Festival Nové Evropy 2013 a Cena Jarmily Jeřábkové

Festival Nové Evropy 2013 a Cena Jarmily Jeřábkové

Festival Nové Evropy 2013 a Cena Jarmily Jeřábkové

Mezinárodní festival současného tance a tanečního divadla spojený s choreografickou soutěží pro původní taneční tvorbu se uskuteční ve dnech 22. až 25. listopadu 2013 v Divadle Duncan Centre v Praze. Jde už o 13. ročník. Festival přináší přehlídku současného tance a tanečního divadla ze střední a východní Evropy, z oblasti, kterou vědomě trochu nadneseně nazýváme Nová Evropa, tedy země, které v nedávné době vstoupily do EU nebo se o jejich vstupu jedná.
Vybraní tvůrci Eszter Herold ( Hu), Lucia Horváthová (Sk) Agnieszka Kryst (Pl), Markéta Maia Kuttnerová (Cz) a Eva Stará (Cz) uvedou během soutěže a festivalu dvě choreografie, se kterými budou soutěžit o Cenu Jarmily Jeřábkové: 23. 11. svou novou choreografii, inspirovanou hudbou českého skladatele Lukáše Matouška, 24. 11. pak dílo, na základě kterého byli pozváni do finále. Závěrečný gala večer festivalu 25. 11. představí nové laureáty Ceny Jarmily Jeřábkové 2013 a uvede koncert z díla Lukáše Matouška.
Mezinárodní porota, kterou tvoří vedle zakladatelky festivalu Evy Blažíčkové a publicistka Nina Vangeli dále ze zahraničních hostů Jan Minařík (CZ/DE), Marta Ladjanszki (HU) a Milan Zvada (SK), vybere během festivalových představení až tři díla, která budou oceněna Cenou Jarmily Jeřábkové, zároveň jim bude odměna v celkové výši 130 000 Kč. Tato výhra musí být z poloviny použita na uvedení nového projektu. Premiéry nových tanečních projektů oceněných choreografů budou prezentovány v Divadle Duncan Centre u příležitosti zahájení dalšího ročníku festivalu v roce 2014 Lukáš Matoušek se narodil 29.5. 1943 v Praze, vystudoval Pražskou konzervatoř (1961-67) v oborech klarinet (u Milana Kostohryze), dirigování (Václav Smetáček) a skladba (Zdeněk Hůla). Poté absolvoval dvouletý kurz elektronické a konkrétní hudby v Československém rozhlasu. V letech 1969 až 1975 se pak soukromě vzdělával u Miloslava Kabeláče a v roce 1981 dokončil studium kompozice u Ctirada Kohoutka na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. V roce 1979 ještě absolvoval studium středověké hudby v Londýně (stipendium od British Council). Souběžně byl po deset let učitelem klarinetu na Konzervatoři pro mládež s vadami zraku (dnes Konzervatoř Jana Deyla), v osmdesátých letech byl rovněž hudebním režisérem Čs. rozhlasu v Praze. Od začátku devadesátých let minulého století se uplatňuje jako hudební režisér a dramaturg v nahrávací společnosti Studio Matouš. V letech 2000-2006 působil jako dramaturg Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, kde se zasloužil o provedení řady skladeb 20. století. Od roku 2001 je pedagogem Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze. Je zakladatelem (1963) a vedoucím vokálně instrumentálního souboru Ars cameralis. V tomto souboru, který je zaměřen na středověkou hudební kulturu v její konfrontaci se současnou tvorbou, hraje Matoušek také na klarinet a historické nástroje, které sám zhotovuje podle dochovaných vzorů nebo výtvarných předloh. Jeho badatelský zájem se soustřeďuje na hudbu české a světové gotiky, přičemž na základě zevrubného archívního studia rekonstruuje staré skladby. Se svým souborem Ars cameralis podnikl mnoho zahraničních turné, nahrál několik významných CD titulů a mnoho dalších skladeb pro řadu evropských a televizních vysílacích stanic. O výsledcích svých bádání v oblasti hudebních nástrojů středověku přednáší na různých mezinárodních konferencích a publikuje v řadě muzikologických periodikách. Zdroj: CJJ

Témata článku

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: