IDU vydává ucelenou řadu průvodců po českém umění

V rámci propagace českého umění v zahraničí, jednoho ze svých hlavních poslání, vydává nyní  Institut umění  - Divadelní ústav (IDU) řadu průvodců po českém tanci, hudbě, literatuře a divadle. Na jejich přípravě se podílelo Oddělení mezinárodní spolupráce a PR, Hudební, Taneční a Literární sekce. Všechny čtyři publikace vycházející v anglickém jazyce, jsou určeny především pro zahraniční zájemce o české umění, programátory festivalů či jiných kulturních akcí, praktickou příručkou však mohou být i široké veřejnosti.
Průvodci nabízejí stručný historický kontext v dané umělecké oblasti, informace o aktuálních projektech, portréty předních umělců a významných osobností či uměleckých těles, rozsáhlé aktuální adresáře umělců, institucí, škol, organizací a uměleckých souborů i další užitečné informace ucelující pohled na současné dění na české umělecké scéně.

Czech Dance Guide
Editor: Jana Návratová
Publikace Czech Dance Guide prezentuje profily českých tanečních souborů, osobností, divadel, škol a dalších subjektů současného i klasického tance. Publikace obsahuje stručný teoretický úvod, seznamující s dějinami českého profesionálního tance a nového cirkusu.
Cena 99 Kč / cca 90 stran / ISBN 978-80-7008-280-5
(vyjde v únoru 2012)

Czech Literature Guide
Editoři: Viktor Debnár a Jaroslav Balvín
Průvodce české literatury představuje současnou českou literární scénu včetně stručného exkurzu do literární historie.
Cena 99 Kč / 94 stran / ISBN 978-80-7008-272-0

Czech Music Guide
Autor: Lenka Dohnalová
Průvodce české hudby představuje současnou českou hudební scénu. Obsahuje krátkou historii české hudby, portréty významných osobností, regionální mapu organizací a událostí apod.
Cena 99 Kč / 72 stran / ISBN 978-80-7008-269-0

Czech Theatre Guide
Editor: Martina Černá
Průvodce českým divadlem je přehlednou příručkou pro snadnou orientaci v současném dění na českém divadelní scéně. Publikace je členěna na dvě části. Úvodní texty nabízejí stručný exkurz do kontextů jednotlivých oblastí divadelního života (financování, divadelní síť, festivaly, historický kontext apod.), druhou část tvoří adresář českých divadel, divadelních organizací, festivalů, škol, časopisů a vydavatelství.
99 Kč / 138 stran / ISBN 978-80-7008-275-1
(vyjde v únoru 2012)

Publikace je možné zakoupit se slevou na recepci IDU (Celetná 17, Praha 1) či prostřednictvím e-shopu PROSPERO http://prospero.divadlo.cz. Objednat knihy na dobírku můžete u Barbory Peroutkové, E barbora.peroutkova@divadlo.cz , T 224 809 137.

Od září 2012 naleznete průvodce on-line také na našich webových portálech:
www.idu.cz  – portál Institutu umění – Divadelního ústavu
www.theatre.cz – informační portál o českém divadle (v angličtině)
www.czechlit.cz – informační portál o české literatuře
www.czechmusic.org – informační portál o české hudbě Zdroj: IDU

Témata článku

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: