Daniela Machová

Daniela Machová

MgA. Mgr. Daniela Machová, Ph.D. 

Od roku 2007 je redaktorkou a od roku 2017 ředitelkou Tanečních aktualit. Příležitostně publikuje na kulturním portálu Artzóna České televize.

Vystudovala sociologii na filozofické fakultě UK a taneční vědu na HAMU. V rámci programu NOMADs (Nordic Master's Degree in Dance studies) absolvovala kurz taneční historie na KUA (The University of Copenhagen, Denmark) a kurz taneční antropologie na UTA (University of Tampere, Finland). Zúčastnila se také mezinárodního intenzivního kurzu IPEDAK (Intensive Program on Dance Knowledge) a IPEDAM (Movement of Past and Present) na NTNU (Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway).

V badatelské práci uplatňuje metody sociologického výzkumu na studium tanečních jevů.  Dlouhodobě se zabývá profesí tanečního mistra a fenoménem středoškolských „tanečních“. V minulosti vypracovala studii tanečního publika (Výzkum tanečního publika. Porovnání diváků klasické a alternativní taneční scény v publikaci Tanec a společnost vydané Nakladatelstvím AMU v roce 2009) a kvalitativní sondu do profese tanečníka (Svoboda na volné noze versus jistota v angažmá? Sonda do života tanečníků v 21. století v Čechách v publikaci Profese tanečníka: mezi obdivem a odsouzením vydané Nakladatelstvím AMU v roce 2013). Ve spolupráci s Institutem umění-Divadelním ústavem realizovala v rámci projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR rozsáhlý výzkum tanečních studií (Taneční studia – Struktura a rysy v rámci taneční podnikatelské komunity, IDU, 2016). 


Texty autora

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE