Česká taneční platforma a festival Aerowaves Spring Forward uvítají hosty z celého světa

Česká taneční platforma a festival Aerowaves Spring Forward uvítají hosty z celého světa

Česká taneční platforma a festival Aerowaves Spring Forward uvítají hosty z celého světa

Duben patří v tanci tradičně České taneční platformě, která předchází Mezinárodnímu dni tance. Letos nastala situace zcela výjimečná díky faktu, že se Tanci Praha podařilo získat pořadatelství putovního festivalu Aerowaves Spring Forward pro Českou republiku, prosadit na něj čtyři česká díla a úzce ho provázat právě s Českou taneční platformou, to vše od 20. do 25. dubna 2016 v Praze a Plzni. Obě akce navštíví přes 200 hostů z celého světa.
Česká taneční platforma opět nabídne to nejzajímavější, co přinesl uplynulý rok na poli současného tance a pohybového divadla.  Od 20. do 22. dubna 2016 se představí celkem devět inscenací choreografů vybraných odbornou dramaturgickou radou z 35 přihlášených děl. Jsou jimi Andrea Miltnerová & Jan Komárek (Tranzmutace), Michal Záhora (Devoid), Nadar Rosano (Dogtown), Miřenka Čechová (Sniper’s Lake), Tereza Ondrová & Peter Šavel (As Long as Holding Hands), Jaro Viňarský (Chybění), Věra Ondrašíková (Guide), Jiří Bartovanec (Entropy #224) a Viliam Dočolomanský (Odtržení).
V pondělí 25. dubna si pak ti nejlepší odnesou ocenění v kategoriích Taneční inscenace roku, Tanečník/ Tanečnice roku, Cena za světelný design a Cena diváků. K tomu platforma letos přidala dvě novinky. Tou první je ocenění pro Manažera roku, které inicioval a zaštítil Jiří Opěla, jeden z průkopníků managementu nezávislého tanečního souboru, po léta pracující s Pavlem Šmokem. „Ocenit by mělo práci manažerů a producentů, díky kterým mohou vznikat nová díla a prosazovat se v zahraničí, ale i osobností, které vytvářejí podmínky pro současný tanec kdekoli v naší zemi,“ dodávají organizátoři.
Druhou novinkou je experiment Divácké poroty, která si díky evropskému projektu Be SpectACTive! vyzkoušela obdobu práce dramaturgické rady festivalu. Z jejich výběru vzešla tři díla – Gossip Lenky Vagnerové & Company, Entropy #224 Jiřího Bartovance a Tranzmutace Andrey Miltnerové a Jana Komárka. „Všechna budou na platformě uvedena. Je příjemné, že dvě ze tří se shodují s názorem dramaturgické rady. Gossip je kvůli disponibilitě tanečníků zařazen až na neděli 24. dubna, což konvenuje s víkendem, kdy lze také v divadle Ponec sledovat přenosy z plzeňské akce Aerowaves Spring Forward,“ dodávají organizátoři festivalu.
Yvona Kreuzmannová, ředitelka Tance Praha, k výběru dodává: „Letos byla práce dramaturgické rady extrémně zajímavá a nejednou i kontroverzní, to k umění patří. Sama patřím k těm, co se snaží sledovat a podporovat umělce v dlouhodobém horizontu a klást na ně vyšší nároky. Platí to z mé strany i pro Gossip Lenky Vagnerové, jehož kvality, zvláště interpretační, dokážu plně ocenit, ale pro choreograficko-režijní směřování autorky v něm vidím slabší místa. Považuji proto za správné, že je dramaturgická rada s ohledem na kontext tvorby autorky nevybrala, ale i tak získalo podporu Divácké poroty a proto v hlavním programu figuruje.“
Dramaturgická rada pracovala ve složení Petra Hauerová, Martin Macháček, Yvona Kreuzmannová & Markéta Perroud, Pavel Štorek, Nina Vangeli.

Trailer k festivalu: www.youtube.com/watch?v=zmAYtjrBvow
Více informací a kompletní program na www.tanecniplatforma.cz.

Hlavní ceny výtvarně ztvárnila Štěpánka Bláhovcová ze studia Papelote. „Inspirací pro vytvoření ceny ČTP nám byl letošní vizuální styl založený na práci s fotografiemi ženského těla měnícího proporce a tvar v závislosti na perspektivě a úhlu pohledu kamery. Jako východisko jsme zvolili písmeno T. T jako Tanec, Tělo, Torzo, Trajektorie… Koneckonců, písmeno T svým tvarem i torzo těla připomíná. Stejně jako fotograf nechal tělo tanečnice na plakátech a ve spotu nabývat neobvyklých proporcí a tvarů, i papírové písmeno T nabyde rozpohybováním a změnou úhlu pohledu nečekaných forem. Na tiskové konferenci představíme koncept a první prototyp,“ vysvětluje autorka.
V rámci festivalu bude představena Databáze tance – nový projekt Tanečních aktualit o. p. s. Tato online platforma českého tance dostupná na internetových stránkách www.databazetance.cz bude obsahovat základní informace z oblasti tance, pantomimy, nového cirkusu i dalších žánrů spojených s pohybem obecně. Koordinátorka projektu Daniela Machová k tomu dodává: „Databáze bude mapovat dění na české taneční scéně, čímž umožní dohledat údaje o divadelních prostorách, uměleckých souborech, festivalech a produkčních platformách nebo také informace z oblasti tanečního vzdělávání na všech jeho stupních – taneční studia, Základní umělecké školy, konzervatoře i vysoké školy. Zároveň nabídne možnost profesní prezentace, bude obsahovat profily osobností ze světa tance, interpretů, choreografů, pedagogů, publicistů nebo produkčních apod.“

Zdroj: Divadlo Ponec

Témata článku

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: