Hana Galiová

Hana Galiová

Mgr. Hana Galiová vystudovala český jazyk a literaturu a sociální práci na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Ve svém profesním životě se věnovala v rámci neziskového sektoru podpoře osob s různým typem znevýhodnění, nyní se zabývá otázkami projektového řízení.

V Tanečních aktualitách zajišťuje zejména komunikaci s partnery, inzerenty, divadly, tanečními soubory apod., spolupodílí se na přípravě grantů a projektů a na strategickém rozvoji organizace, příležitostně píše reportáže a rozhovory. 


Texty autora