Daniela Machová

Daniela Machová

MgA. Mgr. Daniela Machová, Ph.D. 

Od roku 2007 je redaktorkou a od roku 2017 ředitelkou Tanečních aktualit, od roku 2024 ředitelkou Dance Context. Příležitostně publikuje na kulturním portálu Artzóna České televize.

Vystudovala sociologii na filozofické fakultě UK a taneční vědu na HAMU. V badatelské práci uplatňuje metody sociologického výzkumu na studium tanečních jevů.  Dlouhodobě se zabývá profesí tanečního mistra a fenoménem středoškolských „tanečních“. V minulosti vypracovala studii tanečního publika (Výzkum tanečního publika. Porovnání diváků klasické a alternativní taneční scény v publikaci Tanec a společnost vydané Nakladatelstvím AMU v roce 2009) a kvalitativní sondu do profese tanečníka (Svoboda na volné noze versus jistota v angažmá? Sonda do života tanečníků v 21. století v Čechách v publikaci Profese tanečníka: mezi obdivem a odsouzením vydané Nakladatelstvím AMU v roce 2013). Ve spolupráci s Institutem umění-Divadelním ústavem realizovala v rámci projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR rozsáhlý výzkum tanečních studií (Taneční studia – Struktura a rysy v rámci taneční podnikatelské komunity, IDU, 2016). 


Texty autora

Mohou si kritici dovolit zvolnit?

Čas je nedostatkové zboží, vzácnost, luxus... Jakkoli byl bezesporu příchod covidu tragický, nedá se mu upřít, že nám dovolil, i když mnohým nedobrovolně, se zastavit a zvolnit.

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE