MK vyhlásilo II. kolo příjmu žádostí o poskytnutí dotace pro rok 2020 a dotační řízení na rok 2021

Ministerstvo kultury ČR nabízí možnost podat žádost o poskytnutí dotace pro rok 2020 v souvislosti s minimalizací dopadů pandemie koronaviru COVID-19. Rovněž otevřelo možnost podání dotační žádosti pro rok 2021 pro oblast profesionálního umění.
 

MK vyhlásilo II. kolo příjmu žádostí o poskytnutí dotace pro rok 2020 a dotační řízení na rok 2021

MK vyhlásilo II. kolo příjmu žádostí o poskytnutí dotace pro rok 2020 a dotační řízení na rok 2021

Mimořádná výzva k podávání žádostí o dotaci

Podpora projektů v oblasti profesionálního umění podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, usnesení vlády ČR č. 92 ze dne 1. února 2010 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy a usnesení vlády České republiky č. 408 ze dne 9. dubna 2020 o některých opatřeních k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID-19 na sektor kultury vyhlašuje II. kolo příjmu žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro rok 2020 v programu Kulturní aktivity na podporu projektů v oblasti profesionálního umění.

Výběrové dotační řízení je určeno na dofinancování celoroční činnosti nezřizovaných institucí působících v oblasti profesionálního umění (fyzické osoby a právnické osoby bez vlastního zřizovatele), které kontinuálně poskytují veřejné kulturní služby, realizují projekty na území České republiky, a které v posledních třech letech alespoň jednou obdržely dotaci Ministerstva kultury. Hlavním cílem je dofinancování celoroční činnosti nezřizovaných institucí, které se z důvodů vládních opatření určených pro zabránění šíření nemoci COVID-19 aktuálně potýkají s výpadkem plánovaných příjmů. Dotace jsou určeny na dofinancování základních provozních nákladů z důvodů výpadků příjmů z vlastní činnosti a vzniku provozních ztrát.

O dotaci mohou žádat subjekty, které se v období od ledna do prosince 2020 kontinuálně věnují činnosti, jejíž těžiště spočívá v pořádání akcí pro veřejnost, přičemž v této činnosti došlo k výrazným změnám či omezením v důsledku vládních opatření k minimalizaci dopadů pandemie.

Příjemci dotací na rok 2020, kteří nebudou v rámci této výzvy žádat o další finanční prostředky, mohou využít možnosti změny podmínek čerpání dotace ve smyslu podmínek uvedených v této výzvě. Žádost o změnu stávajících podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace je třeba zaslat nejpozději do poloviny listopadu 2020, přičemž stále platí povinnost informovat o změnách v projektu bez zbytečného odkladu.

Termín uzávěrky příjmu žádostí o dotaci ze záchranného balíčku: 2. listopadu 2020

Více informací zde.

Žádost o dotaci ze státního rozpočtu v roce 2021

Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, a usnesení vlády č. 92 ze dne 1. února 2010, v platném znění, vyhlašuje výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení v programu Kulturní aktivity na podporu projektů profesionálního umění na rok 2021 v oborech klasická hudba, alternativní hudba, divadlo, tanec, výtvarné umění.

Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 16. listopadu 2020

Více informací zde.

Zdroj: Ministerstvo kultury

Témata článku

dotaceMinisterstvo kultury

Multižánrové

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: