Konference “Tanec a balet v Čechách, Čechy v tanci a baletu”

Konference “Tanec a balet v Čechách, Čechy v tanci a baletu”

Konference “Tanec a balet v Čechách, Čechy v tanci a baletu”

Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze pořádá v pátek 30. listopadu celodenní konferenci, kterou zastřešuje téma "Tanec a balet v Čechách, Čechy v tanci a baletu". Konference se koná na počest životního jubilea prof. Boženy Brodské. Program bude probíhat od 10.00 hodin dopoledne až do 18.30 hodin večer.Návštěvníci jsou na akci jako posluchači vítání. Přesná adresa je: Lichtenštejnský palác, Hudební a taneční fakulta AMU, Malostranské nám. 12 (vchod též z č.13), Praha 1, místnost 2017, 2. patro.

Předpokládaný program: I. Blok (10.00 - 12.00) Doc. Daniela Stavělová, CSc.:
Otazníky české etnochoreologie: Když popis tance nestačí

Mgr. Jiřina Rákosníková
Lidové říkadlo, lidová píseň a lidová hra jako výchozí inspirace 
hudebního a tanečního zpracování
Úvodní zamyšlení nad přítomností lidové písně, říkadla v tvorbě našich skladatelů- inspirace pro výsostně jevištní díla.

Mgr. Inka Vostřezová:
Vzpomínka na Libuši Hynkovou

MgA. Daniela Zilvarová:
Polka v manuálech společenských tanců 20. století II. Blok (13.00 - 15.00) Prof. Božena Brodská
Úkoly české taneční historiografie

Mgr. Lucie Dercsényiová, Ph.D.:
Nové poznatky o baletu Škrtič Bohuslava Martinů

Prof. Helena Kazárová, Ph.D.:
Zora Šemberová – z Čech až na kraj světa

Mgr. Jitka Tázlarová:
Neznámé dokumenty k životu a dílu Ivo Váni-Psoty

MgA. Karolína Bulínová:
„Slovutný pane řediteli, prosím opětovně snažně…“
(Sociální a ekonomické postavení členů baletu ND v Praze do roku 1945)

III. Blok (15.20 - 16.45) Prof. Dorota Gremlicová, Ph.D.:
Co je českého v českém baletu?

Mgr. Elvíra Němečková, Ph.D.:
České stopy v díle Jiřího Kyliána

BcA. Eliška Štindlová:
65 let katedry tance Akademie múzických umění v Praze

Mgr. art. Emil T. Bartko:
Katedra taneční tvorby VŠMU v Bratislavě a české vlivy
IV. Blok (17.00 - 18.30) MgA. Tereza Babická:
Balet Husité před Naumburkem Salvatora Viganò, 1815

RNDr.  
MgA. Eva Stratilová-Urválková:
Balety Leopolda Koželuha

PhDr. Lucie Kocourková:
Emanuel Siblík a novodobý tanec - kritické myšlenky

Témata článku

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: