Vize tance, Duncan Centre a „SVINSTVO“

Nedávno proběhl konkurz na ředitele či ředitelku Konzervatoře Duncan Centre. Pár dní před výběrovým řízením se na facebookových stránkách profesní organizace Vize tance objevil otevřený dopis signovaný její předsedkyní Marií Kinsky, která byla do funkce zvolena loni v lednu. Dopis byl určený pražským radním a členům výběrové komise. Mimo jiné se v něm píše: „V posledních letech konzervatoř trpí poklesem úrovně v té oblasti, pro kterou byla založena, tedy v oblasti profesionálního tanečního umění. Jako organizace zastupující umělce právě z tohoto žánru musíme konstatovat, že již několik let vidíme zřetelný úbytek výrazných tanečních osobností vycházejících z Duncan Centre a objevujících se na jevištích. Z tohoto důvodu také pramení obava, že stávající úroveň studia inklinuje spíše k úrovni vedení ZUŠ, což je nepochybně dáno zkušenostmi a rozhledem vedení školy.“

Josef Bartoš. Foto: Michal Hančovský.

Josef Bartoš. Foto: Michal Hančovský.

Když následně aktuální ředitelka konzervatoře Romana Lisnerová oznámila pedagogickému sboru v e-mailové korespondenci, že skončila na druhém místě (výherce výběrového řízení stále není veřejnosti znám), strhla se velmi emotivní diskuze. Jedna z kolegyň výše zmíněnou část dopisu označila za „SVINSTVO“ (ano, takto kapitálkami) a já s tím musím souhlasit. To, co napsali zástupci Vize tance, je totiž tak zvaný argumentační faul. Na základě chybných úsudků a absence dat (uvedu dále) dedukují informace o úrovni výuky, a ještě k tomu dávají vysvětlení. To považuji za naprosto fatální selhání Vize tance, které se nechalo unést emocemi a místo ověřených faktů vypustilo do světa cosi, co jitří staré rány a vyvrácené domněnky.

Ale protože emocí už bylo v této kauze dost, chce to nějaká data. Pojďme se tedy podívat na onu ZUŠ úroveň Konzervatoře Duncan Centre v posledních letech (v závorce vždy uvádím rok ukončení studia):

  • Ester Trčková, Adam Kmenta, David Králík, Kateřina Jabůrková a Žaneta Musilová založili SPOLK (všichni 2021, rozhovor s nimi zde) a získali rezidenci v Divadle Ponec na tvorbu nové premiéry,
  • Šimon Klus (2020) a Michaela Kadlčíková (2015) tančí v Lenka Vagnerová & Company,
  • Nikola Němcová (2017) a Jitka Čechová (2017) se objevily v inscenacích pod hlavičkou PULSARu, stejně jako mnoho dalších studentů účinkovalo v inscenaci Slavnost téhož uskupení,
  • Johana Pocková (2015) založila spolu se Sabinou Bočkovou POCKETART, vyhrály Divokou kartu Tanečních aktualit a letos lze jejich choreografie nalézt na programu festivalu Tanec Praha a v rámci prestižní platformy Aerovawes ve výběru The Twenty21
  • Anna Benháková (2014) založila Dočasnou Company, studuje choreografii na HAMU a již na sebe několikrát upozornila vlastní tvorbou,
  • Inga Zotova-Mikshina (2015) vyhrála ve stejném roce, v němž absolvovala, Cenu Jarmily Jeřábkové, později se objevila například v inscenaci !O! – Family Therapy skupiny Tantehorse (spolu s Johannou Pockovou) a nyní na konzervatoři vyučuje stejně jako její partner, rovněž absolvent konzervatoře Roman Zotov-Mikshin (2019), (kdybych šel ještě dál, musím zmínit Moniku Částkovou (2010), která tančí v inscenacích Farmy v jeskyni a Lenka Vagnerová & Company, ale je pravda, že to už jsem mimo záběr posledních let; je ale dobré si připomenout, kdo všechno mezi absolventy patří, aby se na to nezapomínalo),
  • studenti posledních ročníků pak minulý červen zatančili choreografii Kreatur Sashy Waltz v Divadle Ponec a ohlas na tuto premiéru byl nebývalý (recenze: Artzóna, Taneční aktuality, Opera Plus),
  • před několika lety zároveň vznikl na konzervatoři projekt, v němž se studenti 3. ročníku podíleli na tvorbě choreografie předního českého tvůrce. Zejména dílo Svěcení Jara Jiřího Bartovance zaujalo širokou veřejnost, a dokonce se dostalo do programu České taneční platformy.

A to zmiňuji pouze ty výraznější, kteří se objevují na jevišti. Stranou nechávám ty osobnosti, jež vyučují budoucí generace na základních školách, na základních uměleckých školách a v soukromých studiích (k čemuž konzervatoř také své absolventy připravuje a uplatnění v pedagogické profesi považuje za stejně významné).

Tak toto mají být ta poslední léta značného úbytku talentů na naší scéně! Opravdu mě zaráží, že si PROFESNÍ ORGANIZACE nedala tu práci s ověřením, zda jsou její argumenty pravdivé. Někdo by mohl namítnout, že dříve těch jmen bylo více a mnohem výrazněji rezonovala povědomím naší komunity. Ano, s tím musím souhlasit. Ale o jakých jménech, potažmo o jakém období se bavíme? Lea Švejdová (1997), Bára Látalová (1997), Veronika Švábová (1997), Petra Hauerová (1998), Honza Malík (1999), Marta Vodenková (2001), Dora Hoštová (2001), Lenka Bartůňková (2001), Kristýna Celbová (2001) nebo třeba Michal Záhora (2003). Kdybychom překročili období duncanovské šestiletky, mohli bychom jmenovat například i Dášu Chaloupkovou (2006), Kateřinu Stupeckou (2007), ale i mnoho dalších. Řeč je tu o období, kdy konzervatoř vedla ještě její zakladatelka Eva Blažíčková (do 2009) a jména absolventů skutečně patřila mezi ta nejvýznamnější na zdejší scéně. Trend úbytku, o kterém zástupci Vize tance v dopisu hovoří (i když ne tak drastický, jak se na první pohled může jevit), tedy začal dříve, a není možné ho spojovat pouze s aktuálním vedením (2015-2021) a využívat jej jako argument v neférovém souboji. Nehledě na to, že takovým komentářem útočí nejenom na vedení, ale také přímo na nás, na pedagogy školy, z nichž většinu lze nalézt na výše uvedeném seznamu oněch výrazných osobností odchovaných Evou Blažíčkovou, nebo je lze do něj zařadit.

Vůdčí osobnost by měla spojovat, jak řekl ve zmíněné e-mailové korespondenci jiný kolega. Mně nezbývá nic jiného, než novému nástupci popřát pevné nervy. Bude je v komunikaci s veřejným míněním jitřeným nepravdivými fakty potřebovat.

 

Témata článku

Konzervatoř Duncan CentreVize tance

Tanec

Re: Kdo bude ředitelem/ředitelkou DC?

vložil Josef Bartoš

IP: 90.170.151.24
Reaguje na: Re: Kdo bude ředitelem/ředitelkou DC?
Připouštím, že u některých úředníků zastávajících vysokou funkci ve školství existuje určitá pedagogická nevědomost a nespravedlnost vůči školám, potažmo vůči pedagogům a žákům. Sama jsem to nejednou zažila...
Dle zápisu (bod č. 28) z jednání Rady hl. m. Prahy dne 14. června byl od 1.8. jmenován ředitelem Petr Tyc.
https://www.praha.eu/public/43/cf/77/3298295_1162810_Zapis_z_22_jednani_RHMP_14_6_2021.pdf
+3 -1 ! Odpovědět

Re: Kdo bude ředitelem/ředitelkou DC?

vložil Jitka Tázlarová

IP: 89.177.114.85
Reaguje na: Re: Kdo bude ředitelem/ředitelkou DC?
Bohužel není určující, kdo výběrové řízení "vyhraje", ale koho nakonec MŠMT či jiný zřizovatel jmenuje, a to může být nakonec docela překvapení...Konkurz má totiž prý pouze "doporučujicí" funkci, nikoliv směrodatnou. Tudíž si stejně zřizovatel může dělat co chce a konkurz klidně anulovat a jmenovat svého favorita...
Připouštím, že u některých úředníků zastávajících vysokou funkci ve školství existuje určitá pedagogická nevědomost a nespravedlnost vůči školám, potažmo vůči pedagogům a žákům. Sama jsem to nejednou zažila...

Re: Kdo bude ředitelem/ředitelkou DC?

vložil Helena Kazárová

IP: 94.142.238.237
Reaguje na: Kdo bude ředitelem/ředitelkou DC?
Jak to, že stále není "venku" jméno výherce výběrového řízení a nastupujícího vedení? Mnoho pokřiku okolo a po bitvě žádný generál... Co se stalo, že nebylo nijak oficiálně zveřejněno?
Bohužel není určující, kdo výběrové řízení "vyhraje", ale koho nakonec MŠMT či jiný zřizovatel jmenuje, a to může být nakonec docela překvapení...Konkurz má totiž prý pouze "doporučujicí" funkci, nikoliv směrodatnou. Tudíž si stejně zřizovatel může dělat co chce a konkurz klidně anulovat a jmenovat svého favorita...

Re: Kdo bude ředitelem/ředitelkou DC?

vložil Jitka Tázlarová

IP: 89.177.114.85
Reaguje na: Kdo bude ředitelem/ředitelkou DC?
Jak to, že stále není "venku" jméno výherce výběrového řízení a nastupujícího vedení? Mnoho pokřiku okolo a po bitvě žádný generál... Co se stalo, že nebylo nijak oficiálně zveřejněno?
Ředitele ( ředitelku ) státní školy jmenuje její zřizovatel na dobu šesti let. Ten vypisuje konkurz na ředitele z důvodů:
1. stávajícímu řediteli školy vypršelo šestileté funkční období;
2. stávající ředitel sám podal výpověď v průběhu šestiletého funkčního
období;
3. nastala nepředvídatelná situace, která neumožňuje stávajícímu řediteli
školy nadále vykonávat svou funkci.

Pokud zřizovatel školy nevypíše po vypršení šestiletého funkčního období konkurz na ředitele dané školy, stávající ředitel automaticky, bez přerušení pokračuje ve svém působení a vstupuje do dalšího šestiletého období.

Za chod státní střední školy Konzervatoře Duncan center zodpovídá a vypisuje konkurz na funkci ředitele její zřizovatel - tedy Magistrát hl. m. Prahy - odbor školství.

Moje poznámka čerpá ze zkušeností dvacetiletého působení ve funkci ředitelky taneční konzervatoře.
Jitka Tázlarová

Kdo bude ředitelem/ředitelkou DC?

vložil Lucie Hayashi

IP: 86.49.235.6
Reaguje na:
Jak to, že stále není "venku" jméno výherce výběrového řízení a nastupujícího vedení? Mnoho pokřiku okolo a po bitvě žádný generál... Co se stalo, že nebylo nijak oficiálně zveřejněno?
+8 0 ! Odpovědět

Zobrazit další komentáře 8

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: