„V zásadě lze financovat jakýkoli druh umělecké činnosti,“ říká David Dixon

Možnost získávat prostředky na uměleckou činnost mimo grantový systém zvyšuje míru svobody a nezávislosti. Musí se však člověk fundraiserem narodit, nebo se jím může stát? David Dixon, úspěšný fundraiser a generální ředitel společnosti TrueMotion, uspořádá 16. dubna 2024 online přednášku o fundraisingu mimo granty. Pojďme si ho a jeho zkušenosti krátce představit.

David Dixon. Foto: soukromý archiv D.Dixona.

David Dixon. Foto: soukromý archiv D.Dixona.

Davide, jaká byla vaše cesta k získávání finančních prostředků mimo granty?
Předtím, než jsem přešel do kulturního sektoru, jsem pracoval jako vedoucí fundraiser v ústředí charitativní organizace Oxfam, kde jsem poznal různé druhy fundraisingu. V roce 1993 jsem se stal vedoucím fundraisingu v místním divadle Oxford Playhouse a ke svému překvapení jsem si uvědomil, že v kulturním sektoru ve Spojeném království téměř neexistuje fundraising mimo granty. Zavedl jsem mnoho technik, které se mezitím v britském kulturním sektoru prosadily.

Je pro vás fundraising vášní? Co vás na něm nejvíce baví?
Vždycky jsem miloval umění, zejména divadlo, hudbu a tanec, ale nemám talent ani odvahu dělat uměleckou kariéru. Jako fundraiser mohu umělcům umožnit tvořit a jako obchodní stratég mohu pomoci kulturním organizacím dlouhodobě prosperovat.

Musí se člověk fundraiserem narodit, nebo se jím může stát? Jaké vlastnosti, charakteristiky a dovednosti by měl fundraiser mít, aby byl úspěšný? 
Fundraising je vášeň spojená s technikou a tuto techniku se lze naučit. Různé formy fundraisingu vyžadují různé techniky: například fundraiser pro velké dárce musí umět dobře jednat s lidmi, ale fundraiser pro firemní partnerství musí rozumět tomu, jak firma funguje. Společným rysem je, že fundraiser musí vždy přemýšlet z pohledu druhé strany a nesoustředit se na to, co potřebuje on a jeho organizace.

Z jakých zemí pocházejí klienti, se kterými pracujete?
Nizozemsko, Německo, Rakousko, Španělsko, Maďarsko, Velká Británie, USA. Ve skutečnosti můžeme pracovat s jakoukoli evropskou zemí.

Jak se v současné době vyvíjí kultura fundraisingu mimo granty v Evropě?
Kulturní organizace v Evropě jsou obecně financovány z prostředků místní či národní správy a několika velkých nadací. To znamená, že nemají žádné zkušenosti s negrantovým fundraisingem a často se potýkají s problémy se získáváním peněz od jednotlivců nebo podniků. Existuje velké množství mýtů, které stojí v cestě rozvoji nových zdrojů příjmů! Jak ale klesá procento financování ze strany státu, tak organizace také zkoumají, kde jinde by mohly peníze sehnat.

Vnímáte nějaké kulturní rozdíly ve vnímání, realizaci a úspěšnosti negrantového fundraisingu v zemích, se kterými pracujete?
Fundraising je všude stejný. Technika, která funguje v Dallasu nebo Buenos Aires, bude stejně dobře fungovat ve Varšavě nebo Madridu. Kontext je jiný, ale práce je naprosto stejná. Pokaždé, když začínám pracovat v nové zemi, lidé říkají „tady to fungovat nebude“. A vždycky to funguje.

Existují v kulturním sektoru nějaké typy činností, projektů, pro které je obecně velmi obtížné získat finanční prostředky?
V zásadě lze financovat jakýkoli druh umělecké činnosti. Skutečné otázky jsou: a) zda má organizace dobrou síť pro zahájení získávání finančních prostředků a b) zda je připravena investovat čas do rozvoje těchto sítí. Fundraising se často nazývá „rozvoj“, protože to lépe vystihuje danou práci.

Co pro vás bylo ve vaší dosavadní kariéře největší výzvou?
Největší výzvou je neochota vedení kulturních organizací podniknout kroky na cestě, která je pro ně nová a nepříjemná.

Jaké příležitosti pro negrantový fundraising nabízejí online média? 
V dnešní době je pojem „online média“ téměř zbytečný – měli bychom jednoduše říkat „média“, protože téměř veškerá účinná komunikace je nyní digitální. Digitální média jsou základním nástrojem komunikace, včetně fundraisingu. To však neznamená, že online prostředí je nejlepším místem pro žádost o dary nebo jejich zpracování. To záleží na vašich plánech a vašem publiku. Dobře může fungovat například crowdfunding, ale pouze v rámci omezeného okruhu okolností.

 

David Dixon

David Dixon pracuje od roku 1981 v oblasti fundraisingu, kampaní, marketingu a rozvoje správních rad v neziskovém a kulturním sektoru. Rád spolupracoval s několika významnými organizacemi a vyučoval a prezentoval v mnoha zemích. David obvykle úzce spolupracuje s řediteli a správními radami, aby jim pomohl posílit a zvýšit jejich odolnost. Jako výkonný ředitel společnosti TrueMotion David dohlíží na práci týmu, smlouvy a komunikaci s klienty. Je hlavním konzultantem pro poradenské služby v oblasti strategie a poradenství v oblasti fundraisingu. David osobně spolupracoval s mnoha místy scénického umění, která prezentují tanec, a přímo s tanečními soubory, jako jsou Northern Ballet Theatre (Velká Británie), Scottish Ballet, Nederlands Dans Theater a Royal Ballet (Velká Británie).

O společnosti TrueMotion

Společnost TrueMotion vznikla spojením společností efesai a BECCA Europe v roce 2022. Společnost BECCA Europe byla v Nizozemsku předním odborníkem na výzkum, přípravu projektů, psaní žádostí a podávání zpráv o financování z fondů EU a některých fondů NL, působících v kulturním a kreativním sektoru. Efesai byla jedním z předních nizozemských odborníků na obchodní strategii a strategii fundraisingu pro kulturní sektor, se specializací na soukromý (tj. nikoliv státní) fundraising. Efesai a její předchůdce, společnost DDA, působily také v dalších evropských zemích.
Spojením těchto dvou souborů zkušeností a služeb vznikla poradenská společnost TrueMotion, která nabízí kompletní škálu fundraisingových a strategických služeb pro kulturní a kreativní odvětví a která má nyní klienty v mnoha evropských zemích. Společnost se například podílela na přípravě úspěšné žádosti o grant v rámci výzvy Kreativní Evropa iniciativy European Dancehouse Network – EDNext.

Témata článku

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: