a objavov do formy knihy. Keď bude kniha hotová, bude výskum asi ukončený. Aspoň kým neobjavím niečo nové.

Kolik se do výzkumu a workshopů zapojí celkem tanečníků?
Tento rok sa do celej série workshopov Medicína v tanci v Alte prihlásilo 15 študentov. Okrem nich sa jednotlivých víkendov zúčastňujú ďalší študenti, ktorý sa z časových dôvodov nemôžu zúčastňovať všetkých víkendov. V januári tam bolo 22 študentov. Hlásili sa ďalší, ale 22 je maximum, ktoré kapacitne zvládame. Okrem týchto praktických workshopov sa mi do výskumu prostredníctvom prvého dotazníka zapojilo asi 60 tanečníkov, tanečných pedagógov a hercov fyzického divadla z celého sveta. Všetci sú to moji študenti, bývalí spolupracovníci a priatelia, takže je to moja osobná záležitosť a oni to tak aj berú a neboja sa mi poskytovať informácie o tom, ako vnímajú svoje zdravie, svoju zodpovednosť k nemu a svoj postoj k alternatívnym riešeniam problémov. Už dnes plánujem celú túto sériu v poľskej Vroclavi na rok 2017 a o rok neskôr v Bratislave, takže to budú ďalší.   

Kdo výzkum hradí?
Výskumu sa venujem už niekoľko rokov zo svojej vlastnej iniciatívy a svojej vlastnej peňaženky. Príjem zo seminárov mi hradí malý zlomok nákladov, ktoré do toho vkladám. Okrem hromady času nakupujem literatúru, investujem do svojho štúdia, prekladov, spracovávania metodík, všetkému zaisťujem šírenie – printy, grafika, web, PR a podobne. Je treba zaistiť, aby sa poznatky dostali tam, kam majú, k tanečníkom. Sama to už nezvládam. Tento rok som prvýkrát požiadala o podporu na MK ČR a Magistrát mesta Praha, ale nedostala som nič. Hľadám prostriedky ďalej, no nie je to jednoduché, pretože v kultúre je podpora počinov takéhoto druhu zatiaľ veľká neznáma. Výsledkom tejto práce budú a sú zdravší tanečníci a kniha, ktorá tanečníkom pomôže lepšie sa orientovať v potrebách svojho tela a tým si ho udržiavať zdravé.

Foto: Zuzana Bobovníková

Jsou známy už nějaké dílčí výstupy?
Dielčie výstupy pravidelne uverejňujem vo forme blogov na stránke www.danceandmedicine.wix.com/zuna a odovzdávam ich študentom na spomínaných seminároch.

Jaká je zpětná vazba účastníků prvního workshopu, který se konal v lednu a byl zaměřen na fázi Voda (Zimu). Změnil se jejich pohled na vnímání vlastního těla, na způsob zacházení s ním?
Domnievam sa, že účasť na jednom workshope celej ucelenej série je pre človeka nezasväteného do princípov čínskej medicíny príliš krátky čas na zmenu pohľadu na vnímanie vlastného tela. Mám však spätné väzby účastníkov predošlých sérií. Vďaka nej objavili svoje hlbšie prepojenie s prírodou, s jej prirodzenými premenami a vývojom, začali viac vnímať svoje telo ako súčasť prírody, lepšie sa orientujú v potrebách svojho tela, ktoré je ovplyvňované rozdielnosťami ročných období, vnímajú viac celistvosť. To im prináša akési lepšie zjednotenie sa so svojim telom, zhodnotenie vlastných možností, ale aj limitácií, uvedomili si dôležitosť svojej zodpovednosti za vlastné zdravie a určite si aj vedia sami pomôcť s určitými zdravotnými problémami. Od účastníkov tohtoročného prvého seminára v Alte mám spätné väzby o tom, že ich táto téma fascinuje, pretože v nej vidia dvere do zaujímavého nového sveta, v ktorom cítia zmysel a možnosť prístupu k holistickému prístupu k sebe samému a aj k tancu.

Foto: Zuzana Bobovníková

Dají se vysledovat nějaké zajímavosti v souvislosti s ročním obdobím? Dá se například tvrdit, že v nějakém ročním období je více úrazů tanečníků a v jiném je tělo ohebnější, pružnější a pohyb mu jde samovolně lépe?
Určite. Počas môjho pôsobenia na SEADe (Salzburg Experimental Academy of Dance) som najviac úrazov sledovala v zime. V zime sa totiž telu nechce podávať také výkony ako počas iných ročných období, telo si prirodzene svoju energiu ochraňuje, a tak často ide človek proti sebe, vyčerpáva si tým svoju energiu a tá sa potom nedostáva telu, aby sa vyvarovalo úrazom. Intenzita úrazov je však závislá aj od iných činiteľov.

Dá se to případně nějak ovlivnit či změnit?
Dá, pokiaľ si človek uvedomí možnosti svojho tela a aj možnosti energie toho ktorého ročného obdobia. To sa snažím tanečníkom touto prácou zdeliť. Ja som sa napríklad pred pár rokmi rozhodla, že v zime budem mať „zimný spánok“. Neznamená to, že budem spať ako medveď, ale že môj režim bude odlišný. Venujem sa viac meditácii, joge, čchi kungu a tancu, ktorý je viac o skúmaní vnútorných súvislostí cez anatómiu. Výkony sú v tomto období vedľajšie. Je to však náročné, ak sa tanečník nachádza na škole alebo v súbore, kde sa rôznosti potrieb tela počas vývoja roka vôbec nerešpektujú, pretože sa o nich ani nevie.

Na svém blogu píšete, že kolena jsou nejčastěji poraněnými klouby tanečníků, a také o spojení kloubů s orgánem ledvin a šlach s játry, meridiánech a spojení stavu jednotlivých orgánů či částí těla s psychikou. Jak tyto alternativní přístupy k tělesnému a duševnímu zdraví jedince tanečníci na workshopech přijímají?
Študenti tieto informácie prijímajú. Zrejme preto, že ich sami vyhľadávajú. Sami majú rôzne zdravotné problémy a zisťujú, že klasický medicínsky prístup im moc nepomáha. Cítim, že je stále viac ľudí, ktorí sa nechcú spoliehať na lekárov, ale cítia v oblasti svojho zdravia svoju vlastnú zodpovednosť. Preto hľadajú iné cesty. Koncept, ktorý ponúkam, je pre mnohých úplne nový a z toho dôvodu ich priťahuje. Keďže som vo svojej podstate systematik, snažím sa tie informácie podávať čo najlogickejšou formou, aby v tom mali poriadok, jasnosť, logiku a vyzývam ich k tomu, nech to hneď používajú. Krásne na tom je to, že všetky tieto princípy sú použiteľné aj v bežnom živote, vo vzťahoch, v práci apod.

Připouštějí si tanečníci, že je zde určitá souvislost, anebo více sázejí na přístupy alopatické medicíny, obstřiky, ortézy, operace a léky na tlumení bolesti. Jak jsou k tomu otevření?
Ono je to proces. Sú tanečníci, ktorí sa úplne rozhodli ísť celostnou cestou a do svojho tanca zahrňujú aj starostlivosť o svoje zdravie – vlastnú zodpovednosť, zdravé stravovanie, dostatočný relax, cvičenia. Sú takí, ktorí pripúšťajú tieto nové možnosti a aj vyhľadávajú alternatívnu pomoc, stále však ešte necítia zodpovednosť za svoje zdravie. Sú takí, ktorí o tom síce počuli a pripúšťajú, že je to možné, ale ak nastane nejaký zdravotný problém, automaticky sa obrátia na klasické cesty, pretože v nich vidia oporu v tom zmysle, že tak sa to predsa robí. Síce to nie vždy moc funguje, ale je to akási istota v tom neznáme. A sú takí, ktorí nie sú otvorení vôbec. Považujem to za prirodzenú rôznorodosť, každý má svoju vlastnú cestu životom. Zároveň chcem zdôrazniť, že ja osobne západnú medicínu neodsudzujem. Pokiaľ skutočne pomáha a nie je len „továrňou na výrobu pacientov“, nemám proti nej nič. Mojou doménou je však prevencia a tú sama aplikujem týmto spôsobom, ktorý som sa rozhodla naučiť aj druhých.

Foto: Zuzana Bobovníková

Na jaké části těla budou zaměřeny další semináře s fázemi Dřevo, Oheň, Země, Kov?
Na jar vládne energia „dreva“ – budú to šľachy a väzy. V lete vládne energia „ohňa“ – podporíme cievy. V období babieho leta vládne energia „zeme“ – venovať sa budeme svalom, krvi a celkovej výžive. Počas energie „kovu“ na jeseň nám pôjde hlavne o dýchanie a najväčší respiračný orgán – kožu.

Budete účastníky workshopu sledovat v nějakém dlouhodobějším časovém horizontu? Budete sledovat, zda využívají postupů či doporučených technik ze seminářů?
Budem sa o to snažiť. A už to aj robím s účastníkmi minuloročných sérií. Prichádzajú mi správy o tom, ako riešia nejaké svoje zdravotné problémy, ako zmenili svoje rozcvičky, ako zaradili do svojho tela aj prácu s energiou čchi apod.

Pracujete potom třeba s tanečníky i individuálně?
Áno. Niekedy online formou, niekedy osobne.

Je možné se do workshopů ještě zapojit, pokud se tanečník nezúčastnil první lednové fáze?
Pokiaľ je miesto, tak áno. Aby to mali komplexné, tak si chýbajúci víkend môžu doplniť na seminároch vo Vroclavi či v Bratislave. Informovať sa treba u Karolíny Hejnovej z Alty, ktorá mi so seminármi v Alte veľmi pomáha. Workshopy Zuny Vesan Kozánkové Medicína v tanci budou probíhat ještě v dubnu, červnu, září a listopadu 2016 ve Studiu Alta.

Témata článku

Medicína v tanciZuna Vesan Kozánková

Studio ALTA

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: