Konference RE:PUBLIKUM otevřela diskuzi na téma rozvoje publika

Konference RE:PUBLIKUM otevřela diskuzi na téma rozvoje publika

Konference RE:PUBLIKUM otevřela diskuzi na téma rozvoje publika

Minulý týden proběhla v Divadle Archa mezinárodní konference RE:PUBLIKUM. Možnosti spolupráce s publikem ve 21. století, která poprvé v České republice otevřela téma rozvoje publika. Pořadateli akce, kromě zmíněného Divadla Archa, byly Česká kancelář programu Kultura a MEDIA Desk Česká republika, informační kanceláře programů Evropské unie na podporu kulturních a audiovizuálních projektů. Jedním z hlavních důvodů konání konference je totiž skutečnost, že rozvoj publika bude v období 2014–2020 jednou z priorit evropského programu Kreativní Evropa, který nahradí dosavadní programy Kultura a MEDIA.  Na konferenci zaznělo třináct příspěvků zahraničních a českých odborníků zastupujících nejrůznější umělecké organizace a projekty, které se snaží o nový způsob navazování, komunikování a zapojování svých diváků či návštěvníků. Konference se setkala s velkým ohlasem, o čemž svědčí i vysoký počet účastníků (cca 210 osob).
Konferenci moderoval Chris Torch, zakladatel švédské organizace Intercult, který mimo jiné upozornil na rozdíl mezi marketingem a rozvojem publika. Řekl, že „o publiku, jež nás podporuje, víme vše, ale netušíme nic o lidech, kteří k nám nechodí, a proto je důležité zaměřit pozornost právě na ně“. Na konferenci vystoupila i zástupkyně Evropské komise, Ann Branch, která zdůraznila, že kulturní organizace nesmí ustrnout ve svém rozvoji a musí reflektovat nové možnosti komunikace a spolupráce s publikem například prostřednictvím nových technologií. Dále uvedla i znepokojující údaje na celoevropské úrovni:  „Více jak 60 % obyvatel nejde za rok ani jednou na tzv. živou kulturu a pouhých 20 % obyvatel je aktivně zapojeno do kulturního dění.“ Nicméně dodala, že tento nelichotivý výsledek zároveň představuje pakulturní organizace výzvu a příležitost, jak rozšířit svoji základnu.
První blok konference Nové modely pro nové publikum ukázal, jaký je rozdíl mezi tradičním a novým otevřeným přístupem, který respektuje návštěvníky muzeí, galerií a knihoven. Bohužel se s konzervativním a ne příliš přátelským přístupem zejména ve větších institucích setkáváme i u nás. S provokativním, ale výstižným příspěvkem na motivy Pohlreichova TV pořadu Ano, šéfe! vystoupil Ondřej Chrobák, který se věnoval prezentacím v českých muzeích a galeriích. Apeloval na nutnost změny v činnosti muzeí, které u nás, zejména v menších městech, nemají téměř žádné návštěvníky a jejich pracovníci nemají dostatečný entuziasmu. Podle O. Chrobáka je potřeba ptát se kurátorů, zda se jim samotným výstava, kterou připravili, líbí a baví je a zda by ji sami navštívili. Na závěr své prezentace O. Chrobák zdůraznil, že pokud muzea a galerie nezískají nové publikum, nemají šanci na přežití.
Ve druhém bloku Cesty k novému publiku bylo představeno znovuzrození evropského centra pro umění Hellerau v Drážďanech, které se snaží programovou nabídkou, speciálními akcemi i spoluprací s dalšími organizacemi v Drážďanech získat novou prestiž. Téměř desetinásobný nárůst publika v několika málo letech drážďanský úspěch potvrzuje. Aerofilms v Praze buduje vztah s filmovým divákem od dětství přes dospělost až po stáří prostřednictvím úspěšných projektů, jejichž koncepty byly vymyšleny v zahraničí. Jedním z projektů je Cinema Royal, spočívající  ve velice speciálních a do poslední chvíle utajovaných promítáních na netypických místech spojených s tematickým dress code a party.
O hledání cest k novému publiku hovořil i Jiří Sulženko, který působil v letech 2007–2012 v KC Zahrada na Jižním městě v Praze. Na příkladech větších či menších neúspěchů představil základní vizi kulturního centra spočívající ve vytvoření aktivní občanské komunity na periferii Prahy.
Blok Publikum – partner a spolutvůrce se věnoval možnostem zapojení publika do organizačního i finančního procesu. Divadelní společnosti London Bubble přišla před 4 lety o část dotací a neměla dostatečný obnos na již zavedený letní festival. Nabídkou spolupráce na dramaturgii se podařilo získat finanční příspěvky od množství diváků, kteří tak umožnili i další chod divadla. Eva Kesslová představila netradiční projekty Orchestru Berg a práci s příznivci současné hudby. Aleš Burger představil crowdfundingový portál HitHit a zdůraznil, že způsob financování konkrétních projektů, není charita, protože příspěvky od lidí umělci získávají na základě nabízených odměn.
Závěrečný blok se věnoval dětskému publiku. Jako první byl prezentován projekt Opera J, který se snaží odstraňovat předsudky vůči opeře mezi lidmi, a to zejména v Itálii, kde byla od pradávna opera brána jako rodinná záležitost. Ondřej Horák prezentoval své zkušenosti a názory při práci s publikem ve výtvarných institucích. Ve svém příspěvku představil projekty s odlišnými skupinami publika (děti, senioři, vězni) Eva Blažíčková představila projekt Špalíček, který prostřednictvím tance pracoval s dětmi ze sociálně slabých rodin. Zpočátku nesoustředěné děti se v průběhu práce na představení proměnily v empatické bytosti.
Konference byla zakončena rozhovorem Chrise Torche s Ondřejem Hrabem a Janou Svobodovou o sociálně uměleckých projektech Divadla Archa. Ti představili nový divadelní projekt, do kterého jsou zapojeni obyvatelé malého města Kostelce nad Orlicí. Zdroj: IDU Foto: David Kumermann

Témata článku

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: