HAMU otevírá nový pedagogický obor – Taneční propedeutiku

Katedra tance na pražské HAMU otevírá nový obor s názvem „Taneční propedeutika“. Taneční propedeutika je obor, který vzniká jako nově koncipovaný tříletý denní vzdělávací obor bakalářského stupně na katedře tance pražské HAMU. Je zaměřený na harmonický rozvoj osobnosti dítěte systematickou taneční výchovou, jež má v naší zemi dlouholetou tradici.

Zároveň se také akredituje paralelní čtyřsemestrální studium v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků tak, aby se umožnilo studium i zájemcům z řad absolventů pedagogických fakult se zaměřením na pedagogiku 1. stupně ZŠ (což bude nutno doložit VŠ diplomeme) a zájemcům s dlouholetou praxí z oblasti uměleckého školství (s dokladem SŠ vzdělání a alespoň 8 let praxe práce s dětmi). Studium je organizováno jednou měsíčně vždy v pátek a v sobotu pětkrát za semestr v celkovém rozsahu čtyř semestrů (tedy 440 vyučovacích hodin) a dvou letních dílen v rozsahu jednoho týdne (tedy 140 vyučovacích hodin). Výuka bude zahájena v únoru 2012. Letní dílny budou realizovány mezi 1 a 2 semestrem a mezi 3 a 4 semestrem.
Studium v rozsahu čtyř semestrů v prostorách pražské HAMU zahrnuje tato témata: pedagogický proseminář; ontogeneze s metodikou; rytmická a pohybová výchova s metodikou; tělo v pohybu s metodikou; didaktika, metodika a pedagogický seminář lidového tance, moderního tance a klasického tance; taneční improvizační metody s metodikou, taneční kompozice; pohybově dramatické vztahy; spolupráce s korepeticí, práce s hudbou; kineziologie; hlasová výchova; úvod do pedagogiky a psychologie; vývojová psychologie; přehled evropských dějin tance a baletu; úvod do dějin a teorie hudby.
Ve dvou letních dílnách v prostorách školicího střediska AMU v Berouně vždy v rozsahu jednoho týdne budou zahrnuta tato témata: interpretační seminář – lidový, moderní a klasický tanec; přehled evropských dějin tance a baletu; videoseminář; scénografie.
Podmínkou úspěšného absolvování je pravidelná a aktivní činnost, nejméně 75procentní účast a průběžně projevovaná aktivita týkající se vlastní pedagogické činnosti; závěrečný praktický pedagogický výstup, jeho obhajoba; závěrečná písemná práce z metodiky výuky a její obhajoba.
Frekventanti splňující shora uvedené podmínky obdrží OSVĚDČENÍ o absolvování. Osvědčení o absolvování kurzu nenahrazují osvědčení o jakékoliv formě vyššího nebo vysokoškolského studia, studium DVPP neposkytuje žádný stupeň pedagogického vzdělání. Osvědčení bude pouze dokladem pro příslušné ředitele škol, případně ŠÚ a ČŠI, že si jejich pedagog zvyšuje svoji odbornou kvalifikaci. Uzávěrka přihlášek je 4. listopadu 2011.
Přijímací řízení bude 26. listopadu 2011.
Vyrozumění o přijetí bude rozesláno do 5. ledna 2012.
Zahájení výuky v únoru 2012.
Poplatek za přijímací zkoušku je 200,- Kč.
Cena celého vzdělávání v rozsahu čtyř semestrů a dvou letních soustředění (mimo ubytování a stravování) je 20.500,- Kč (tedy cca 5.000 na jeden semestr).
Více: http://www.hamu.cz/katedry/katedra-tance/aktuality Zdroj: HAMU

Témata článku

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: