Institut umění – Divadelní ústav vydal studii o lidovém tanci v ČR

Institut umění – Divadelní ústav mapuje v rámci své výzkumné činnosti další oblast českého profesionálního tance. Studie Lidový tanec autorek Jarmily Teturové a Kateřiny Černíčkové popisuje vývoj vedoucí k současné situaci tanečního folkloru v Česku.

Institut umění – Divadelní ústav vydal studii o lidovém tanci v ČR

Institut umění – Divadelní ústav vydal studii o lidovém tanci v ČR

Lidový tanec je sedmou studií on-line edice Český tanec v datech, která od roku 2019 mapuje český tanec z hlediska aktuálního vývoje infrastruktury, produkce, profesních a ekonomických podmínek. „Estetickým hlediskům se v edici věnujeme jen rámcově a spíše optikou historického vývoje, kdy se pokoušíme shrnout větší časové období daného tanečního žánru či oboru, a snažíme se vystihnout jeho současné hlavní rysy. Daleko více nás zajímají ekonomické, sociální podmínky, v nichž umělci tvoří, a také problémy, na které narážejí,“ říká jeden z editorů Roman Vašek.

Situace lidového tance je specifická tím, že v něm pracuje jen deset profesionálů v rámci poloprofesionálního souboru Ondráš, jehož zřizovatelem je Ministerstvo obrany ČR. Další projevy tohoto kulturního fenoménu jsou čistě amatérské. Autorky přibližují novodobý vývoj a objasňují, jaká rozhodnutí a události vedly k současné podobě tanečního folkloru v Česku. Samostatná kapitola je věnována historii profesionálních souborů, které vznikaly po roce 1945. Nejvýznamnější postavení mezi nimi měl početný Československý státní soubor písní a tanců, který často propagoval československou kulturu v zahraničí a který zanikl po roce 1989. Studie vymezuje problematiku i terminologii a přináší i statistiky počtu folklorních kolektivů, lokalizaci jejich působení v rámci územně-správních celků (krajů); zabývá se jejich repertoárovým zaměřením a věkovou strukturou aj. Studie věnuje pozornost i festivalové infrastruktuře a přináší pro komparaci informace o postavení lidového tance v okolních státech.

Edice Český tanec v datech bude pokračovat dalšími studiemi, například sborníkem textů o problematice publika nebo studií o uplatnění tance v eventové kultuře.

Studii lze stáhnout na tomto odkazu.

Zdroj: www.divadlo.cz

Témata článku

Český tanec v datechInstitut umění - Divadelní ústavJarmila TeturováKateřina ČerníčkováLidový tanec

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: