Taneční publicista není PR agentura

„Myslela jsem si, že to dělají všechna slušná média,“ řekla mi s otázkou v hlase nedávno známá, kterou oslovil velký celostátní deník s žádostí o vyjádření k problematice zdravotnictví. Jako novinářky se mě ptala, zda bude moci výsledný text autorizovat. Snažila jsem se jí vysvětlit, proč novináři ne vždy poskytují texty k autorizaci a že se nejedná o vlastní kreativní přepsání textu. Zdá se, že na poli taneční publicistiky je vysvětlit novinářské zásady a zachovat si svou morální integritu ještě těžší.

Clara Zanga. Foto: Michal Hančovský.

Clara Zanga. Foto: Michal Hančovský.

Clara Zanga Autor Clara Zanga

V mé domovské redakci Aktuálně.cz zpravidla texty poskytujeme k autorizaci. Upozorňujeme ale, že se jedná spíše o faktickou kontrolu, nikoliv o proces, při němž bude materiál píárkově učesán a zkrocen. Někdy je však čím dál těžší držet se svých zásad, protože stále více respondentů a respondentek má nejen pocit, že je autorizace jejich vyjádření automatická, ale také, že k ní mohou přistoupit s libovolnou mírou kreativity.

S takovým kreativním přístupem ke vzniklému textu se nedávno setkal šéfredaktor Tanečních aktualit Josef Bartoš, když začala odstupující předsedkyně Vize tance Marie Kinsky po rozhovoru s ním upravovat výsledný text do jakéhosi propagačního tvaru. Text kvůli tomu vůbec nevyšel, jak Bartoš upozornil v komentářích, a taneční svět tak přišel o cenné informace i jistou míru veřejné kontroly organizací, jako je například Vize tance.

Na poradách Aktuálně.cz si co týden opakujeme mantru: Autorizace je naše dobrá vůle, nikoliv povinnost. Pokud nastanou problémy a respondent nebo respondentka svým chováním popírá roli novináře, případ posuzujeme právě z hlediska veřejného zájmu.

Pro taneční publicistiku je tedy nutná debata o tom, co je pro náš obor vlastně veřejným zájmem. Namátkově by to mohla být komunikace s velkými divadelními institucemi či profesními organizacemi, zejména pak vyjádření jejich zástupců, o politicích reprezentujících kulturní sektor nemluvě.

U jednotlivců, které by mohlo jejich tvrdší vyjádření poškodit, bych se naopak přikláněla ke shovívavému přístupu. Pokud ale zastupují velkou organizaci či spolek, musí s mírou veřejné kontroly počítat – a tu na malém tanečním poli rozhodně nezajistí velká celostátní média. Je to úkol nás redaktorů v malých specializovaných médiích, případně rubrikách.

Problém je, že nám tuto veřejnou kontrolu někdy znesnadňují samotní aktéři tanečního pole, jak jsem popsala výše. To je totiž tak sevřené, že se mezi sebou všichni znají, a je tak snazší svého známého nebrat tolik jako novinářskou autoritu. Očekávání, že média orientovaná na tanec, potažmo divadlo budou plnit propagační roli, podle mě vyplývá i z toho, že tanec je taková menšina v menšině – marginalizovaný i v oblasti kultury. Umělci a instituce tak logicky čekají, že jim my „spřátelená“ média budeme tak trochu nápomocná. A to ráda budeme. Jen je potřeba přistupovat i k tanečním publicistům jako k novinářům, nikoliv ke kamarádům nebo PR agenturám.

Témata článku

PRPublicistika

MultižánrovéNonverbální divadloNový cirkusTanec

Autorizace článků

vložil Tom

IP: 31.31.228.51
Reaguje na:
Odborná témata fungují trošičku jinak.

Pokud novinář rozumí zdravotnictví, nepotřebuje se ptát expertů. Pokud novinář zdravotnictví nerozumí, musí po něm někdo ten článek zkontrolovat, protože sám nemá jak ověřit, že nepíše nesmysly...

První kdo by měl článek zkontrolovat je respondent - už jen proto, že novinářovo nepochopení mu může značně poškodit pověst. Někdy ale dává smysl, aby si článek prohlédl i nezainteresovaný expert, který dohlédne na to, že respondent nic nezkresluje a nezatajuje.... Vždyť i ČT24 má problémy s tím, že ani jeden z pozvaných politiků nemá zájem zmínit některé podstatné aspekty tématu....

Pokud jde o články o umění, tak podle mě je potřeba umělce především trochu edukovat: Pokud článek nikoho neodradí od návštěvy tanečního představení, tak o tom představení ve skutečnosti nic neříká. Není nic lepšího, než když řešíte jestli na nějaké představení jít a na třech webech narazíte pouze na tu samou bezobsažnou hromadu plků.... Šel jsem, nelíbilo se mi to, jsem na ně naštvanej....

Zobrazit další komentáře 1

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: