Česká taneční platforma skončila: ceny rozdány

Česká taneční platforma skončila: ceny rozdány

Česká taneční platforma skončila: ceny rozdány

Letošní ročník festivalu českého současného tance a pohybového divadla začal 3. dubna a byl zakončen v neděli 6. dubna slavnostním vyhlášením cen. Oslava dvaceti let mezinárodně uznávané přehlídky toho nejlepšího, co se u nás za poslední rok urodilo, přilákala šest desítek zahraniční hostů. Nechyběli mezi nimi dramaturgové, pořadatelé festivalů, ředitelé divadel a novináři. Během čtyř dnů se na pěti scénách představilo celkem deset představení hlavního programu, který byl doplněn přednáškami, diskuzemi, site-specific projekty v ulicích a ukázkami představení. Většina představení byla vyprodána ještě před začátkem festivalu.
Odborná porota složená z šesti domácích a pěti zahraničních expertů, kteří přijeli z Nizozemí, Velké Británie, Francie, Německa a Chorvatska, udělila ceny v kategoriích Tanečník/Tanečnice roku a Taneční inscenace roku. Za mimořádný taneční výkon v inscenaci La Loba byla oceněna Andrea Opavská. Už loni byla nominována mezi pěti nejlepšími za výkon v představení Jezdci stejné choreografky, Lenky Vagnerové. Její mimořádná flexibilita, dokonalá technika, která dává naprostou svobodu výrazu, uchvátily jak laické publikum, tak odborníky. Mezi pět nominovaných se tentokrát probojovali tři muži, což se v minulých letech nestávalo. Z výsledků hlasování vyplynulo toto další pořadí: 2. Tereza Ondrová (Korekce, Boys Who Like to Play with Dolls), 3. Jaro Ondruš (Korekce), 4. Peter Šavel (Boys Who Like to Play with Dolls), 5. Petr Opavský (Korekce). V diskusi poroty se však vyskytla plejáda dalších výrazných jmen, konkrétně mezi návrhy na ocenění byli dále Emil Leeger, Minh Hieu Nguyen, Jun Wan Kim a Hana Varadzinová (všichni z inscenace Informátoři) a během debaty padly i návrhy na zvláštní zmínku o osobnostech, které byly velkým přínosem jednotlivým dílům, jakkoli nejsou tanečníky. Jsou to: Petra Lustigová, Petr Vančura (Řekni něco), Clarinet Factory (Korekce) a Jana Vébrová (La Loba).
Zlatý hatrick za Taneční inscenaci roku slaví VerTeDance se svojí Korekcí v režii Jiřího Havelky, kteří již toto ocenění získali dvakrát, v roce 2005 za Tichomluvu a v roce 2012 za inscenaci Kolik váží vaše touha? Je však nutno dodat, že po prvním hlasování mezinárodní poroty měla stejný počet bodů jako Boys Who Like to Play with Dolls Terezy Ondrové a Petera Šavela. Jedenáct členů poroty tak muselo hlasovat podruhé a rozhodnout se mezi jedním či druhým dílem. Korekce zvítězila těsným poměrem hlasů 6 : 5. Suzy Blok, členka jury, která přijela již podruhé, zhodnotila vítěznou inscenaci těmito slovy: „Představení Korekce má jasný koncept, výjimečně dobře vystavěnou strukturu a silný a energií nabitý fyzický výraz. Ten na jedné straně poutá divákovu pozornost, na straně druhé dá vyniknout individualitám performerů, kteří jsou do jednoho silní v kramflecích, jejich akce baví od začátku do konce. Korekce na velmi omezeném prostoru rozehrává téma zemské přitažlivosti. Tanečníci a tanečnice jsou připoutáni k zemi, jako stromy kymácejí se ve větru v jeho různých podobách – od jemného větříku po vichřici. Bonusem je pak živá hudba - Clarinet Factory živě na scéně jsou opravdovým požitkem.“
Další pořadí děl, která získala body od členů jury, je následující: 3. Informátoři – režie Viliam Dočolomanský, Farma v jeskyni, 4. La Loba – Lenka Vagnerová & comp., 5. Antiwords – režie Petr Boháč, Spitfire Company, 6. Řekni něco – režie Jiří Adámek, Boca loca lab, 7. Karneval zvířat – Barbora Látalová a kol.

Na základě hlasování návštěvníků České taneční platformy získalo Cenu diváka představení Karneval zvířat Báry Látalové a kol. Do hlasování se mohli zapojit všichni platící návštěvníci a zahraniční hosté, kteří mohli ohodnotit každou inscenaci po jejím skončení pomocí hlasovacích lístků. Oblíbené interaktivní představení pro děti a dospělé vyhrálo s jasným náskokem před všemi ostatními.
Cenu za světelný design udílí porota v čele se zahraničním expertem, kterým je letos francouzská světelná designérka Pascale Bongiovanni. Mezinárodní porota se sešla již po šesté, v letošním roce ve složení Pascale Bongiovanni, Daniel Tesař a Tomáš Morávek. „Jako základní kritéria, jak hodnotit světelný design v průběhu festivalu, byla stanovena tato: Technická realizace – focus, světlo a prostor, barva a její kombinace, změny (cue) a čas. Designérská realizace – pohyb a akce, nápad (originalita), koncept, souhra světel s představením. Subjektivní názor – jak na nás představení působilo, jak jsme vnímali ostatní elementy představení,“ uvádí porota.
Některá představení prezentovaná na festivalu ČTP nebylo třeba hodnotit po světelné stránce, neboť v jejich případě light design nehrál klíčovou roli. Nejvíce však porotu zaujala tyto inscenace: Karneval zvířat a Korekce.A to především z jednoho důvodu. Světelný design vzniká obecně dvěma cestami: Jednou z cest je kolektivní, či spíše teamová práce, zahrnující veškeré aspekty (video, světlo, zvuk, akce). Druhou cestou je individuální práce jednotlivých tvůrčích osobností, které se snaží dohromady, avšak každý svou cestou, vytvořit celek. Kolektiv kolem Barbory Látalové se rozhodl pro odvážný krok pracovat se světlem jako komunikačním prostředkem ke vztahu dětí a diváka. Individuální práce jednotlivých tvůrčích osobností, které se snaží dohromady, avšak každý svou cestou vytvořit celek, byl v tomto případě jedinečný. V kombinaci s chytře vystavěnou dramaturgií se tak z Karnevalu zvířat stává jedinečné představení.“ Porota chtěla a musela také ocenit originální profesní přístup Kataríny Ďuricové na představení Korekce VerTeDance a Jiřího Havelky. Zde byl čitelný individuální vklad, zcela korespondující s myšlenkou a poetikou díla. Při tom bylo evidentní, že se jedná o práci designéra s pozoruhodným citem pro vnímání všech složek představení a se schopností vystavět celek světelného konceptu na úkor vlastní sebeprezentace. Mezinárodní porota se rozhodla udělit dvě ocenění inscenacím, v kterých se podařilo unikátním způsobem dosáhnout symbiózy mezi technickou složkou a představením. Cenu zaštiťuje Institut Světelného Designu. „Česká taneční platforma letos oslavila dvacet let a celá se nesla ve znamení hesla „Malý krok pro lidstvo, obrovský skok pro tanec“ Úspěch letošního ročníku, který měl tu čest zde přivítat šest desítek zahraničních hostů naše motto jenom stvrzuje. Hosté nejen že, zřetelně vnímají vývoj české taneční scény, ale oceňují, s jakým nasazením se Platforma uskutečnila i za podmínek, které jsou v evropských kontextech na hranici udržitelnosti. Věříme, že festival poroste a dál bude naplňovat svůj hlavní cíl, kterým je podpora české taneční tvorby a zprostředkování kontaktů na mezinárodní úrovni,“ shrnuje ředitelka platformy Kateřina Višinská. Členové festivalové poroty:
zahraniční zástupci Suzy Blok (NL/ARG) – ředitelka Dansmakers Amsterdam Morag Deyes (UK) – umělecká ředitelka Dance Base Edinburgh Edvin Liverić (HR) – herec, režisér, tanečník a producent Carmen Mehnert (DE) – programová ředitelka drážďanského Hellerau pro oblast Performing Arts Jarmo Juha Pentilla (FR) – umělecký poradce pro taneční dramaturgii Théâtre National de Chaillot v Paříži čeští zástupci Petra Hauerová – choreografka, tanečnice a taneční pedagožka, zástupkyně ředitelky konzervatoře Duncan Centre Yvona Kreuzmannová – předsedkyně Tance Praha Ivanka Kubicová – choreografka a pedagožka Jana Návratová – taneční publicistka Markéta Perroud – spoluředitelka festivalu TANEC PRAHA Nina Vangeli – taneční publicistka Více o letošním jubilejním ročníku ČTP zde: http://www.tanecniaktuality.cz/maly-krok-pro-lidstvo-obrovsky-skok-pro-tanec-ceska-tanecni-platforma-slavi-20-let/.  Zde následuje další podorbnější vyjádření ČTP k jednotlivým inscenacícm. Citujeme: Dovolte doplnit, které aspekty oceněných a nominovaných inscenací vyzdvihli členové poroty resp., čemu byla diskuse poroty věnována nejvíce, jak to zachytila Yvona Kreuzmannová s využitím poznámek Markéty Perroud: Korekce je dílo, jehož hodnocení již shrnula výše Suzy Blok. Doplňme ještě výstižný příměr členky poroty, která inscenaci vnímá jako originální „příběh pohybu“. Pestrou debatu vzbudily symboly svobody, viděné některými i u rekvizit, jako jsou volné boty či banán, (jehož dostupnost byla v minulém režimu tak limitovaná)... a nekonečné diskuse byly i o tom, co je ta správná tečka, což patřilo takřka ke každému shlédnutému představení. Nelze pochybovat, že si na zahraničních festivalech najde tato inscenace své místo.  Boys Who Like to Play with Dolls viděli někteří zahraniční hosté v podzimní projekci Aerowaves a zjevně patřili k těm, co svými body přispěli k umístění duetu mezi „Aerowaves TOP20 priority companies“. Čekali, kam se práce na gendrové téma posouvá, a byli spolu s ostatními příjemně překvapeni. Dílo působí „mysteriózně emočně“, dotýká se vás lidsky a dobře si pohrává se stereotypy. K drobným výtkám ke struktuře se přidalo i přání lépe pracovat s hudbou, což vše si mohou oba tvůrci nyní vyzkoušet na umělecké rezidenci v Bassano del Grappa a další verzi uvidí na stovku expertů v rámci festivalu Spring Forward ve švédském Evropském hlavním městě kultury Umea. Zcela osobité výkony performerů není třeba zdůrazňovat, oba měli nominace na Tanečníka/Tanečnici roku. Informátoři byli úplně nejčerstvější inscenací na platformě, premiéra proběhla pouhé dva dny před ní. Farma v jeskyni představuje jistý fenomén na české divadelně-taneční scéně, disponuje skvěle disponovanými interprety a je zvyklá na svých dílech neustále pracovat. Je proto očekávatelné, že dílo projde dalšími proměnami, nicméně z diskuze jury nebylo pochyb, že na 20. ročník platformy patřilo. Kdo Farmu ještě neznal, byl takřka zaskočen neutuchající energií a nasazením všech, a ti, kdo práci Viliama Dočolomanského již viděli, otevírali více otázky k dramaturgii celého kusu, až přílišné konkrétnosti tématu i textů, s plným respektem k osobitým kvalitám všech účinkujících, týmové souhře a několika mimořádně zdařilým scénám.  La Loba také inspirovala k debatě o tématu, zvláště však k vysokému ocenění obou účinkujících, což v hlasování stvrdila cena Tanečnice roku pro Andreu Opavskou i diskutovaný návrh na ocenění či zvláštní zmínku poroty pro dokonale sladěný výkon zpěvačky Jany Vébrové s nezapomenutelnou barvou hlasu i přítomností na scéně. Příště si pro zvláštní ocenění vytvoříme na platformě místo. Antiwords patří k té řadě letošních účastníků hlavního programu, která vyvolala výživnou diskusi o tom, co ještě je a co už není tanec. Bylo to nesmírně obohacující včetně naprosto odlišných názorů na to, lze-li takové dílo vyvážet či nikoli... Jsou země, které je okamžitě chtějí a jsou země, pro něž se zdá být pojetí díla hůře přijatelné. Jedno je však jisté – mnozí hluboce smekli před oběma interpretkami a také ocenili ironický nadhled.  Řekni něco je další divadlo beze slov (a přece zkoumající hlasy), v zajímavém kontrastu i souhře tanečníků s herci. V tomto díle některé členy poroty výjimečně oslovili Petra Lustigová, zralá herecká osobnost, a Petr Vančura, pro které by se při větším množství času možná také našla shoda na udělení zvláštní zmínky poroty, takto však zůstalo jen u původně plánovaných cen. Karneval zvířat dokázal, že i inscenace pro děti má na platformě své místo. Pro tvůrce bylo velmi těžké hrát s příchozími diváky - dětmi před zaplněným hledištěm (s tolika odborníky), účel interakce je jiný. Přesto dosáhli nečekané koncentrace dětí i diváků, zaujali prací s vizuálními prvky i zkušeným vedením dětí na jevišti. Diskusi vyvolala délka, návrat k tanečním scénám, které v závěru už jsou tak trochu navíc,  a také používání tmy. Nicméně dílo okamžitě dostalo pozvání na některé festivaly, nejen do Evropy, ale i Asie.  Tolik stručně k dílům, která získala od porotců své body, bylo jich sedm z devíti uváděných v hlavním programu. To svědčí o výjimečné kvalitě a pestrosti současné tanečně-pohybové scény u nás. Nejméně polovina uvedených inscenací dostala obratem pozvání do zahraničí. Gratulujeme!!! To je mimořádný úspěch, který potvrdil, že motto letošní České taneční platformy odpovídalo realitě. Zdroj: ČTP a Institut světelného designu

Témata článku

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: