České středisko ITI má nové prezidium, v období pandemie ho povede Yvona Kreuzmannová

Pandemie SARS-CoV-19 a s ní související opatření znásobila agendu nejen státní a veřejné správy, ale také profesních organizací. České středisko ITI (International Theatre Institute) se jako zastřešující platforma českých scénických umění od března loňského roku intenzivně zapojuje do jednání o protiepidemických opatřeních a finančních nástrojích pomoci sektoru kultury. V mimořádných podmínkách, které pro divadla přetrvávají dodnes, se na svou hereckou profesi a pedagogickou činnost musí nadále plně soustředit Eva Salzmannová, která zastávala post prezidentky od roku 2019.

České středisko ITI má nové prezidium, v období pandemie ho povede Yvona Kreuzmannová

České středisko ITI má nové prezidium, v období pandemie ho povede Yvona Kreuzmannová

Pro současné výjimečné období, kdy je kulturní advokacie zapotřebí více než jindy, zvolila Rada českého střediska ITI nové dvě členky a jednoho člena prezidia, jimiž se stali Marta Smolíková, ředitelka Otevřené společnosti, Adriana Světlíková, ředitelka Nové sítě a Jakub Vedral, divadelní producent a ředitel společnosti ArtProm a ART Prometheus.

Novou prezidentkou se stala Yvona Kreuzmannová. Yvona Kreuzmannová je zakladatelka a ředitelka Tance Praha z.ú. od roku 1991, kdy završila studia na HAMU a stáž v Paříži. Její vizí bylo pořádat Mezinárodní festival TANEC PRAHA a následně rozšířila činnost o Českou taneční platformu a PONEC – divadlo pro tanec. V letech 2006 – 2008 pracovala jako externí poradkyně ministra kultury ČR. Je aktivní v řadě evropských a mezinárdoních projektů a sítí, napříkald Aerowaves, IETM, EDN – European Dancehouse Network aj. V roce 2004 jí udělil francouzský prezident rytířský řád Rytíře za zásluhy za mimořádný přínos k rozvoji evropské kulturní spolupráce.

Zdroj: www.divadlo.cz

Témata článku

České středisko Mezinárodního divadelního ústavuYvona Kreuzmannová

Multižánrové

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: